Факультет історії і теорії мистецтв
Бадяк В.П.

Бадяк Володимир Петрович

професор

1938 р.н., с. Тирява Сільна, Польща, кандидат історичних наук, доктор філософії в історичних науках, професор. Відмінник освіти України, нагороджений відзнакою «За наукові досягнення».
Депортований на Тернопільщину (1946 р.), закінчив Козівську середню школу (1956 р.), служив в армії, навчався Львівському університеті ім. І.Франка (1960 — 1965 рр.), вчителював, викладав у Львівській політехніці (1970 — 1980 рр.), від 1980 р. — у Львівській національній академії мистецтв, завідувач кафедрою гуманітарних наук (1980 — 2002 рр.), один із засновників «Вісника ЛНАМ», редакційно-видавничого відділу.
Із здобуття незалежності України розробив навчальні програми з Історії України, археології і пам’яткознавства, підготував відповідні лекційні курси.
Автор близько 400 публікацій про культурну спадщину, художню творчість, депортацію українців, в тому числі 8 монографій («Творчі організації України», «У лещатах сталінщини», «Фундатори», Наш владика», «Вінець королівства», «Пам’яткоохоронна історія Львова», «У час відлиги», «Митець»), двох збірників науко-популярних праць («Тоталітаризм і творчий процес», «Надбання»), навчального посібника («Історія України»). Співпрацює у товаристві депортованих «Надсяння», редагує «Інформаційний бюлетень».
На кафедрі ІТМ читає курси лекцій з «Історії України», «Археології», «Пам’яткознавства».

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua