Захист дисертацій у ЛНАМ

п'ятниця, 14. 05. 2021

14 травня 2021 року об 10 годині в Музеї Львівської національної академії мистецтв на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.103.01 відбудеться публічний захист кандидатської дисертації

Лесіва Т.В. «Іконопис Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ століття: художній образ і теоретичний дискурс», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05  – образотворче мистецтво;
Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв Косів Р.Р.

Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Приймича М.В. доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, канд. мистецтвознавства, Гелитович М.Й. доступний за посиланням.

Повернутись назад