Засідання Вченої Ради

вівторок, 14. 12. 2021

Засідання Вченої ради ЛНАМ відбудеться 14 грудня 2021 р.  о 12.00год в Актовій залі ЛНАМ, корпус № 3 (вул. Кубійовича, 35а)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Затвердження освітньо-професійної програми «Актуальні мистецькі практики» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
  Відповідальні: завідувач кафедри АМП Д. Скринник-Миська.
 1. Затвердження Правил прийому для здобуття вищої освіти у ЛНАМ у 2022 р.
 • Розподіл ліцензійного обсягу підготовки на ОС «Бакалавр»у розрізі спеціальностей та освітніх програм.
 • Розподіл ліцензійного обсягу підготовки на ОС «Магістр» у розрізі спеціальностей та освітніх програм.
  Відповідальні: відповідальний секретар ПК М. Глушко.
 1. Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання.
  Відповідальні: учений секретар Вченої ради І. Костюк.
 1. Затвердження Положень: «Про порядок реалізації права на внутрішню академічну мобільність студентів ЛНАМ», «Про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ»
  Відповідальні: керівник відділу міжнародних відносин М. Бесага.
 1. Різне.

Повернутись назад