Факультет історії і теорії мистецтв
Мисюга Б.В.

Мисюга Богдан Васильович

доцент

з 2012 р. — викладач, а з 2013 — доцент кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «мистецтвознавство». (17.00.05 — образотворче мистецтво) За час своєї роботи у ЛНАМ проявив себе як активний, фаховий викладач, завдяки чому заслужив авторитет у співробітників та студентів, бере активну участь у житті академії та громади Львова. Зокрема Б.В. Мисюга є автором трьох альбомів-монографій, наукових та навчально-методичних праць, серед яких 8 навчальних та робочих програми, за звітній період — 37 наукових публікації у фахових виданнях та збірниках матеріалів конференцій. Був куратором резонансних виставкових проектів: «Краєвид у мистецтві Галичини. Від романтизму до сюрреалізму.18-20ст.» (НМЛ: 2012-2013р.), "Екзистенція-космос. Вектор львівського модернізму.1960-1980-ті рр.."(ЛПМ: 2016); міжвузівських науково-освітніх програм: "Дні авангарду у Львові"(НМЛ: 2015р.), "Дні модернізму у Львові"(ЛПМ: 2016).

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Новий корпус, 2 поверх
тел. 032 2437259, management@lnam.edu.ua