Факультет історії і теорії мистецтв
Гринда Б.

Богдана Гринда

старший викладач

народилась у Львові 8 травня 1985 року.
Здобула освіту історика мистецтва у Львівській національній академії мистецтв, у 2008 році захистила диплом магістра.
Навчалась в аспірантурі Львівської національної академії мистецтв за спеціальністю образотворче мистецтво. Досліджувала художню образність у готичній книжковій ілюмінації.

З 2011 року працює науковим співробітником науково-дослідного сектору Академії.
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію «Книжкова мініатюра Франції ХІІІ — ХV століть: художні образи і системи символів».

Наукові зацікавлення — медієвістика, середньовічна культура і мистецтво, ілюміновані манускрипти, іконографія готичної книги.

Була учасницею багатьох конференцій, в тому числі міжнародних — конгресу Техаської асоціації медієвістів (TEMA, 2011), медієвістичних симпозіумів Кентського університету (Велика Британія) і університету Рован (США) в Нью-Джерсі (2014, 2015), конвенції Асоціації славістичних, східноєвропейських і євразійських студій (ASEEES, 2016).

Автор фахових публікацій в українських й іноземних виданнях. Як дослідник працювала з матеріалами колекції бібліотеки Пірпонта Морґана в Нью-Йорку (2010, 2011, 2014, 2015).

З 2014 року викладає на кафедрі менеджменту мистецтва. Читає курси з історії українського образотворчого мистецтва та архітектури. Також веде спецкурси з історії мистецтва для магістрів і студентів заочної форми навчання.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Новий корпус, 2 поверх
тел. 032 2437259, management@lnam.edu.ua