Факультет образотворчого мистецтва і реставрації

Освітній процес

Навчання за фахом відбувається у формі навчально-творчої лабораторії з наголосом на творчий експеримент.

Студент під керівництвом викладача працює над розробкою концепції роботи, здійснюючи дослідження проблеми, яку має репрезентувати твір; паралельно розробляє варіанти пластичного вирішення твору.

Навчальні плани

Навчальний план ОР Бакалавр 2021-2022 - переглянути каталог

Освітні програми

Освітній рівень Бакалавр - переглянути
Освітній рівень Магістр - переглянути

Проекти оновлених освітніх програм

Освітній рівень Бакалавр - переглянути проект.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 • вступ до актуальних мистецьких практик (про те, яка різниця між сучасним та актуальним мистецтвом; чому художник – це не лише «той, хто малює», але й той, хто критично мислить; чому мистецтво - це не про прекрасне, розумне, добре, вічне, але про складне, незручне та проблематичне)
 • відео-арт (про те, як створювати художні твори за допомогою камери, як монтувати відео, як підбирати звукоряд, як зробити розкадровку, як розповісти свою історію)
 • інсталяція та об’єкт (про те, як створювати просторові композиції з різноманітних матеріалів, як працювати з простором, як творити художнє висловлювання за допомогою готових предметів та нехудожніх матеріалів)
 • перформанс (про те, як творити художнє висловлювання за допомогою власного тіла, взаємодії з простором та його об’єктами; про символічність середовища, у якому ми існуємо, та жестів, які ми використовуємо)
 • цифрові медіа (про те, як творити та представляти художні твори за допомогою відео-, комп'ютерних та мультимедіа технологій, інтернету)

А ще:

 • рисунок, живопис, скульптура, трактовані у контексті специфіки актуального мистецтва, тобто ми не займаємося класичною студією натюрморту чи натури, але досліджуємо об’єкти та різні види просторових середовищ графічними, живописними, пластичними засобами, щоб зрозуміти спільні для різних видів мистецтва принципи
 • фото-справа - освоюємо фотокамеру та її можливості, як інструмент для творення художнього висловлювання
 • основи комп’ютерного моделювання – освоюємо програми, що працюють зі зображенням
 • основи відео-монтажу – освоюємо програми для створення анімації
 • основи комп’ютерного програмування – знайомимося з навиками програмування
 • композиція - про те, як об’єднати й використати графічні, живописні, пластичні та цифрові засоби зображення для створення цілісного художнього твору

Дисципліни теоретичного блоку доповнюють одна одну, вибудовуючи комплексне знання про те, що відбувалося у світовому та українському мистецтві, та чому з’явилися ті чи інші художні форми, течії та напрями

 • історія світового та українського мистецтва – викладається як одна дисципліна, розглядаючи українське мистецтво як частину світового мистецтва; особлива увага приділяється вивченню мистецтва ХХ століття
 • естетика – викладається паралельно з історією мистецтва; пояснює, як у той чи інший період перевизначалося поняття мистецтва, його критерії; як практика та теорія мистецтва взаємно впливали одна на одну
 • філософія мистецтва – робота відбувається у форматі майстерні-робітні, де студенти опрацьовують та обговорюють вибрані філософські тексти чи їх фрагменти, що розкривають, інтерпретують та прояснюють як і чому змінювалося мистецтво та його художня мова у ХХ – на початку ХХІ століття

Силабуси навчальних дисциплін

ОР Бакалавр - Переглянути силабуси навчальних дисциплін
ОР Магістр- Переглянути силабуси навчальних дисциплін

Адреса кафедри:
вул. Снопківська, 47, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2761409, amp@lnam.edu.ua