Реєстрація на підготовчі курси

субота, 05. 10. 2019

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.gle/BEFZgPDuajMyBLx36


ЛНАМ запрошує слухачів пройти загальний курс підготовки з базових мистецьких дисциплін «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Заняття відбуваються 5 разів на тиждень у другій половині дня (починаючи з 15.00-16.00).

З 2017-2018 навчального року також є унікальна можливість пройти окремі курси підготовки з спеціалізації «Монументально-декоративна скульптура». Навчання розпочинається разом із загальним річним курсом. У ІІ семестрі можливе формування окремої групи для підготовки до вступу  на освітню програму "монументально-декоративна скульптура" (за умови набору групи більше 4 осіб).

Курс «Мистецтвознавство» - короткий курс з «Історії української художньої культури» та «Історії світової художньої культури», що дасть можливість підготуватися до творчого конкурсу за освітньою програмою "мистецтвознавство" (спеціальності 023 Образотворче, декоративне мистецтво, реставрація).

Навчальні програми та індивідуальний підхід до кожного слухача дає можливість не лише майбутнім абітурієнтам, але й усім, хто бажає оволодіти початковими базисними знаннями з художніх та теоретичних  дисциплін, поринути у специфічну атмосферу мистецького середовища та покращити свої професійні навички.

У КУРС НАВЧАННЯ (залежно від спеціалізації підготовки, див. «Навчальні плани») ВКЛЮЧЕНО:

 • Підготовку абітурієнтів до проходження вступних іспитів (творчий конкурс з «Рисунку», «Живопису», «Композиції», а також «Скульптури» та «Скульптурної композиції» за умови набору групи від 4 осіб))
 • Розвиток самостійного та творчого мислення
 • Пройти підготовку в провідних викладачів ЛНАМ
 • Адаптацію до процесу навчання у вищому навчальному закладі

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 • Початкові навички з володіння графічними (олівець, вугілля, соус тощо) та живописними (олійний живопис) техніками
 • Знання з основ композиції та вміння оперувати базовими прийомами організації формату
 • Можливість детально ознайомитись з факультетами та спеціальностями навчального закладу, а також з процесом навчання в ЛНАМ загалом та ґрунтовно підготуватися до нього

УМОВИ ВСТУПУ та НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ: 

 • заява (заповнюється під час подання документів)
 • документ про здобуту освіту (або довідку про навчання)
 • 2 фотографії 3,5х4,5см
 • копія документу, що посвідчує особу та громадянство (паспорт, свідоцтво про народження, і т.ін)
 • для хлопців призовного віку - копія приписного до військомату.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (річний курс) − 14800 грн.,  для всіх спеціалізацій, крім спеціалізації «Мистецтвознавство» (станом на 2018/2019 н.р.). Оплата проводиться посеместрово.

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 9 місяців (2 семестри) для всіх спеціалізацій, крім спеціалізації «Мистецтвознавство» (4 місяці, 1 семестр ).

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ – 7 жовтня 2019р.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ – до 1 жовтня . Дата співбесіди 5 жовтня 2019 року.

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.gle/BEFZgPDuajMyBLx36

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 2019/2020рр. буде опублікований додатково.

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ про набір слухачів та процес навчання ви можете отримати у Приймальній комісії ЛНАМ:
м. Львів, 79011, вул. Кубійовича, 38,
(головний корпус, 2-й поверх, каб. №2)
+380937462713 (Якимова Олена)
courses@lnam.edu.ua

Повернутись назад