Засідання Вченої Ради

четвер, 25. 05. 2017

Засідання Вченої ради ЛНАМ відбудеться 25 травня 2017 року о 11:00 год. в Актовій залі.

Порядок денний

 1. Факультет ОМІР: питання кадрової, навчальної і творчої роботи.
  Доповідає декан ф-ту ОМІР Шумський І.
 1. Положення про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ.
  Доповідає проректор з наукової роботи Яців Р.
 1. Положення про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у Львівській національній академії мистецтв.
  Доповідає проректор з наукової роботи Яців Р.
 1. Затвердження порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
  Доповідає юрисконсульт ЛНАМ Бундз Р.
 1. Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ.
  Доповідає юрисконсульт ЛНАМ Бундз Р.
 1. Затвердження навчальних планів 2017-2018 н.р.
  Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи ЛНАМ Шафран Р.
 1. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів.
  Доповідає учений секретар З. Тканко
 1. Різне.

Актова зала ЛНАМ

Повернутись назад