Засідання Вченої Ради

вівторок, 29. 01. 2019

Засідання Вченої ради ЛНАМ відбудеться 29 січня 2019р. о 14.00 год в Актовій залі ЛНАМ корпусу № 3 (вул. Кубійовича, 35а)

 Порядок денний:

  1. Виділення частини ліцензованого обсягу у межах спеціальності 023 ОДР у зв’язку з відкриттям заочної форми навчання (освітня програма «Мистецтвознавство»)  Відповідальні: декан ф-ту  ІТМ   Р. Шмагало.
  2. Назви спеціальностей освітніх програм та кваліфікацій за якими здійснюватиметься набір у 2019 р. для здобувачів ОР «Бакалавр» і «Магістр».Відповідальні: перший проректор Р. Патик. 
  3. Правила прийому до ЛНАМ у 2019 р. Відповідальні: відповідальний секретар ПК А. Єфімова.
  4. Правила прийому в аспірантуру і докторантуру ЛНАМ. (Додаток до Правил прийому до ЛНАМ у 2019 р.)Відповідальні: керівник відділу аспірантури і докторантури І. Гах.
  5. Різне.

Актова зала

Повернутись назад