Факультет історії і теорії мистецтв

Рибак Оксана Зіновіївна

Доктор історичних наук, професор

19 червня 1957 р. н. Історик, дослідження історії культури. 1980 року закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. 1988 г. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Проблема емансипації жінки в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті Галичини і Буковини в кінці ХІХ — на початку ХХ ст.». У 2007 г. захистила докторську дисертацію на тему: «Ідеологія і суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ — першої третини ХХ ст.: типологія і європейський культурно-історичний контекст». 
З 1990 року працює на кафедрі історії і теорії мистецтва Львівської академії мистецтв (Навчальні курси «Історія світової і української культури», «Культурологічні теорії та концепції»). З 1992 року доцент кафедри З 2011 р. професор кафедри історії і теорії мистецтва.
На кафедрі історії і теорії мистецтва читає курси лекцій з історії української та світової культури, культурології.

Список основних наукових праць

 1. Українські жіночі студії: історіографія та історіософія.  Львів: Наукове  Товариство ім. Шевченка у Львові. 1999. 54 с.
 2. Жінка в історії. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. 340 с.
 3. Ідеологія і суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ – першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно–історичний контекст. Чернівці: Книги–ХХІ, 2006. 500 с.
 4. Культурологія в системі гуманітарних і соціальних наук // На службі Кліо. Збірник на пошану Л. Винара. Київ, Нью–Йорк, Торонто, Париж, Львів,2000. С.644–650.
 5. Соціально–християнський фемінізм: галицька ідеологічно–організаційна модель // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 37. Ч.1. Львів, 2002. С.229–245.  
 6. „Передісторія” жіночих студій у розвитку суспільних наук в Україні наприкінці  ХІХ – у першій третині ХХ ст. //  Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 38. Львів, 2003. С.459–475.
 7. Український жіночий рух у Львові (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст. // Український історик. № 1.–2 (161–162). Т. ХLІ. Нью–Йорк, Київ, Львів, Острог, Торонто, Париж,  2004. С. 145–167.
 8. Жіночий рух як ідеологія і практика суспільних змін / Основи теорії ґендеру. Навчальний посібник. Київ: Видавництво К.І.С., 2004.  С.182–218.
 9. Нові парадигми сучасних культурно–історичних досліджень  // Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип.18. Львів, 2007. С.297–309.
 10.  Феміністичні інспірації в художній культурі Галичини: від романтизму до модернізму // Miłość w sztuce i kulturze. Materiały sesji Studenckiego Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytety Łódzkiego sekcji Sztuki Dawnej. Łódz 24–25 lutego 2006.  Łódz, 2007.  S.157–167.
 11.  Культурологія в системі гуманітарних наук // Мистецтвознавчий автограф.  №3.  Львів, ЛНАМ, 2008.  С.44–51.
 12.  Від редактора „Жінка в мистецтві”: відкритий проект // Жінка в мистецтві.  Львів, 2008.  С.3–6.
 13.  „Жінка в мистецтві”: методологічні аспекти інтерпретації // Жінка в мистецтві.  Львів, 2008. С.7–18.
 14.  Wie die Geschichte der ukrainischen Frauenbewegung geschrieben wurde // Wie Frauenbewegung geschrieben wird. Historiographi. Dokumentation. Stellungnahmen. Bibliographien. Germacher J., Vitorelli N. (Hg.).  Löcker, 2009.  S.259–262. 
 15.  Диференціація та інтеграція у гуманітарних науках // Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип.21.  Львів, 2010.  С. 379–392.
 16.  Зміна наукових парадигм у вивченні історії культури // Мистецтвознавство України. Збірник наукових праць. Спецвипуск. Львів, «Афіша». 2011. С.36–51.
 17.  Periodization of the History of the ukrainian culture  // Visnyk of Lviv national academy of arts. Almanac. Lviv: LNAA.  2011.  P. 271–286.
 18.   Картина світу в категоріальній системі культурології  // Вісник Львівської національної академії мистецтв.  Вип.22.  Львів, 2011.  С.  363–376.
 19.  Візуальна культура як дослідницький об’єкт // Мистецтвознавчий автограф.  № 6–8.  2011–2013.  С.99–106.
 20.  Культурологія і мистецтвознавство: наукові статуси та взаємовпливи // Вісник Львівської національної академії мистецтв.   Вип. 29.  Львів, 2016.  С.58–70.
 21.  Український вимір медієвістики Якима Запаска // Вісник Львівської національної академії мистецтв.    Вип. 30.  Львів, 2016  C.45–53. 
 22.  Станиславів на мапі українського жіночого руху кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. / Stanisławów i ziemia stanisławowska w dobie w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku tom 2 Gospodarka - Kultura – Religia. Warszawa – Stanisławów. 2018.  Р.109120.         
 23.  Politics and Ideology of the Ukrainian Women's  Movement of the Eastern Galicia of the 19th Century to the 1930s: Models and Strategies  // Na przekór konwencjom. Nieszablonowe role społeczne kobiet i mężczyzn od czaśow nowożytnych do 1945 roku. Against conventions. Uncomman Social Roles of women and men from Early Modern  Times to 1945. Pod redakcją Magdaleny Gibiec, Doroty Wiśniewskiej, Leszka Ziątkowskiego.  Kraków, Księgarnia Akademicka, 2018.  P.181–191.
 24.  Українська мистецтвознавча медієвістика у вищій школі 1960-1980-х років: межі можливого (Роздуми над науковим доробком Якима Запаска) / /  Дриновський збірник. Т. ХІ. Софія–Харків, видавництво БАН  імені проф. Марина Дринова, 2018.  С.377 – 383.
 25.  Освіта жінок Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: прагнення, можливості, реалізація // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ–ХХІ ст.).   Т. 8. Жіноча освіта і просвітництво в Україні та Польщі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): зб. наук. пр. / За ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2018.  С.11–27. 
 26.  Науковий доробок Якима Запаска в контексті української мистецтвознавчої медієвістики // Вісник Львівської національної академії мистецтв.   Вип. 38.   Львів, 2019 . С. 4–17.
 27.  Періодизація історії української культури ХІХ ст.: основні моделі // Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2019. Вип. № 40. С. 11–18.        DOI: 10.37131/2524-0943-2019-40-1  
 28.  Інтернет видання: Ukrainian Womens Movement of the Eastern  Galicia of the 1920 centuru. ISBN 978-620-023138-3 // https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/cn/book/978-620-0-23138-3/ukrainian-womens-movement-of-the-eastern-galicia-of-the-19-20-century?search=malanchuk-rubak%20oksana
 29. Освіта жінок Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: просвітницький та емансипаційний аспекти // Вісник Львівської національної академії мистецтв.  2020. Вип. № 44.  С. 1218. 

 

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua