Факультет історії і теорії мистецтв
Студницька М.Р.

Студницька Мар'яна Романівна

доцент

Народилась 18 травня 1966 р., Львів 1989 р. закінчила Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва за спеціальністю художнє оформлення і моделювання виробів текстильної та легкої промисловості, присвоєно кваліфікацію художника-технолога. 1997 р захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. З 1997 року працює на кафедрі історії і теорії мистецтва Львівської академії мистецтв (Навчальні курси «Історія зарубіжного мистецтва», «Історія українського мистецтва», «Історія скла», «Основи архітектури», «Історія інтер’єрів і меблів», «Історія мистецтва країн Сходу», «Історія монументально-декоративного мистецтва», «Історія монументально-декоративного живопису»). З 2004 року доцент кафедри історії і теорії мистецтва.

Співавтор і редактор-упорядник монографій:

  • Студницька М. Церкви Галичини кінця ХІХ — першої третини ХХ ст.: художній образ храму / М. Студницька, Р. Студницький — Львів: ЛНАМ, 2016. — 252 с. Культурологічні студії / Костюк І. Маланчук-Рибак О., Студницька М. — Львів: ЛНАМ, 2012. — 428 с.
  • Сакральне мистецтво у просторі української культури: традиції та актуальні проблеми / Ред.-упоряд.: М. Студницька — Львів: ЛНАМ, 2013. Львів: мистецький простір міста. Том 1: Художня синестезія міського простору / Ред.-упоряд. : М. Студницька. — Львів : ЛНАМ, 2013.
  • Львів: мистецький простір міста. Том 2: Середовище, явища, автори / Ред.-упоряд. : М. Студницька. — Львів : ЛНАМ, 2013.

Автор навчально-методичних праць:

  • Історія мистецтва країн Сходу. Навчально-методичний посібник. — Львів, 2004. — 235 с.
  • Історія мистецтва країн Сходу. Програма, плани і методичні рекомендації до семінарських занять з навчального курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». — Львів, 2005. — 175 с.
  • Збірник типових тестових завдань з історії зарубіжного мистецтва — Львів, 2005. — 35 с.
  • Мистецтво давнього світу: Первісне мистецтво, Мистецтво Месопотамії, мистецтво Давнього Єгипту. Навчально-методичний посібник — Львів, 2006. — 40 с.
  • Мистецтво Античного світу: Мистецтво Давньої Греції, Мистецтво Давнього Риму. Навчально-методичний посібник. — Львів, 2006. — 79 с.

На кафедрі історії і теорії мистецтва читає курси лекцій з історії українського та зарубіжного мистецтва, історії декоративно-ужиткового мистецтва, аналізу художнього твору.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua