Засідання Вченої Ради

середа, 12. 02. 2020

Засідання Вченої ради ЛНАМ відбудеться 12 лютого 2020р. о 14 год в Актовій залі ЛНАМ корпусу № 3 (вул. Кубійовича, 35а)

 1. Затвердження річного фінансового звіту за 2019р.
  Відповідальні: головний бухгалтер ЛНАМ Н. Шукатка
 1. Матеріально-технічна база академії: шляхи покращення.
  Відповідальні: головний інженер І. Пилат
 1. Затвердження річного фінансового звіту за 2019р.
  Відповідальні: головний бухгалтер КІПДМ ЛНАМ О. Луканюк
 1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії.
  Відповідальні: декан ф-тів: Г. Кусько, Р. Шмагало, Р. Студницький, І. Шумський
 2. До питання реорганізації науково-дослідного сектора ЛНАМ у навчально-дослідницький центр ЛНАМ
  Відповідальні: проректор з НР Р. Яців, керівник НДС І. Мельник
 3. Внесення змін до:

Положення «Про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЛНАМ в Україні та за кордоном»;
Положення «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».

Відповідальні: перший проректор Р. Патик

 1. Внесення змін до Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Львівській національній академії мистецтв»
  Відповідальні: завідувач відділу аспірантури і докторантури І. Гах
 1. Внесення змін до Положення «Про Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв»
  Відповідальні: директор КУПДМ ЛНАМ Р. Стеф’юк
 1. Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання доцента.
  Відповідальні: учений секретар З. Тканко
 1. Різне.

Повернутись назад