Факультет історії і теорії мистецтв
Стельмащук Галина Григорівна

Стельмащук Галина Григорівна

Завідувач кафедри історії і теорії мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України

Галина Стельмащук – докторка мистецтвознавства, професорка, дійсна членкиня (академік)  Національної академії мистецтв України, неодноразова стипендіатка ЛОДА, Лауреатка премії ім. Св. Гординського ЛОДА, лауреатка президентської премії «Книга року «Українські народні головні убори» у номінації «За вагомий внесок у розвиток українознавства» 2016, нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти», «За наукові досягнення», «Петро Могила», «Золотою медаллю» Національної академії мистецтв України, «Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня», медаллю «Золота фортуна. Шана українським науковцям (1918-2019)», членкиня Міжнародної асоціації арт-критиків АІСА.

Від 2003 р. – завідувачка кафедри історії та теорії мистецтва, знана українська учена в галузі історії і теорії декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва, етнології, зробила вагомий внесок у розвиток українського мистецтвознавства і народознавства. Має друковані монографії, навчальні посібники, розділи у колективних наукових виданнях НАН України (всього понад 400 публікацій). Праці публікувалися у часописах США, Польщі, Канади, Білорусі. Учасниця 10 наукових експедицій, у яких зібрані матеріали  в усіх етнографічних регіонах України, у тому числі і в зоні Чорнобильської АЕС. Вона членкиня редколегій наукових видань НАН України, наукових збірників і журналів, рецензентка багатьох монографій,  упорядниця і  головна редакторка семи наукових збірників кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ «Мистецтвознавчий автограф».

Від 1995 р. (до призначення головою Спеціалізованої ради 2013 р.)  була багатолітньою членкинею двох Спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій у Львівській національній академії мистецтв й  ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ).

2009-2013 рр. – член експертної ради ВАК, згодом, ДАК за спеціальністю – мистецтвознавство. Від 2013 р. Голова  Спеціалізованої докторської  вченої ради Д 35. 103. 01 у Львівській національній академії мистецтв зі спеціальностей 17.00.05 – образотворче мистецтво  і 17.00.06  – декоративно-прикладне мистецтво.

Як завідувачка кафедри і Голова Спеціалізованої вченої ради велику увагу  приділяє підготовці кадрів вищої кваліфікації.          

Серед її учнів – відомі художники, учасники багатьох виставок, наукові співробітники, педагоги, мистецтвознавці. Під її науковим керівництвом пошукувачі захистили 22 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора мистецтвознавства.   

Значну увагу приділяє дослідженню художників української діаспори, бере участь у написанні окремих статей до Енциклопедії Сучасної України. Праці професора Стельмащук Г.Г.  знаходяться у багатьох університетських бібліотеках і у приватних осіб за кордоном (США, Канада,Великобританія,  Франція,  Італія, Австрія, Швейцарія, Польща, Австралія, Китай).

Посилання на книжку Г. Стельмащук "Марія Гарасовська-Дачишин", "Апріорі" Львів,2020
Посилання на книжку Г. Стельмащук "Князь Всеволод Кармазин-Каковський"

Список основних наукових праць

 

Окремі видання 

 

          Стельмащук Галина.  Український стрій / Львівська академія мистецтв. — — Львів: ПП « Видавництво «Апріорі», 2011 (перевидання). — 315 с. — У співавт. з М. Білан.

          Стельмащук Галина. Українське народне вбрання.—Львів: Апріорі, 2013.—256 с. іл.

          Стельмащук Галина Українські народні головні убори.—Львів: Апріорі, 2013.—276 с. іл.

         Стельмащук Галина. Українські митці у світі. Матеріали до вивчення історії українського мистецтва ХХ ст.—Львів: Апріорі, 2013.—520 с.

         Галина Стельмащук. Христина Кишакевич Качалуба. Корені роду, спадкоємність поколінь, художня творчість. – ПП Апріорі.- 2018.- 326 с.

         Галина Стельмащук. Українське народне вбрання — Львів: Література та мистецтво, 2019.—256 с., іл.

         Галина Стельмащук.Марія Гарасовська Дачишин. Україна і світ у творчості мисткині. — Львів:Апріорі, 2020 – 148с. https://manusbook.com/9051_Stelmashchyk_MGarasovska/index.html

         Врочинська Ганна, Стельмащук Галина . Історія традиційних українських прикрас. —  Київ: Вид. ТОВ «Балтія друк», 2020 — 186 с. 

         Галина Стельмащук. Традиційний стрій  етнографічних груп українців Карпат. Львів, Апріорі, 2021. Книга виграла мистецький конкурс, оголошений Міністерством культури та інформаційної політики на тему:»Книжкові проєкти до 30-ї річниці Незалежності України.

         Галина Стельмащук.Князь  Всеволод Кармазин-Каковський. Художня творчість , науково-дослідницька праця, педагогічна діяльність / Галина Стельмащук.—Львів : Література та мистецтво, 2022.—180 с.: іл. https://manusbook.com/9089_Stelmashchuk_Prince_Karmazyn/index.html

         Галина Стельмащук.Історія костюмів народів світу (від давнини до початку ХХ ст.) Навчальна програма і методичні вказівки / Затверджено та рекомендовано до видання на засіданні кафедри ІТМ з напряму підготовки 034 “Культурологія”, 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” фахівців освітнього рівня “бакалавр”. Протокол № 10 від 13 лютого 2018. – Львів, 2018. – 64 с.

 

Колективні монографії

        

       Стельмащук Галина. Вбрання. // Історія декоративного мистецтва України. Мистецтво ХІХ ст.—Т. 3 – К., 2009.—С. 73 – 108 ,  іл.

       Стельмащук Галина. Вбрання. // Історія декоративного мистецтва України. Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя . — Т. 1 – К., 2010.— С. 251 - 265 іл.: 

          Стельмащук Галина. Традиційний український одяг // Етнічна та етнокультурна історія України. У з-х томах.—Т. 2.— К.— 2011.— С. 303-376;  у співав. (Г.  Кожолянко, Т. Ніколаєва, М. Сополига, Г. Щербій).

          Стельмащук Галина. Вбрання // «Історія декоративного мистецтва України» т. 4: Народне мистецтво та художні промисли XX ст. У 5-ти т. / ІМФЕ  НАН України.--  К., 2011 – c. 93—100.

         Stelmaschyk Halyna.  Становлення художньої освіти у м. Києві в 30-х р. ХІХ початку ХХ ст. // Rozwoj polskiej I ukrainskiej mysli pedagogicznej na przestrzeni ХІХ-ХХ wieky: pod redakcja naukowa Anny Haratyk. — Wroclaw, 2011. – s. 179-186.

        Стельмащук Галина. Народне вбрання мешканців Опілля // Голешів в історії, культурі та людських долях : Інститут народознавства НАН України  / Упорядники : Ф. Романович, Р. Яців . – Львів, 2014. – С. 152–159.

        Стельмащук Галина. Багатовимірність сучасного мистецтва // Сучасне мистецтво / Інститут проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – С. 37–39.

       Stelmaschyk Halyna.  Creative activity of Mariya Harasovska-Dachyshyn: Polish and American periods. Sztuka Europy Wschodniej. Искусство Восточной Европы. The Art of Eastern Europe. T. 7.  Sztuka ukraińska  XX wieku  i polsko-ukraińskie związki artystyczne. Украинское искусство XX века и польско-украинские художественные связи 20th century  Ukrainian Art  and Polish-Ukrainian artistic relations. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. Польский институт исследований мирового искусства Polish Institute of World Art Studies. – Warszawa–Toruń. 2019. – S. 161–169.

     Стельмащук Галина. Традиційне вбрання Українців Бойківщини // Етнографічні групи українців Карпат. Бойки. – Харків : Фоліо, 2020. – С. 333–345.

     Стельмащук Галина. Характерні риси лемківського одягу // Етнографічні групи українців Карпат. Лемки. – Харків : Фоліо, 2020. – С. 139–152.

     Стельмащук Галина. Народне вбрання // Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули. – Харків : Фоліо, 2020. – С. 79–98.

 

Наукові збірники

 

         Стельмащук Галина. Українські художники у світі : проблема дослідження в контексті українського мистецтва ХХ ст. // Рукотвір. Часопис мистецтвознавчих досліджень і візій. – Львів : ЛНАМ, 2011–2012. – Вип. 2. – С. 225–234.

         Стельмащук Галина. Українські мисткині діаспори Надія Сомко, Міртала Пилипенко, Христина Кишакевич-Качалуба : повернення імен в Україну // Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях : історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності : Міжнародна наукова конференція 25–27 вересня 2013 р. / Міністерство культури України, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького. – Львів, 2013. – С. 438–447.

        Стельмащук Галина. Український скульптор діаспори Богдан-Микола Мухин : специфіка жанру // Науковий вісник №4 Закарпатського художнього інституту : Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції Ужгород, 13–14 травня 2013 р. – Ужгород, 2014. – С. 38–47.

        

         Стельмащук Галина. Критика на критику : проблеми і завдання художньої критики у мистецькому процесі ХХІ століття // Мистецтвознавчий автограф : збірник наукових праць кафедри історії і теорії мистецтва Львівської Національної академії мистецтв / упор. Стельмащук Г. Г. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – Вип. 6–8 . – С. 50–57.

         Стельмащук Галина. Вбрання містян Волині ХІV–ХVІІІ ст. та побутування його давніх назв до середини ХХ ст. Етнодизайн : Європейський вектор розвитку і національний контекст / Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Інститут реклами, Інститут керамології, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти імені М. В. Остроградського, Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових праць. Книга друга. – Полтава, 2015. – С. 65–79.

         Стельмащук Галина. Українська мисткиня і громадська діячка з Лондона Іванна (Ася) Мащак // Рукотвір. Мистецтвознавчі дослідження і візії / Львівська національна академія мистецтв : науково дослідний сектор. Випуск № 3. – Львів, 2013–2014. – С.  374–378. – лютий,  2015.

         Стельмащук Галина. Макрокосм Марти Сухані // Рукотвір. Мистецтвознавчі дослідження і візії / Львівська національна академія мистецтв : науково дослідний сектор. Випуск № 3. – Львів, 2013–2014. – С.  379–382. – лютий, 2015.

         Стельмащук Галина. Художня кована пластика Костянтина Білана // Рукотвір. Мистецтвознавчі дослідження і візії / Львівська національна академія мистецтв : науково дослідний сектор. Випуск № 3. – Львів, 2013–2014. – С.  383–390. – лютий, 2015.

         Стельмащук Галина. Тексти на українських рушниках і сорочках : система // Мистецтвознавство‘ 15. – Львів, 2015 (опублікований у лютому 2016). – С. 55–64.

         Стельмащук Галина. Народне вбрання мешканців Опілля // Голешів в історії, культурі та людських долях : Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2014. – С. 152–159.

           Kovalchuk, I.,  Stelmashchuk, H., Patyk, R., Benyakh, N., Babunych, Yu., Honcharuk, O. (2021). Ukrainian Iconography of the Late XX–Early XXI Century: Trends and Leading Schools. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(2), 5000-5020. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.515

          Demianchuk, A., Stelmashchuk, H., Babunych, Yu., Krotova, T., Gakh, I., Honcharuk, O.(2021). The Ideal of Beauty and Harmony in the European Fine Art. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(2), 4975-4999. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.514

          Stelmashchuk,  H., Levkovych, N., Malanchuk-Rybak, O., Patyk, R., Tsymbala, L.,   Honcharuk, O. (2021). Pre-Christian and Christian Symbols in Ukrainian Folk Art: Sign-Letter System. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(2), 5021-5040. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.516

 

           Стельмащук Галина. Князь Всеволод Кармазин-Каковський: учений, педагог, митець // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв:   зб. Наук. Пр./ за ред.Є. Котляра.  Харків: ХДАДМ, 2022. Вип.1. С. 137-152.

 

Статті у періодиці

 

         Стельмащук Галина. Художній метал Олега Гаркуса : традиції та інновації // Образотворче мистецтво. – 2012. – №3–4. – С. 22–23.

         Стельмащук Галина. Мистецтво ХХ століття : український шлях // Образотворче мистецтво. – 2013. –  №1. – С. 137.

         Стельмащук Галина. Національна кімната у Пітсбурзі // 7 UА. – № 1. Видання Західного науково–мистецького центру Національної академії мистецтв України. – Львів, 2016. – С. 52–57.

         Стельмащук Галина. Формування колекцій української традиційної культури в “Государственном  музее этнографии народов СССР”  тепер “Российский этнографический музей” : компоненти одягу придбані на Волині // Минуле і сучасне Волині і Полісся. Етнографічне музейництво в Україні і на Волині. Науковий збірник. Випуск 61. Матеріали  п’ятої  Волинської науково–етнографічної конференції, 27–28 квітня 2017 року, м. Луцьк. – 2017. – С. 116–124.

         Стельмащук Галина. Художня творчість Юрія Віктюка : український та американський періоди  // 7 UA. Видання Західного науково–мистецького центру  Національної академії мистецтв України. – Львів : Колір Про. – № 2. – 2017. –  С. 54–58. – У співавторстві з С. Павлюком.

         Стельмащук Галина. Магія світла у квіткових   композиціях і натюрмортах  Христини Кишакевич–Качалуби  // 7 UA. Видання Західного науково–мистецького центру  Національної академії мистецтв України. – Львів : Колір Про. – № 3. – 2017. –  С. 56–61.

         Стельмащук Галина. Вбрання на Волині у ХІV–ХVІІІ століттях і побутування окремих його компонентів у селян до середини ХХ ст. // Народознавчі Зошити. – № 4. – Львів, 2017. – С. 896–913.

         Стельмащук Галина. Лідія Трохим. Шлях у мистецтво // Образотворче мистецтво. – 2018. – № 2. – С. 48–49.

         Стельмащук Галина. Богдан–Ігор Антонич і скульптурна композиція Володимира Одрехівського “Привітання життя” // 7 UA. Видання Західного науково–мистецького центру  Національної академії мистецтв України. – Львів, 2018. – Колір Про. – № 3–4. – С. 54–59.

         Стельмащук Галина. Маляр, графік, педагог Марія Гарасовська–Дачишин : штрих до творчого портрета мисткині //  7 UA. Видання Західного науково–мистецького центру  Національної академії мистецтв України. – Львів, 2018. –  Колір Про. – № 5. – С. 52–58.

         Стельмащук Галина. Повернення на Батьківщину // Образотворче мистецтво.– 2018. – № 3. – С. 116–117. – Про Х. Кишакевич–Качалубу.

         Стельмащук Галина. Дорогами незабутнього Ростислава Ільницького // Дзвін. – 2019. – № 4 (894). – С. 220–223.         Стельмащук Галина. Роль академіка Якима Запаска у створенні кафедра історії і теорії мистецтва та Спеціалізованої вченої ради : історія, здобутки, перспективи // Вісник ЛНАМ. – Вип. № 39. – 2019. – С. 4–18.

         Стельмащук Галина. Круті віражі долі князя Всеволода–Владислава Кармазина–Каковського // Образотворче мистецтво. – 2020. – № 1. – С. 100–103.

         Стельмащук Галина. Феєрія барв вбрання Еріки Комоні // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 3. – С. 74–77.

         Стельмащук Галина. Художні ремінісценції Олега Денисовця. Галерея “Дзвона” // Дзвін. Література та мистецтво. – 2020. – № 1 (903). – С. 232–233.

         Стельмащук Галина. Сюрпризи долі Юрія Скорупського // Дзвін. – 2021. – № 5 (919). – С. 222–233.

         Стельмащук Галина. Художня кераміка  Еріки Комоні // Дзвін. – 2021. – № 6 (920). – С. 223–235.Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua