Успішна акредитація освітньо-наукових програм у ЛНАМ

четвер, 30. 09. 2021

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло на своєму засіданні акредитаційні справи щодо акредитації освітньої програми:

  • освітня програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (ідентифікатор у ЄДЕБО 48041), рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 02 Культура і мистецтво, спеціальність – 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, спеціалізація – відсутня, тип – Освітньо-наукова.
  • освітня програма «Дизайн» (ідентифікатор у ЄДЕБО 48042), рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 02 Культура і мистецтво, спеціальність – 022 Дизайн, спеціалізація – відсутня, тип – Освітньо-наукова.

Керуючись Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 року за № 880/33851, Національне агентство ВИРІШИЛО: Акредитувати освітню програму.

Рішення ухвалене на засіданні 30 вересня 2021 р., протокол № 16 (59).

 

Ознайомитись зі звітом експертної групи, галузевої експертної ради та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти можна на сайті ЛНАМ: https://lnam.edu.ua/uk/about/licenzuvannja-ta-akreditacija.html

Повернутись назад