Освітній процес

Навчання за фахом відбувається у формі навчально-творчої лабораторії з наголосом на творчий експеримент.
Студент під керівництвом викладача працює над розробкою концепції роботи, здійснюючи дослідження проблеми, яку має репрезентувати твір; паралельно розробляє варіанти пластичного вирішення твору.

Проєкти освітніх програм

Освітній рівень Бакалавр (проєкт 2022)
Освітній рівень Магістр (проєкт 2023)
Пропозиції та обговорення щодо оновленої освітньої програми надсилати на amp@lnam.edu.ua

Силабуси навчальних дисциплін ОР Бакалавр

1 курс

1 семестр

 • Іноземна мова
 • Основи актуальних мистецьких практик
 • Основи композиції
 • Рисунок
 • Живопис
 • Скульптура
 • Основи комп’ютерного моделювання
 • Фотографія

 

2 семестр

 • Іноземна мова
 • Основи актуальних мистецьких практик
 • Рисунок
 • Живопис
 • Скульптура
 • Основи відео-монтажу
 • Основи комп’ютерного моделювання
 • Фотографія
 • Практика 1

2 курс

3 семестр

 • Рисунок
 • Іноземна мова
 • Історія мистецтва
 • Індивідуальний мистецький проект
 • Час, простір, рух, зображення
 • Вибіркова дисципліна з каталогу кафедри 1
 • Вибіркова дисципліна з каталогу кафедри 2
 • Естетика

 

4 семестр

 • Рисунок
 • Іноземна мова
 • Історія мистецтва
 • Індивідуальний мистецький проект
 • Час, простір, рух, зображення
 • Вибіркова дисципліна з каталогу кафедри 3
 • Вибіркова дисципліна з каталогу кафедри 4
 • Естетика
 • Практика 2

 

3 курс

5 семестр

 • Рисунок
 • Іноземна мова
 • Мистецтво ХХ – початку ХХІ ст.
 • Індивідуальний мистецький проект
 • Візуальне програмування та мультимедіа
 • Час, простір, рух, зображення
 • Вибіркова дисципліна з каталогу кафедри 5
 • Історія культури
 • Вибіркова дисципліна іншої спеціалізації 1

 

6 семестр

 • Рисунок
 • Історія мистецтва ХХ –ХХІ ст.
 • Індивідуальний мистецький проект
 • Час, простір, рух, зображення
 • Вибіркова дисципліна з каталогу кафедри 6
 • Вибіркова дисципліна з каталогу кафедри 7
 • Вибіркова дисципліна іншої спеціалізації 2
 • Гуманітарна вибіркова дисципліна іншої спеціальності
 • Практика 3

4 курс

7 семестр

 • Час, простір, рух, зображення
 • Філософія
 • Вибіркова дисципліна з каталогу кафедри 8
 • Індивідуальний мистецький проект
 • Вибіркова гуманітарна дисципліна з каталогу
 • Вибіркова дисципліна з каталогу кафедри 9
 • Вибіркова дисципліна з каталогу кафедри 10
 • Вибіркова дисципліна іншої спеціальності 3

 

8 семестр

 • Індивідуальний мистецький проект
 • Час, простір, рух, зображення
 • Вибіркова дисципліна іншої спеціальності 4
 • Вибіркова дисципліна з каталогу кафедри 11
 • Педагогіка, психологія
 • Дипломне проектування
 • Педагогічна практика

Вибіркові дисципліни з каталогу кафедри АМП ОП Бакалавр

 • Аналітичний рисунок: основи анатомії
 • Начерки людської фігури
 • Культурна антропологія
 • Мистецтво і культура США
 • Звук в мультимедійних інсталяціях та відео
 • Основи аудіо
 • 3d-матеріали і текстури
 • 3d-об’єкти
 • Візуальне програмування та мультимедіа (поглиблене вивчення)
 • Мова програмування VL
 • Робота з проекціями
 • Робота з мікроконтролерами
 • Історія сучасної архітектури
 • Теорія візуальної культури
 • Перформативні практики
 • Аналогові технології фотографії

 

Вибіркові дисципліни з каталогу кафедри АМП ОП Бакалавр (4 курс VIII семестр)

 • Проектування та організація простору
 • Розвиток особистої практики

 

Силабуси навчальних дисциплін ОР Магістр

1 семестр

 • Мистецький щоденник
 • Творча лабораторія з дослідження локального мистецького середовища
 • Культурна пам’ять, травма та забуття
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Дискурси сучасного мистецтва
 • Індивідуальний дослідницький проект
 • Дисципліна 1 з каталогу вибіркових дисциплін кафедри АМП
 • Дисципліна іншої спеціалізації 1
 • Педагогічна практика

 

2 семестр

 • Історія та теорія зображень
 • Менеджмент мистецьких проектів
 • Дискурси сучасного мистецтва
 • Індивідуальний дослідницький проект
 • Гуманітарна дисципліна з каталогу або дисципліна додаткової спеціалізації 1
 • Дисципліна 2 з каталогу вибіркових дисциплін кафедри АМП
 • Дисципліна 3 з каталогу вибіркових дисциплін кафедри АМП
 • Дисципліна 4 з каталогу вибіркових дисциплін кафедри АМП
 • Кваліфікаційна практика

 

3 семестр

 • Інтелектуальна власність
 • Аналіз філософських текстів
 • Відео-арт без відеокамери
 • Стоп моушн анімація
 • Індивідуальний дослідницький проект
 • Дисципліна 5 з каталогу вибіркових дисциплін кафедри АМП
 • Дипломне проектування

 

Дисципліни  з каталогу вибіркових дисциплін кафедри АМП

 • Аналогова фотографія
 • Синтез звуку та його використання в інсталяціях
 • Електроакустика та нові медіа в мистецтві ХХ століття
 • Історії фотографії
 • Генеративне мистецтво
 • Проекти у просторі site-specific
 • Культуртурна антропологія
 • Тіло як перформанс
 • Комунікація через відео

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Дисципліни ОР Бакалавр

1 курс
Основи актуальних мистецьких практик
Рисунок
Живопис
Скульптура
Основи комп’ютерного моделювання
Основи відео-монтажу
Фотографія
Основи композиції
Іноземна мова
Практика

2 курс
Індивідуальний мистецький проект
Час, простір, рух, зображення
Рисунок
Історія мистецтва
Естетика
Дисципліни вибіркового блоку кафедри Актуальних мистецьких практик (4)
Іноземна мова
Практика

3 курс
Індивідуальний мистецький проект
Час, простір, рух, зображення
Рисунок
Історія культури
Мистецтво ХХ – початку ХХІ століть
Візуальне програмування та мультимедіа
Іноземна мова
Дисципліни вибіркового блоку кафедри Актуальних мистецьких практик (3)
Вибіркові дисципліни іншої спеціалізації (2)
Гуманітарна вибіркова дисципліна іншої спеціальності
Іноземна мова
Практика

4 курс
Індивідуальний мистецький проект
Час, простір, рух, зображення
Педагогіка, психологія
Філософія
Дисципліни вибіркового блоку кафедри Актуальних мистецьких практик (4)
Вибіркові дисципліни іншої спеціалізації (2)
Гуманітарна вибіркова дисципліна іншої спеціальності
Педагогічна практика

Блок вибіркових дисциплін ОР Бакалавр
Аналітичний рисунок: основи анатомії
Начерки людської фігури
Культурна антропологія
Мистецтво і культура США
Основи аудіо
3d-матеріали і текстури
3d-об’єкти
Історія сучасної архітектури
Звук в мультимедійних інсталяціях та відео
Візуальне програмування та мультимедіа (поглиблене вивчення)
Мова програмування VL
Робота з проекціями
Робота з мікроконтролерами
Теорія візуальної культури
Перформативні практики
Аналогові технології фотографії
Проектування та організація простору
Розвиток особистої практики

 

Дисципліни ОР Магістр

1 курс
Мистецький щоденник
Творча лабораторія з дослідження локального мистецького середовища
Генеративне мистецтво
Дискурси сучасного мистецтва
Комунікація через відео
Індивідуальний дослідницький проект
Дисципліни вибіркового блоку кафедри Актуальних мистецьких практик АМП (3)
Дисципліни іншої спеціалізації (2)
Історія та теорія зображень
Менеджмент мистецьких проектів
Гуманітарна дисципліна з каталогу або дисципліна додаткової спеціалізації (1)
Переддипломна практика
Педагогічна практика

2 курс
Аналіз філософських текстів
Методика викладання актуальних мистецьких практик
Індивідуальний дослідницький проект
Дисципліна вибіркового блоку кафедри Актуальних мистецьких практик
Дипломне проектування

Блок вибіркових дисциплін ОР Магістр
Культурна пам’ять, травма і забуття
Синтез звуку та його використання в інсталяціях
Електроакустика та нові медіа в мистецтві ХХ століття
Вступ до соціології міста
Історії фотографії
Перформанс у просторі site-specific
Дисципліна 1 з каталогу вибіркових дисциплін кафедри АМП (Бакалавр)
Дисципліна 2 з каталогу вибіркових дисциплін кафедри АМП (Бакалавр)

 

Адреса кафедри:
вул. Снопківська, 47, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2761409, amp@lnam.edu.ua