Студентська наукова конференція у ЛНАМ

середа, 25. 04. 2018

Науково-теоретична конференція студентів ЛНАМ

(25 квітня 2018 р.)

 

ПОСТУП У МИСТЕЦЬКИХ ЗУСИЛЛЯХ МОЛОДІ:

АКТУАЛЬНІ ФОРМОТВОРЧІ ІДЕЇ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ АВТОРА

 

Програма доступна за посиланням.

Питання, що передбачаються до розгляду:

 • Функціональне поле мистецтва: художник і суспільство;
 • Мистецтво як потреба: психологічний, етичний і духовний виміри творчості;
 • Шляхи актуалізації високих творчих стратегій минулого;
 • Авторська концепція як творча маніфестація індивідуальності;
 • Філософське осмислення цінностей культури і мистецтва як елемент творчої мотивації;
 • Мова як чинник інтелектуального розвитку особистості;
 • Визначні художники та педагоги ЛНАМ: до формування ресурсних баз «Матеріали до енциклопедії ЛНАМ», «Матеріали до Великої Української Енциклопедії»
 • Україна – Європа: концептуальний діалог сучасних мистців;
 • Художник та історичні виклики сучасності.

Терміни подачі заявок на участь у науково-теоретичних конференціях – до 1 квітня 2018 р. на електронну адресу conference@lnam.edu.ua 
Після встановленого терміну теми доповідей і повідомлень прийматися не будуть.

Участь у конференції для студентів безкоштовна.

Форма заявки на участь у науково-теоретичній конференції:

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові;
 2. Посада (студент відповідних курсу, кафедри, факультету і т. д.);
 3. Тема і тези доповіді українською мовою, в обсягу до 2500 знаків без пробілів;
 4. Службова адреса, контактний телефон, e-mail.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Технічні вимоги: файл Word; формат A4; шрифт Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал 1.5; усі поля 2 см; абзац 1.25 см; без переносів, без зносок, без ілюстрацій; максимальний обсяг 2500 знаків без пробілів. Матеріали подаються в електронному форматі, набрані в текстовому редакторі MS WORD.

Контактний телефон : (032) 276 55 81, 253-35-12 

Електронна адреса для заявок conference@lnam.edu.ua

Повернутись назад