Захисти дипломних робіт ОР "Магістр" факультету ІТМ

понеділок, 25. 06. 2018

Впродовж 21-22 червня 2018 року на факультеті Історії та теорії мистецтв розглянуто й проаналізовано 23  магістерські роботи з історії і теорії мистецтва й менеджменту мистецтва. Студенти виявляли в дипломній роботі аналітичний підхід, неабияку обізнаність у формулюванні своїх спостережень, аргументованість досліджуваної проблеми, вміння знайти актуальність і наукову новизну. Всі роботи за тематичним спрямуванням, проблематикою поставлених і вирішених завдань повністю відповідали вимогам щодо присвоєння освітнього  рівня «Магістр».

Студенти виявляли в дипломній роботі аналітичний підхід до досліджуваної теми, чітке формулювання своїх спостережень і аргументований підхід у їх аналізі,  вміння знайти  певну новизну у роботі. Варто відзначити, що у навчальному процесі на кафедрах ІТМ та ММ  переважає дедалі помітніша складність завдань дипломних робіт та підняття професійного рівня студентів.

Екзаменаційна комісія відзначила, що у професійній сфері всі випускники факультету Історії та теорії мистецтва досягли освітнього рівня «Магістр» з добрими  результатами.  Результати досліджень засвідчують практичне значення їхньої праці.

Музей ЛНАМ

Повернутись назад