Факультет історії і теорії мистецтв
Костюк І.В.

Костюк Ірина Володимирівна

доцент

25 вересня 1974 р. н., Львів. Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1996), аспірантуру (1999), захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (2000). Доцент (2007).
Вчений секретар ЛНАМ (від 2021).
Відзначена подякою Львівської міської ради (2006), грамотою ЛНАМ за активну участь і значний внесок у підготовку «Вісника ЛНАМ» (2010), дипломом ЛНАМ за особистий внесок у розвиток освіти і науки України, мистецьку та педагогічну діяльність (2015), подякою міністерства освіти і науки України (2016), подякою міністра культури та інформаційної політики України (2021).
Працює на кафедрі історії і теорії мистецтва від 2001 р. Викладає навчальні курси «Міфологія в мистецтві», «Академічне письмо», «Артрецензування», «Методика підготовки наукової роботи», «Методика викладання спецдисциплін».

Список основних наукових праць

 1. Костюк І. Становлення національної науки та вищої школи на початку ХХ ст. і Олександр Грушевський. Український історик. Рік ХХХІХ. № 1-4 (152-155).  Київ-Львів-Торонто-Париж, 2002. С. 339–363. 
  http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0004878
 2. Костюк І.В. Міф як соціокультурний феномен: функціональне навантаження. Вісник ЛНАМ. 2010. Вип. 21. С. 367–378.
  https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/21/35.pdf
 3. Костюк І. Міфологема: історія поняття в науковому дискурсі. Вісник ЛНАМ. 2011. Вип. 22. С. 405–416. https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/22/38.pdf
 4. Костюк І. Коди культури: міфологія. Костюк І., Маланчук-Рибак О., Студницька М. Культурологічні студії. Львів: ЛНАМ, 2012. 428 с. С. 141–277, 354–402.
 5. Костюк І. Міфологічний герой: походження, призначення, функції. Вісник ЛНАМ. 2013. Вип. 23. С. 376–385. https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/23/40.PDF
 6. Костюк І. Міфопоетика творів Тараса Шевченка в науковому дискурсі. Вісник ЛНАМ. Вип. 25. Львів : ЛНАМ, 2015. С. 111–125.
  https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/25/13.pdf
 7. Костюк І. Культура ХХІ століття у полоні міфологій: причини та перспективи. Вісник ЛНАМ. 2016. Вип. 29. С. 37–46.
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2016_29_6
 8. Костюк І. Міфологічні змістові парадигми як засоби ідентифікації людини в сучасній культурі. Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Культурологія»; / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2017. Вип. 18. 260 с. С. 110–114 (0,5 др.арк.) 
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_28
 9. Костюк І. Людина ХХІ ст. у контексті міфологій: вектори актуалізації. Człowiek XXI wieku w kontekście mitologii: wektory aktualizacji. "Дунаївські Зустрічі — 2016" : збірник доповідей і статей Міжнар. наук. конференції "Дунаївські Зустрічі - 2016" / авт.-упор. кс. Ю. Куц. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. С. 132–149 (укр., пол.). 
 10. Костюк І. Засади міфологізації особистості в контексті тоталітарного суспільства. Вісник ЛНАМ. Вип. 40. Львів, 2019. С. 25–30  (0,5 др. арк.). 
  https://visnyk.lnam.edu.ua/system/files/201940/visnyk-lnam-no-40-2019-iryna-kostyuk-25-30_0.pdf
 11. Костюк І. Концепт і міфологема в понятійному апараті сучасної культурології. Мистецтвознавство України. Вип. 20. Київ, 2020. С. 34-38. (0,5 др.арк.). 
  https://doi.org/10.31500/2309-8155.20.2020.220918
 12. Костюк І. Міфологія в мистецтві : підручник. Львів : ЛНАМ, 2023. 410 с.
  https://drive.google.com/file/d/1SCpZEEdx0C2CoSZIk6bq2yqv9Drsj8Z6/view?usp=share_link

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua