Засідання Вченої Ради

середа, 24. 03. 2021

Засідання Вченої ради ЛНАМ відбудеться 24 березня 2021 р. в 11 год в Актовій залі ЛНАМ, корпус № 3 (вул. Кубійовича, 35а)

Порядок денний

 1. Затвердження Положення про Відділ аспірантури та докторантури ЛНАМ.
  Відповідальні: проректор з НР Р. Яців, завідувач відділу аспірантури та докторантури І. Гах
 2. Затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у ЛНАМ.
  Відповідальні: проректор з НР Р. Яців, завідувач відділу аспірантури та докторантури І. Гах
 3. Внесення змін до Правил прийому для здобуття вищої освіти у ЛНАМ у 2021р. (Додаток 1).
  Розподіл Ліцензованого обсягу здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у ЛНАМ.
  Відповідальні: проректор з НР Р. Яців, завідувач відділу аспірантури та докторантури І. Гах
 4. Положення про комісію з етики, попередження та боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією у ЛНАМ.
  Відповідальні: проректор з НР Р. Яців, завідувач відділу аспірантури та докторантури І. Гах
 5. Затвердження Положення про навчальну літературу у ЛНАМ.
  Відповідальні: завідувач кафедри ХС М. Бокотей
 6. Затвердження Положення про освітні програми у ЛНАМ.
  Відповідальні: завідувач кафедри ХС М. Бокотей
 7. Внесення змін до Положення про вибіркові дисципліни у ЛНАМ.
  Відповідальні:завідувач кафедри ХТ Т. Печенюк.
 8. Затвердження форм Диплому та Додатку до диплому, Академічної довідки.
  Відповідальні:перший проректор ЛНАМ Р. Патик
 9. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань. Атестаційні справи щодо присвоєння почесних звань.
  Відповідальні: учений секретар З.Тканко.
 10. Різне.

Повернутись назад