Засідання Вченої Ради

четвер, 25. 05. 2017

Засідання Вченої ради ЛНАМ відбудеться 25 травня 2017 року о 11:00 год. в Актовій залі.

Порядок денний

 1. Факультет ОМІР: питання кадрової, навчальної і творчої роботи.
  Доповідає декан ф-ту ОМІР Шумський І.
 1. Положення про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ.
  Доповідає проректор з наукової роботи Яців Р.
 1. Положення про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у Львівській національній академії мистецтв.
  Доповідає проректор з наукової роботи Яців Р.
 1. Затвердження порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
  Доповідає юрисконсульт ЛНАМ Бундз Р.
 1. Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ.
  Доповідає юрисконсульт ЛНАМ Бундз Р.
 1. Затвердження навчальних планів 2017-2018 н.р.
  Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи ЛНАМ Шафран Р.
 1. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів.
  Доповідає учений секретар З. Тканко
 1. Різне.

Актова зала ЛНАМ

Повернутись назад

Важливі події академії