Горизонт/ HORYZONT

27.10-12.11.2021
«Горизонт»

 
Виставка «Горизонт» - це презентація останніх робіт викладачів кафедри інтермедії факультету образотворчого мистецтва Університету Миколи Коперника в Торуні. За останні роки це ще одна із численних презентацій творчої роботи департаменту, що відбуваються у галереях у Польщі та за кордоном. Введення терміну «горизонт» у класичне і, водночас, найчастіше вживане визначення слова, може здатися неадекватним стосовно художньої діяльності у сфері інтермедії.

Однак, оскільки ми усвідомлюємо, що під шаром найбільш очевидних ідентифікацій як явища, так і значення горизонту є й інші цінності, ідея виставки, що міститься під цією назвою, стає набагато всеосяжнішою. У нешаблонному горизонті ми знаходимо - сферу, діапазон, оточення, навколишнє середовище, а також можливості, плани на минуле та перспективи. Крім того, важливим у горизонті художньої діяльності викладачів кафедри інтермедії є передача дидактиці опрацьованих таким чином цінностей. Це пов'язано з пошуком вражень, результатом чого є глибина від фотографії до мультимедії, що закінчується ефемною діяльністю у сфері широко розуміння інтермедійного мистецтва. Кожен з учасників виставки представляє свої роботи з різних точок зору, посилаючись на бажане значення горизонту.
 
 
The Horizon exhibition is a presentation of the latest works of the lecturers of the Department of Intermedia of the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University in Toruń. In recent years, this is yet another of numerous presentations of the creative output of the Department, taking place in galleries in Poland and abroad. Putting the term horizon in the classic and, at the same time, the most commonly used definition of the word, may seem inade - quate in relation to artistic activity in the field of intermedia.

However, since we realize that under the layer of the most obvious identifications of both the phenomenon and the meaning of the horizon, there are other values, the idea of the exhibition contained under this title becomes much more comprehensive. In an unconventional horizon we find - scope, range, surroundings, environment as well as possibilities, plans for the past and perspectives. In addition, what is also important in the horizon of the artistic activity of the lecturers of the Department of Intermedia is the transfer of thus elaborated values to didactics. It is connected with the quest for impressions, resulting in a depth ranging from photography to multimedia, ending with ephem - eral activities in the field of broadly understood intermedia art. Each of the exhibition participants presents their works from a different point of view, referring to their preferred meaning of the horizon.
 
Artists: Krzysztof Białowicz, Joanna Chołaścińska, Anna Kola, Radosław Staniec, Marian Stępak, Maria Szczodrowska, Tomasz Wlaźlak
Students: Ewa Bonisławska, Piotr Dankowiakowski, Anna Kiszkowiak, Maciej Kwietnicki, Magdalena Skarbek, Darya Stankevich
Curators – Marian Stępak, Yaryna Shymska

Експозиція виставки у галереї ЛНАМ

 

 

 

Кафедра інтермедій факультету образотворчого мистецтва
Університету Миколи Коперника в Торуні

Facebook: https://www.facebook.com/zpi.torun/