Спецкурс лекцій Сергія Головащенка

вівторок, 12. 04. 2022

Спецкурс лекцій Сергія Головащенка з 12 квітня на кафедрі менеджменту мистецтва ЛНАМ

Доктор філософських наук та релігієзнавець Сергій Головащенко провів відкриту лекцію на тему: «Релігія як духовна практика доби криз: світоглядні, когнітивні, психологічні ресурси» у музеї ЛНАМ 7 квітня. Зважаючи на позитивні відгуки та бажання слухачів більше заглибитись в тему релігії як духовної практики, кафедра менеджменту мистецтва ініціювала проведення циклу із шести лекцій на тему «Релігія як духовна практика: базові світоглядні структури та типи досвіду».

Лекції відбуватимуться двічі на тиждень (вівторок, четвер) о 15:00 на кафедрі менеджменту ЛНАМ (вул. Кубійовича, 35 б, 2 поверх)

Анонс. Нині варто шукати й знаходити нові способи говоріння про речі та предмети, колись надійно та комфортно «упаковані» нами до академічного та суспільно-політичного дискурсів. Серед таких предметів є релігія ­­– як людський спосіб духовно-практичного освоєння реальності, як історично найдавніший та чи не найпотужніший культурний фундамент ідентичності всіх без виключення народів нашої планети.

У цьому лекційному спецкурсі запропонуємо для розгляду базові складники феномену релігії. Ціла низка світоглядних, когнітивних та психологічних аспектів релігійного сприйняття та освоєння світу висвітлюватиметься через призму залучення слухачів до осмислення та практичного освоєння власного релігійного досвіду. Також будуть запропоновані промовисті кейси з досвіду релігійних традицій світу та вітчизняної релігійної культури.

Про лектора

Сергій Головащенко, доктор філософських наук, релігієзнавець. Професор Національного університету «Києво-Могилянська академія». Автор відомих в Україні та за її межами підручників «Історія християнства» та «Біблієзнавство».

 Структура спецкурсу

Лекція 1. Вступ. Релігія як предмет пізнання та спосіб духовно-практичного освоєння світу. Базові когнітивні допущення релігійного світобачення. «Математична машина» – генератор визначень релігії.

Лекція 2. Типи трансперсонального досвіду та релігійний світогляд. Досвід шамана, пророка, містика, молитовника як ексклюзивні типи, а також досвід «слухання та віри» як інклюзивний, масовий тип такого досвіду.

Лекція 3. Досвід «Інакшої» реальності в його нерелігійних та релігійних аспектах. Інакша реальність: пошуки її раціональних визначень. Емоційні реакції на Інакшу реальність. Критерії зустрічі людини з Інакшою реальністю: раціональні, емоційні, фізичні.

Лекція 4. Релігійний досвід як досвід Надприродного та Абсолютного. Критерії присутності Надприродного у персональному життєвому світі. Критерії зустрічі з Абсолютом. Способи реагування на Абсолют: «мовлення про невимовне».

Лекція 5. Релігійний досвід як досвід Чудесного. Диво і чудо – аспекти розрізнення. Реакція на диво і виклик чудесного: праця з особистим досвідом слухачів.

Лекція 6. Релігійний досвід як досвід Святого. Святе як «інше». Святе як «досконале». Святе як найвища цінність. Розгляд відповідних кейсів.

Повернутись назад