Факультет історії і теорії мистецтв
Іванишин Наталія Михайлівна

Іванишин Наталія Михайлівна

викладач

У 2002 р. закінчила Львівську національну академію мистецтв (спеціальність — культурологія). Сфера досліджень й наукові інтереси: історія та теорія мистецтва ХХ ст.

Основні публікації:

Іванишин Н.М. Історична динаміка розвитку графіки у Львові: до питання формування видової системи // Науковий журнал «Народознавчі зошити». — 2011. Випуск 6 (листопад-грудень).

Іванишин Н.М. Еволюція формально-образної мови львівської графіки періоду модернізму // Науковий журнал «Народознавчі зошити» № 3, 2012.

Іванишин Н.М. Графіка Леопольда Левицького 1960-1970-х рр. (витоки форми та концептуальні пошуки) // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв. — 2014. Випуск І.

Аксіологічність графічного мистецтва Ярослави Музики (пошуки засобів вираження та самоідентифікації) // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв. — 2014. Випуск ІІ.