Факультет історії і теорії мистецтв
Стельмащук Галина Григорівна

Стельмащук Галина Григорівна

Завідувач кафедри історії і теорії мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України

Галина Стельмащук – докторка мистецтвознавства, професорка, дійсна членкиня (академік)  Національної академії мистецтв України, неодноразова стипендіатка ЛОДА, Лауреатка премії ім. Св. Гординського ЛОДА, лауреатка президентської премії «Книга року «Українські народні головні убори» у номінації «За вагомий внесок у розвиток українознавства» 2016, нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти», «За наукові досягнення», «Петро Могила», «Золотою медаллю» Національної академії мистецтв України, «Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня», медаллю «Золота фортуна. Шана українським науковцям (1918-2019)», членкиня Міжнародної асоціації арт-критиків АІСА.

Від 2003 р. – завідувачка кафедри історії та теорії мистецтва, знана українська учена в галузі історії і теорії декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва, етнології, зробила вагомий внесок у розвиток українського мистецтвознавства і народознавства. Має друковані монографії, навчальні посібники, розділи у колективних наукових виданнях НАН України (всього понад 400 публікацій). Праці публікувалися у часописах США, Польщі, Канади, Білорусі. Учасниця 10 наукових експедицій, у яких зібрані матеріали  в усіх етнографічних регіонах України, у тому числі і в зоні Чорнобильської АЕС. Вона членкиня редколегій наукових видань НАН України, наукових збірників і журналів, рецензентка багатьох монографій,  упорядниця і  головна редакторка семи наукових збірників кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ «Мистецтвознавчий автограф».

Від 1995 р. (до призначення головою Спеціалізованої ради 2013 р.)  була багатолітньою членкинею двох Спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій у Львівській національній академії мистецтв й  ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ).

2009-2013 рр. – член експертної ради ВАК, згодом, ДАК за спеціальністю – мистецтвознавство. Від 2013 р. Голова  Спеціалізованої докторської  вченої ради Д 35. 103. 01 у Львівській національній академії мистецтв зі спеціальностей 17.00.05 – образотворче мистецтво  і 17.00.06  – декоративно-прикладне мистецтво.

Як завідувачка кафедри і Голова Спеціалізованої вченої ради велику увагу  приділяє підготовці кадрів вищої кваліфікації.          

Серед її учнів – відомі художники, учасники багатьох виставок, наукові співробітники, педагоги, мистецтвознавці. Під її науковим керівництвом пошукувачі захистили 22 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора мистецтвознавства.   

Значну увагу приділяє дослідженню художників української діаспори, бере участь у написанні окремих статей до Енциклопедії Сучасної України. Праці професора Стельмащук Г.Г.  знаходяться у багатьох університетських бібліотеках і у приватних осіб за кордоном (США, Канада,Великобританія,  Франція,  Італія, Австрія, Швейцарія, Польща, Австралія, Китай).

Посилання на книжку Г. Стельмащук "Марія Гарасовська-Дачишин", "Апріорі" Львів,2020
Посилання на книжку Г. Стельмащук "Князь Всеволод Кармазин-Каковський"

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua