Факультет історії і теорії мистецтв
Цимбала Л.І.

Цимбала Лада Іванівна

доцент

1971 р.н. 1999 р. закінчила Львівську академію мистецтв кафедру Історії і теорії мистецтва. 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему " Золототкацтво Галичини ХУІІІ — ХІХ ст.: історія, типологія, художні особливості» Доцент кафедри Історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, автор низки навчальних спецкурсів. Бере участь у наукових конференціях, семінарах. Автор наукових статей у виданнях України. Сфера наукових інтересів: декоративно-ужиткове мистецтво, історія і теорія дизайну. Працює над написання дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства на тему: «Народні мотиви в моделюванні одягу в Україні першої третини ХХ ст.». Автор низки публікацій, присвячених декоративно-ужитковому мистецтву України та теорії дизайну. На кафедрі ІТМ викладає історію декоративно-ужиткового мистецтва, історію орнаменту, історію дизайну, архітектуру ХХ століття.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua