Вибір дисциплін на 2020-21 навч.рік

вівторок, 07. 04. 2020

Шановні студенти ОР Бакалавр!

 

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Положення про вибіркові дисципліни у Львівській національній академії мистецтв, Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Студенту, який навчається за ОР Бакалавр необхідно обрати дисципліни згідно навчального плану на наступний навчальний рік:

студент І курсу - обирає одну дисципліну іншої спеціалізації з весняного семестру;
студент ІІ курсу -  обирає по одній дисципліні іншої спеціалізації з осіннього і весняного семестрів;
студент ІІІ курсу - обирає одну дисципліну гуманітарної підготовки осінній семестр та одну дисципліну іншої спеціалізації з осіннього семестру;
студент І курсу, який навчається за скороченою програмою Бакалавра - обирає одну  дисципліну гуманітарної підготовки та одну дисципліну іншої спеціалізації з осіннього семестру.

Для ознайомлення з переліком дисциплін зайдіть на офіційний сайт ЛНАМ, розділ Навчання - Студенту -  Каталог вибіркових дисциплін.

Для вибору дисциплін скористайтеся онлайн формою.

Термін вибору вибіркових дисциплін продовжено до 24 квітня!

Повернутись назад