Засідання Вченої Ради

четвер, 26. 11. 2020

Засідання Вченої ради ЛНАМ відбудеться 26 листопада 2020 р. об 14 год в Актовій залі ЛНАМ, корпус № 3 (вул. Кубійовича, 35а)

Порядок денний

  1. Положення про гаранта освітньої програми у ЛНАМ. Відповідальна: голова НМР ЛНАМ Печенюк Т.Г.
  1. Концепції освітньо-творчих програм доктора мистецтва 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація». Відповідальні: декан ф-ту ДПМ Кусько Г.Д., Завідувач кафедри ГД Нагірний П.
  1. Затвердження тем наукових досліджень аспірантів ЛНАМ 1–го року навчання. Відповідальний: проректор НР Р.М. Яців.
  1. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань. Відповідальні: учений секретар З.Тканко.
  1. Різне.

Обговорення проектів Положень:

  • Про відкриття, розвиток, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у ЛНАМ.
  • Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНАМ

Відповідальні:перший проректор Патик Р.С.,  голова НМР Печенюк Т.Г.

Повернутись назад