Факультет історії і теорії мистецтв
Кравченко М.Я.

Кравченко Марта Ярославівна

Доцент, кандидат мистецтвознавства

Народилася та працює у Львові. Навчалася у Львівській національній академії мистецтв та аспірантурі ЛНАМ. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію «Мистецтво прикрас в Україні останньої третини XX - початку XXI століття: європейський контекст, художні особливості, персонали» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Стипендіатка низки міжнародних програм «Kulturkontakt Austria» (2005, 2006), «Oesterreichische Foerderprogramm» (2007), DAAD (2009) та ін.
Доцент кафедри Історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Учасниця наукових конференцій, семінарів в Україні та за кордоном.
Авторка наукових статей у фахових виданнях України та за кордоном. Сфера наукових інтересів: художні прикраси ХХ-ХХІ ст, історія українського мистецтва, експертиза творів мистецтва, теорія сучасного мистецтва.
Читає курси лекцій з історії українського та зарубіжного образотворчого мистетцтва, основи аукціонної діяльності.

Список основних наукових праць

 1. Кравченко М. Нова естетика матеріалу художніх прикрас останньої третини ХХ століття /М. Кравченко // Вісник ЛНАМ. Випуск 18. – Львів, 2007. – С. 192-214.
 2. Кравченко М. Новаторські тенденції мистецтва прикрас Центральної Європи кінця ХХ століття /М. Кравченко // Вісник ЛНАМ. Спецвипуск. – Ужгород, 2008. – С. 176-182
 3. Кравченко М. Авторські художні прикраси в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття. Традиції і сучасні тенденції. /М. Кравченко // Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. №1.– Ужгород, 2010. – С. 194-200.
 4. Кравченко М. Мистецькі тенденції авторських прикрас в Україні останньої третини ХХ – початку ХХІ століття /М. Кравченко // Вісник ХДАДМ. № 8. – Харків, 2014. – С. 66-69.
 5. Кравченко М. Особливості становлення мистецтва авторської прикраси в країнах Східної Європи 1970 – 2000-х рр.: творчі пошуки, персоналії /М. Кравченко // Вісник ХДАДМ. № 3. – Харків, 2015. – С. 38-45.
 6. Кравченко М. Художньо-естетичні особливості авторських прикрас в Україні ост. третини ХХ – початку ХХІ ст. /М. Кравченко // Збірн. наук. статей Варшавського університету «Метаморфози в українській культурі». – Варшава, 2015. – С. 415-439.
 7. Кравченко М. Альтернативні матеріали, форми, концепції прикрас. // Образотворче мистецтво. #3. 2017. Київ. – С. 88-91.
 8. Кравченко М. Тенденції розвитку мистецтва прикрас в Європі другої половини ХХ століття. (Тези). // РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ:РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ, Конін-Ужгород-Херсон-Кривий Ріг. 2018. - С. 30-32.
 9. Kravchenko M. Nicht durch gewalt, sondern durch die Kunst. Iron Camp. New Paradigms for Metal Design and Handcrafts. Symposium 3. 2018. ISBN 978-3-9504644-2-9, S. 44-47. 
 10. Міжнародний семінар-симпозіум Iron Camp (Австрія) – перспективи та парадигми розвитку художнього металу та ковальства в світі.// 7 Artist #4. Видання Західного науково-мистецького центу Національної академії мистецтв України. –Львів, 2018. – C. 65-67.
 11. Kravchenko M.  Artistic peculiarities of jewellery in Ukraine at the beginning of the 21st century. Concepts of morphogenesis. TEXT AND IMAGE: ESSENTIAL PROBLEMS IN ART HISTORY, № 1 (7). ISSN: 2519-4801 – 2019, P. 77-89.
 12. Кравченко М. Концептуальні засади розвитку мистецтва прикрас в Європі 1960-1980-х років. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2020. ISSN 2226–3209 (Print), ІSSN 2409–0506 (Online). С. 77-82
 13. Кравченко М. Сучасна ікона: візії та рефлексії. Рецензія на збірник Слово стало тілом. ХІІ міжнародного іконописного пленеру в Новиці. Studia Ucrainica Varsoviensia. University of Warsaw. 2021. Volume 9. P.205-211. ISSN 2299-7237
 14. Kravchenko M., Demianchuk A., Levkovych N., Tymkiv B., Stempitska J. Copies of the Icon of Mother of God Chestochowa in Roman Catholic churches in Galicia. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Vol. 11. Issue 2. Special XXIV. November 2021. P. 143-149. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE)
 15. Kravchenko M. Artistic peculiarities of jewellery in Ukraine at the beginning of the 21st century. Concepts of morphogenesis. TEXT AND IMAGE: ESSENTIAL PROBLEMS IN ART HISTORY, № 1 (7). ISSN: 2519-4801 – 2019, P. 77-89.
 16. Кравченко М. Концептуальні засади розвитку мистецтва прикрас в Європі 1960-1980-х років. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 3. 2020. ISSN 2226–3209 (Print), ІSSN 2409–0506 (Online). С. 77-82
 17. Кравченко М. Чому треба вивчати історію українського мистецтва студентам художникам Рефлексії на «Роздуми про викладання мистецтв у художніх школах. Лекція, прочитана 4 січня 1966 року» Е.Х. Ґомбріха. Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва.  Науковий електронний журнал 2022, випуск 2 (14) С. 39-43 ISSN 2519-4801 DOI: 10.17721/2519-4801.2022.2.04

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua