Факультет історії і теорії мистецтв
Єфімова А.В.

Анна Єфімова, викладач

кандидат мистецтвознавства (PhD), провідний фахівець з виставкової діяльності відділу видавництва та інформації ЛНАМ, дослідник, арт-менеджер, куратор мистецьких проектів.

Народилась 16.04.1988 р. у м. Львові.

Освіта

2005-2011 – навчалась у Львівській національній академії мистецтв (факультет Історії і теорії мистецтва, кафедра менеджменту мистецтва; ОР Магістр за спеціальністю «Культурологія»).

2011-2014 р. – аспірантура Львівської національної академії мистецтв.

Професійна діяльність

2012-2014 – працювала у Львівській національній академії мистецтв (далі – ЛНАМ) на посадах секретаря приймальної комісії, інспектора по роботі з іноземними студентами.

З 2015 р. – переведена на посаду фахівця з комунікації відділу видавництва та інформації, що координує діяльність галереї Львівської національної академії мистецтв З 2017 – на посаді провідного фахівця з виставкової діяльності. Кураторка численних виставкових проектів, що популяризують творчість молодого покоління художників https://www.youtube.com/watch?v=LaJmzWzOozM

2015-2019 рр. – арт-експерт Міжнародної мистецької он-лайн платформи «ARTSTAQ» (www.artstaq.com).

З 2015 р. – член Художньої ради Львівської національної академії мистецтв щорічного конкурсу проектів у галерею ЛНАМ для молодих митців.

З 2016 р. – редакторка науково-популярного журналу 7UA (SevenUkrainianArtists) https://www.facebook.com/7ua.info

2017 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Художні практики в урбаністичних просторах кінця ХХ – початку ХХІ століття (досвід Західної України)» та здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво.

З 2017 р. – викладачка кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ

2018 р. – лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам Львівської обласної державної адміністрації та Західного наукового центру Національної академії наук України.

2018-2020 рр. – відповідальний секретар Приймальної комісії ЛНАМ.

Координаторка комунікаційної стратегії проєктів, реалізованих за підтримки Українського культурного фонду:

«11 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові (жовтень 2019)»;«Комунікаційна кампанія галереї ЛНАМ ; І міжнародна резиденція молодих художників-склярів «European Glass Education»; «Створення мультимедійної інтерактивної експозиції Музею скла у Львові» 2020 р. 

Автор низки наукових публікацій та учасниця міжнародних та всеукраїнських конференцій, семінарів,круглих столів тощо.

Anna Yefimova https://orcid.org/0000-0001-6452-9497 

Анна Єфімова, науковець http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1257212

Anna Yefimova Google Scolar  https://scholar.google.com/citations?user=g9lctAwAAAAJ&hl=uk 

 

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Новий корпус, 2 поверх
тел. 032 2437259, management@lnam.edu.ua