Вчена Рада ЛНАМ

четвер, 27. 04. 2017

Засідання Вченої ради ЛНАМ відбудеться 27 квітня 2017 р. о 14.00 год в Актовій залі.

Порядок денний:

1. Підготовка до захисту кваліфікаційних робіт за ОКР «Бакалавр»,«Магістр».

Доповідають декани ф-тів Студницький Р.О. («Дизайн»), Г. Кусько («ДПМ»), І. Шумський («ОМІР»), Р. Шмагало («ІТМ»).

2. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ЛНАМ.

Переглянути проект положення можна тут.
Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р.С.

3. Використання натурного фонду у навчальному процесі.

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р.С.

4. Затвердження взірців документів про вищу освіту державного зразка.

Доповідає завідувач кафедри графічного дизайну Нагірний П.

5. Різне.

Повернутись назад