Приклади робіт

ТВОРЧИЙ КОНКУРС для вступників на ступінь БАКАЛАВР

Рисунок

Можливі тематичні завдання:
- Гіпсовий череп людини
- Гіпсова голова людини
- Голова натурника з плечевим поясом

Живопис

Можливі тематичні завдання:
- Натюрморт
- Голова людини
- Голова людини з плечевим поясом

Композиція

Можливі завдання на виявлення вміння поєднувати різних за формою та змістом частин у певну цілісність.

Скульптура

Творчий конкурс з СКУЛЬПТУРИ складають лише вступники на кафедру Монументально-декоративної скульптури.
Завдання - виявити характер, конструкцію та взаємозв'язок основних форм на основі постановки "Голова натурника".

Фахові вступні випробування для вступників на ступінь МАГІСТР

Рисунок і Композиція (ОР "Магістр")

Приклади робіт магістрів