Факультет історії і теорії мистецтв

Шмагало Ростислав Тарасович

доктор мистецтвознавства, професор, художник декоративно-ужиткового мистецтва

shmahalo@hotmail.com
Facebook: Rostislav Shmagalo

30 березня 1965, м. Львів
Доктор мистецтвознавства, професор ЛНАМ, художник декоративно - ужиткового мистецтва. Викладач з історії та теорії образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва (метал, кераміка), історія мистецької освіти та дизайну. Напрямки наукових досліджень: історія та менеджмент мистецької освіти; історія мистецтва; художні промисли, дизайн.

Автор восьми монографій (дві у співавторстві), чотирьох навчально-методичних посібників, понад 200 друкованих праць з мистецтвознавства у вітчизняних та закордонних виданнях від 2000 р. Як науковий керівник підготував до захисту 15 кандидатів мистецтвознавства і 2-х докторів мистецтвознавства.

Закінчив Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва (тепер Львівська національна академія мистецтв). Викладач мистецтвознавства у Львівській національній академії мистецтв Декан факультету історії та теорії мистецтва (1997 – 2021). Стипендіат мистецтвознавчої фундації «Getty», Каліфорнія, США. Керівник, автор сценарію та ведучий мистецької телепередачі «Мальовид» на Львівському державному телебаченні. Член правління Львівської обласної організації національної спілки художників України (ЛООНСХУ); Голова і член журі Всеукраїнських симпозіумів в м. Опішному (1999, 2000, 2001) та м. Слов’янську (2001). Учасник міжнародних симпозіумів та конференцій з мистецтва «Hefaiston» 1996 (Чехія); «Ferraculum» 2000; 2002 (Австрія); «Батискаф» (Одеса), «Галицька імпреза» (Львів), «Екологічний ракурс» 2000-2022 (Львів, Косів) та ін.

В рамках «Енциклопедії художнього металу» (у співпраці з «ГалЕлітЕКСПО»): автор ідеї та арт-куратор 4-х Всеукраїнських виставок: Ювелірна виставка О. Мірошнікова «Самородок»(2018); «Квадра-міні-метал у Львові» виставка 35 ювелірів та емальєрів України (2019); «Ювелірна нота Буковини» (виставка трьох провідних митців-ювелірів м. Чернівці (2020); «Виставка Етно ювелірство та аксесуари»(2021). (Львівський палац мистецтв)

За програмою «Українська книга»: Шмагало Р. «Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія»(2013)
Стипендіат Американської ради наукових досліджень (ACLS) (2002): «Словник митців-педагогів України та з України у світі».
Стипендіат Інституту Ґетті (Getty) (1996): «Мистецька освіта в Україні поза батьківщиною». (дослідження української мистецької освіти та музейних збірок на еміграції: Чеська республіка, Австрія, Франція, США).

Відзнаки і нагороди:
У 2016 р. – Заслужений діяч мистецтв України.
У 2015 р. – Срібна Відзнака Львівської національної академії мистецтв.
У 2014 р. – лауреат Державної обласної премії ім. С. Гординського в галузі культури (мистецтвознавство і культура).
У 2007 р. – відзнака МОН України „За наукові досягнення”.
У 2022 р. – медаль Львівської обласної ради «30 років незалежності України».

Список основних наукових праць

Монографії:

 1. Шмагало Р.Т. Між Сходом і Заходом. Кераміка Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. в контексті міжнародних зв’язків. Контакти і взаємовпливи. Львів, 1994. 120 с. (у співавт.).
 2. Шмагало Р.Т. На перехресті Європи і віку. Іван Мозалевський. Львів,1996. 113 с. (у співавт.).
 3. Шмагало Р.Т. Мистецька освіта в Україні середини XІX – середини XX ст.: структурування, методологія, художні позиції. Львів: Українські технології, 2005. 528с., 742 іл.
 4. Шмагало Р.Т. Декоративно-ужиткове мистецтво. Художній метал // Художня культура: Навчальний посібник для вчителів ЗНЗ. Матеріали для проведення уроків предмета „Художня культура”. 9 клас. Львів: ВД „Артклас”, 2009. С. 36 – 43.
 5.  Шмагало Р.Т. Енциклопедія художньої культури.  Мистецька  освіта: бібліографія,             документи, теорія. 4000 джерел бібліографії. 300 фотодокументів.1000 термінів. Львів: ЛНАМ, 2013. 520 с., іл.
 6.  Шмагало  Р.Т.  Енциклопедія художнього металу. Том І. Світовий та український художній метал. Класифікація, термінологія, стилістика, експертиза. / Р.Т. Шмагало. Львів: Апріорі, 2015. 420 с., 1780 іл. 
 7.  Шмагало Р.Т.  Художній метал України ХХ – поч. ХХІ ст. Енциклопедія художнього металу. Том ІІ. / Р.Т. Шмагало. Львів: Апріорі, 2015. 276 с., 668 іл.
 8.  Шмагало Р.Т. Розділ: Художній метал України першої половини ХХ ст.; Шмагало Р.Т. Розділ: Художній метал України другої половини ХХ ст. // Історія декоративно-прикладного мистецтва України: У 5 т. Т. 5 / Голов. Ред. Г. Скрипник. НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. К., 2016.  С. 194 – 212; 457 – 479.
 9.  Шмагало Р.Т. Ретроспектива ЛНАМ. (15 Статей) // Львівська національна академія мистецтв. 1876 – 1946 – 2016 : Особистості, події, артефакти : альбом ./ Упоряд. Р. Шмагало, Р. Яців.  Львів: ЛНАМ, 2016.  С. 10 – 13; 14; 34; 45; 55; 65; 75; 89; 99; 109; 119; 140; 150; 160; 174 – 177.          
 10.  Шмагало Р.Т. "Мистецька освіта і мистецтвознавство в Україні середини XIX - середини XX ст. : структурування, методологія, художні позиції". Львів : ЛНАМ, 2022. 548 с. : 743 іл. ISBN: 9789668734496. https://manusbook.com/9096_Shmagalo_Art_Education/10/index.html

    Навчально-методичні праці:

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія декоративно-ужиткового мистецтва». Вип. ІХ. «Золотарство» для студентів ІІ курсу спеціальності 0520 «Декоративно-прикладне мистецтво» і ІІІ курсу спеціальності 0518 «Мистецтвознавство». Укл. Р.Т. Шмагало. Львів, 1994. 32 с.
 2. Нариси з історії зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва: Навчальний посібник. Розділ «Художній метал». К., ІСДО, 1995. С. 261 – 317. 
 3. Мистецька школа в системі національної освіти України: Навчальних посібник – Львів: ЛАМ, 1999.  248 с.: іл..
 4. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т.1. Львів, Афіша. 2000. 364 с. (У співавт.).
 5. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т.2. Львів, Афіша. 2000. 400 с. (У співавт.).
 6. Факультет історії та теорії мистецтв Львівської академії мистецтв: Навчально-методичний посібник / Відповідальний редактор - Р. Шмагало. Львів: Українські технології, 2001. 88с.
 7. Мистецька освіта України і сучасне народне мистецтво: складові взаємодії // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: “Сучасне народне мистецтво України: теорія і реальність” / Відповідальний редактор - Р. Шмагало. Львів: Українські технології,
  2002. 80с.
 8. Словник митців-педагогів України та з України у світі (1850-1950-і рр.). Львів: Українські технології, 2002. 144 с.
 9. Шмагало Р.Т. (кер. творчого колективу), Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М. Образотворче мистецтво для загальньоосвітніх навчальних закладів.14 кл.[державний стандарт] // Мистецтво та освіта. К.: 2012. №1(63). С. 8-13; №2 (64). С. 6 - 9; №(65). С.7 − 10.
 10. Шмагало Р.Т., Гнатишин І.Л. Словник педагогіки художньої культури та менеджменту    мистецтва: терміни, поняття, дефініції  Львів: ЛНАМ.
 11.  Шмагало Р.Т. Мистецька освіта й мистецтво в культуротворчому процесі   України ХХ –   ХХІ століть: навч. посіб. / Р. Шмагало,  Г. Покотило, П. Ляшкевич. І. Гнатишин, Т. Бей; за заг. ред. Р. Шмагала. Львів: ЛНАМ; Тернопіль: Мандрівець, 2013. 292 с. : іл., дод. + DVD.
 12. Шмагало Р.Т., Семенишин Г.С. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту  контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей «Культурологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності» ОКР «Магістр» та напрямів підготовки «Культурологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності» ОКР «Бакалавр»: навч.-метод. посібн. / Р.Т.Шмагало, Г.С.Семенишин. Львів: ЛНАМ, 2014. 158 с.
 13. Шмагало Р.Т. Історичний розвиток, структурування та методологія дизайн-освіти в Україні кінця ХІХ – середини ХХ століття. // Нариси з історії українського ХХ століття : Зб. Статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України ; За  заг. ред. М.І. Яковлєва. К.:Фенікс,2012. С.132 – 172.     

         Статті:

 1. Шмагало Р.Т. Перша в Україні (до історії розвитку Коломийської гончарної школи). // Вісник Львівської академії мистецтв. Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво: історія, теорія, практика. Випуск 5. Львів, 1991.  С. 56 – 62.
 2. Шмагало Р.Т. Професійна українська кераміка на виставках кінця ХІХ – початку ХХ століть. // Вісник Львівської академії мистецтв. Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво: історія, теорія, практика.  Випуск. 6. Львів, 1992. С. 49 – 56.
 3. Шмагало Р.Т. Гончарний промисел та керамічні школи України кінця ХІХ – початку ХХ століть. (До історії питання). Збірник ЛДІПДМ «Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво: історія, теорія, практика».  Вип. 3. Львів, 1992. С. 72 – 77.
 4. Шмагало Р.Т. Авангард і українська кераміка: дотичні і паралелі. Український авангард 1907 – 1917. Львів, 1994. С. 55 – 75.
 5. Шмагало Р.Т. Вижницькому коледжу декоративного і прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка  90 років // Мистецько-літературний альманах. Львів, 1995. № 16. С. 25 − 31.
 6. Шмагало Р.Т. Володислав Федорович і культурний розвиток Галичини в кінці ХІХ – початку ХХ століття.. Наукові читання пам’яті Святослава Гординського. Вип. “Святослав Гординський і актуальніі проблеми історії українського мистецтва”. Львів, 1995. С. 47 – 53.
 7. Smagalo R.T. Days and nights of Lviv Gates // Hefaiston’96: Helfštyn, Muz. Komenskeho, 1997. S. 16.
 8. Шмагало Р.Т. «Hefaiston»: Моравія – Галичина // Альманах’95, 96.  Львівська Академія Мистецтв. Львів, 1997. С. 48.
 9. Шмагало Р.Т. Українська мистецька освіта поза Батьківщиною (1945 – 1955 рр.) // Вісник ЛНАМ. Випуск 9. Львів, 1998. С. 87 – 96.
 10. Шмагало Р.Т. Львівська школа архітектурного металу кінця ХІХ – початку ХХ століття (динаміка історичного та стилістичного розвитку) // Перший Міжнародний фестиваль ковалів “Галицька імпреза»: Матеріали конференції “Ковальське мистецтво Львова: минуле й сьогодення”, Львів, 8 – 11 жовтня 1998 року. Львів: ВКР «ВМС». С. 7 – 16.
 11. Шмагало Р.Т. Мандрівка Львів - Прага - Нью-Йорк — 1996: за тінями Української студії пластичного мистецтва (1923 - 1952) // Народознавчі зошити. Львів: ІН НАН, 1998. Зошит 5 (23). Вересень - жовтень. С. 577 − 581.
 12. Шмагало Р.Т. Народні традиції килимарства Галичини і художньо-промислова освіта кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти: Зб. наук. праць. Львів: Світ, 1999. Вип. 4. С. 181 – 189.
 13. Шмагало Р.Т. Художньо-промисловий та образотворчий напрямки мистецької освіти Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: панорамний огляд явищ // Вісник Львівської академії мистецтв: Зб. наук. праць. Спецвипуск / За ред. Р.Т. Шмагала. Львів: Українські технології, 1999. С. 113 – 123.
 14. Шмагало Р.Т. Вічнозелене дерево життя (До історії косівської школи) // Образотворче мистецтво. К.,, 1999. № 3 ─ 4. С. 35 − 36.
 15. Шмагало Р.Т. Роль музеїв у становленні художньо-промислової освіти України наприкінці ХІХ ─ початку ХХ ст. // Мистецтвознавство ’99. Львів: СКІМ, 1999. С. 79 − 92.
 16. Шмагало Р.Т. Школи декоративно-ужиткової кераміки Західної України кінця ХІХ ─ початку ХХ століть. // Українське гончарство. Національний культурологічний щорічник. За роки 1996 - 1999. Опішне: Українське народознавство, 1999. Кн. 4. С. 150 − 159.
 17. Шмагало Р.Т. До історії деревообробних шкіл Західної України кінця ХІХ - початку ХХ ст. (До ювілею кафедри художніх виробів з дерева) // Вісник Львівської академії мистецтв. ─ Вип.10 (присв. 70 - річчю Еммануїла Миська). Львів, 1999. С.81 − 89.
 18. Шмагало Р.Т. Історичний розвиток деревообробної школи у Станіславові (1883 - 1920) і сучасна художня освіта // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта: Зб. наук. праць. Львів: Світ, 2000.  Вип. 5. С. 185 − 194.
 19. Shmagalo R.T. Kirche, Kunst und Konnen im Einklang // Hephaistos. 2000. № 7/8.  Р. 52 -53. (Про кований метал проф. Боньковського О. в сакральній архітектурі).
 20. Шмагало Р.Т. Сакральний напрямок у ковальстві Олега Боньковського // Український світ. Україна – Німеччина.  Спецвипуск (публ. укр., нім., англ. мовами).  2000.  С. 2 ).    
 21. Шмагало Р.Т. Аналіз художніх особливостей творів гончарних промислів (в аспекті народних традицій і запитів ринку) // Українська керамологія. Опішне: Українське народознавство, 2001.  Кн.1.  С.128 − 153.
 22. Шмагало Р.Т. Українська мистецька освіта першої половини ХХ ст. поза Батьківщиною (Франція, Німеччина) // Діалог культур: Україна в світовому контексті. Мистецтво й освіта. Львів. 2001. Випуск 6. С. 135 − 146.
 23. Шмагало Р.Т. Методика викладання рисунку в навчальних закладах Галичини ІІ пол. ХІХ поч. ХХ ст.: історико-мистецтвознавчий аналіз // Діалог культур: Україна в світовому контексті.. Мистецтво й освіта. Львів. 2001. Вип.6. С. 182 - 195.
 24. Шмагало Р.Т. Музей скла у Львові: прозорість існування // Бюлетень 2. Інформаційний випуск 1 січня 2001. С. 13 − 14.
 25. Шмагало Р.Т. Ковані брами для храмів (Олег Боньковський) // Образотворче мистецтво. 2000.  Ч. 3 − 4.  С. 55.
 26. Шмагало Р.Т. Проблема ідейності у мистецькій освіті (з українського мистецтвознавчого досвіду першої половини ХХ ст.) // Мистецтвознавство 2000.  Львів: СКІМ, 2001.  С. 35 − 42.
 27. Шмагало Р.Т. Методи мистецького й позамистецького походження. З українського мистецтвознавчого досвіду першої половини ХХ століття // Образотворче мистецтво. 2001.  №4.  С. 32 − 33.
 28. Шмагало Р.Т. Наші магістралі (1876-1939). [До історії ЛДКДУМ ім. І.Труша] // Карби. Науково-мистецький вісник: Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І.Труша. Додаток до журналу “Образотворче мистецтво” Національної Спілки художників України. 2002. №1. С. 9 − 13.
 29. Шмагало Р.Т. Тримав на собі цілу школу (Валер’ян Крицінський) // Науково-мистецький вісник: Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І.Труша. Додаток до журналу “Образотворче мистецтво” Національної Спілки художників України. 2002. №1. С.14 − 15.
 30. Шмагало Р.Т. Мистецька освіта України і сучасне народне мистецтво: складові взаємодії // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: “Сучасне народне мистецтво України: теорія і реальність”. Львів: Українські технології, 2002. 80 с.
 31. Шмагало Р.Т. Українська кераміка ХХ століття поза Батьківщиною // Українська керамологія: Національний науковий щорічник. Опішне: Українське народознавство, 2002. Кн.2. С. 244 − 276.
 32. Шмагало Р.Т. Вчителі Романа Сельського і мистецькопедагогічні пріоритети Галичини 1910-1920-х рр. ХХ століття // Мистецтвознавство’ 03. Львів: СКІМ, 2004. С. 53 − 62.
 33. Шмагало Р.Т. Історичний шлях художньо-промислової школи у Львові (1876-1939; 1939-1944) // Бюлетень 8. Інформаційний випуск 2006. Львів, 2006. С. 170 − 175.
 34. Шмагало Р.Т. Іван Франко як дослідник українського народного мистецтва // УАМ. Дослідницькі та науково-методичні праці.  Київ, 2006. Випуск 13. С. 17 − 21.
 35. Shmagalo R.T. Rola wyksztalcenia w zakresie sztuki w rozwoju artbiznesu // Zeszyty naukowe: Wyzsza szkola ekonomiczna w Stalowej Woli. 2005. №1(11). 2006. №1(12).
 36. Шмагало Р.Т. Косівська мистецька школа у світі першої половини ХХ ст. // Вісник ЛНАМ. Косів, 2007.  Спецвипуск ІІІ. С. 5 − 21.
 37. Шмагало Р.Т. Експериментальні мистецькі школи ХХ ст.: Олександр Архипенко, Енді Варгол // Мистецтвознавство’ 07 (1). Львів: СКІМ, 2007. С. 31 − 38.
 38. Шмагало Р.Т. Шлях львівської школи мистецтвознавства у ХХІ ст. // Бюлетень 9. Інформаційний випуск. 2007.  № 1 (9).  С. 190 − 199.
 39. Шмагало Р.Т. Основоположник вищої мистецької школи України (До 130-річчя від дня народження Дмитра Антоновича) // Вісник ЛНАМ. Львів, 2007. Випуск 18. С. 10 − 23.
 40. Шмагало Р.Т. Шлях львівської школи мистецтвознавства у ХХІ століття. Вісник ЛНАМ.  Львів, 2007.  Спецвипуск 4.  С. 5 − 24.
 41. Шмагало Р.Т. Святослав Гординський і українська мистецька освіта// Художня культура, актуальні проблеми: Науковий вісник/ Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. К.: Видавництво „Фенікс”, 2007. С. 317 − 325.
 42. Шмагало Р.Т. Геометрія та ідея гармонії в методиці викладання композиції мистецьких шкіл України другої половини Summetry:Art and skiense. Journal of the international Society for the Interdisciplinary Study of Summetry/ 1 – 4. Book of Eхtended Abstracts.  Lviv: LNAA, 2008. С. 206 – 209.  
 43. Шмагало Р.Т. Невідомий Іван Франко: мистецтвознавча спадщина // Бюлетень10. Інформаційний випуск. 2008. №1 (10). С. 217 – 220. 
 44. Шмагало Р.Т. Критика на критику // Артанія.  2009. Книга 16 №3.  С. 106 – 108. 
 45. Шмагало Р.Т. Іти у світ зі своїм обличчям (штрихи до портрета Еммануїла Миська як педагога і організатора мистецької освіти) // Дзвін.  2009.  №7.  С. 108 – 110. 
 46. Шмагало Р.Т. Критика художньої культури: сучасний стан і перспективи// Мистецтвознавство ’09. Львів: СКІМ, 2009. С. 11 – 12; 51 – 54 [обговорення].
 47. Шмагало Р.Т. Мистецтво в ідеології, ідеологія в мистецтві. // Рукотвір.Мистецтвознавчі дослідження і візії.  Вип. 1. С. 30 – 43. 
 48. Шмагало Р.Т. Теорія мистецтва як процес і як академічна дисципліна. // Мистецтвознавство ’12. Львів, 2012. С. 21 – 26. 
 49. Шмагало Р.Т. Художня культура ХХІ ст.: між розвитком і геростратією. // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст. Зб. Наук. Праць. Книга третя. Полтава, 2015. С. 60 – 66.
 50. Шмагало Р.Т. Декоративне мистецтво Європи між ренесансом і бароко. // Програма і тези доповідей Міжнародної науково – практичної конференції «Палладіо. Вплив у Східній Європі» 8 квітня / уклад.: О. Ремешило-Рибчинська. Львів: Вид-во Львів. Політехніки, 2016. С. 46-48. (З перекл. італійською мовою.)
 51. Шмагало Р.Т. Історичні віхи Художньо-промислової школи у Львові в контексті розвитку світової мистецької освіти другої половини ХІХ – ХХ ст. // Львівська національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку: тези доповідей і повідомлень міжнародної науково-теоретичної конференції. Львів, ЛНАМ, 2016. С. 8,9.
 52. Шмагало Р.Т. Ретроспектива ЛНАМ. (15 Статей) // Львівська національна академія мис                 тецтв. 1876 – 1946 – 2016 : Особистості, події, артефакти : альбом. / Упоряд. Р. Шмагало, Р. Яців. Львів: ЛНАМ, 2016.  С. 10 – 13; 14; 34; 45; 55; 65; 75; 89; 99; 109; 119; 140; 150; 160; 174 – 177. 
 53. Шмагало Р.Т. Історичні віхи Художньо-промислової школи у Львові в контексті розвитку світової мистецької освіти другої половини ХІХ -- ХХ ст. // Вісник ЛНАМ. Вип. 31. Львів: ЛНАМ, 2017.  С. 9 – 25.        
 54. Шмагало Р.Т. Ілля Рєпін і українська мистецька освіта. // Вісник ЛНАМ. Вип.34. Львів:              ЛНАМ, 2017.  С. 5 − 18.
 55. Шмагало Р.Т. Тарас Шевченко і українська мистецька освіта. // Вісник ЛНАМ.  Вип. 35. Львів: ЛНАМ, 2018. С. 5 – 21. 
 56. Шмагало Р.Т. Володислав Федорович і культурний розвиток Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.//Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну: наук. журн.  Випуск. 2.  Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. С. 102 − 114.
 57. Шмагало Р.Т. Створення освітньо-наукового цифрового ресурсу художньої культури і мистецтва України : концепція, джерельна база, практика // Народознавчі зошити. Вип. 4 (142). Львів, 2018. С. 875 – 885. 
 58.  Шмагало Р.Т.  Мистецтвознавчі дослідження українського художнього металу в ХХІ ст.: до проблеми наукової комунікації. Вісник ЛНАМ. 2019. Вип. 41. С. 4 − 17.   
 59.  Шмагало Р.Т. Чи ужиткове сучасне декоративно-ужиткове мистецтво? (З нагоди двох ювілеїв). // Образотворче мистецтво # 1, 2021. С.18 – 22. 
 60.  Шмагало Р.Т. Виставка «Код кераміки Івана Левинського»:      привід до розкодування імен     та шкіл. (В.Крицінського, О.Білоскурського,    М.Лукіяновича,   Ю.Лебіщака, С Литвиненка та  інших). Вісник ЛНАМ. 2019. Вип. 41. С. 71 − 74.
 61.  Шмагало Р.Т. Художній метал в архітектурі.// Іван Левинський. Імпульс. Вид-во Артбук. 2019. С. 80 – 91. 
 62. Шмагало Р.Т. «Керамічний код Івана Левинського»: розкодування імен та шкіл. // Керамічний код Івана Левинського в естетичному вимірі українця кінця ХІХ – початку ХХ ст. / за ред. А.Клімашевського. Львів: Раритети України, 2020. С. 66 – 79. іл.
 63.  Костогриз Ю.О., Герасименко О.Д., Шмагало Р.Т., Пашкевич К.Л. Покази моделей одягу швейних підприємств України в 1940 – 1960 ті роки.//Art and Design.   № 3, 2020. С. 66 – 79.  
 64.  Шмагало Р.Т. Декоративне мистецтво і еко-дизайн: філософсько-освітні основи розвитку і сучасні виклики // Art and Design № 4, 2020. С. 185 – 194.
 65. Шмагало Р.Т. Декоративно-ужиткове мистецтво: філософсько-освітні основи розвитку і сучасні виклики. Вісник Закарпатської академії мистецтв. 2020. №14. С. 122 − 130. http://www.artedu.uz.ua/doc-files/vistnik/visnyk_14.pdf
 66.  Шмагало Р.Т. Виступ В. Січинського на Першому Українському педагогічному конгресі про ужиткове мистецтво та його роль у сучасній мистецькій освіті. // Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність: Науковий альманах Ч. 11. / Упоряд. і наук. ред. П. Сікорський. Львів: Сполом, 2022.  С. 85 – 94.
 67.  Шмагало Р.Т. Тарас Шевченко і українська мистецька освіта (2018) // Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ століття: Антологія / Упоряд. Р. М. Яців. – Ч. 4. – Львів: Львівська національна академія мистецтв; Інститут народознавства НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка, 2021. С. 133 – 139.
 68.  Шмагало Р.Т. Виставка «Керамічний код Івана Левинського»: привід до розкодування імен та шкіл. (2019) // Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ століття: Антологія / Упоряд. Р.М. Яців. Ч.4. Львів: Львівська національна академія мистецтв; Інститут народознавства НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка, 2021. С. 179 – 186.
 69.  Шмагало Р.Т. Чи ужиткове сучасне декоративно-ужиткове мистецтво? (З нагоди двох ювілеїв). // Образотворче мистецтво # 1, 2021. С. 18 – 22.

 

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua