Факультет образотворчого мистецтва і реставрації

Про кафедру

Кафедра актуальних мистецьких практик орієнтована на формування компетентного фахівця, художника у сфері актуального мистецтва.
Інноваційність кафедри АМП:

1) Нові для української мистецької освіти напрями мистецтва:

 • інсталяція
 • перформанс
 • відео-арт
 • об’єкт
 • енвайронмент
 • цифрові медіа
 • міждисциплінарні практики

2) Поєднання роботи з формою у різних медіа та просторових середовищах і паралельна усвідомлена робота зі смислами, ґрунтована на вивченні теорії, розвитку здатності до рефлексії та критичного мислення.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 • Вступ до актуальних мистецьких практик
 • Відео-арт
 • Цифрові медіа
 • Об’єкт
 • Інсталяція
 • Перформанс
 • Енвайронмент
 • Рисунок, живопис, скульптура, трактовані у контексті специфіки актуального мистецтва
 • Основи фотосправи
 • Основи композиції
 • Основи комп'ютерного проектування
 • Основи відео-монтажу
 • Основи комп'ютерного програмування
 • Історія світового та українського мистецтва ХХ ст.

Однією з цілей роботи студента є формулювання власного художнього висловлювання: дослідження та постановка проблеми, її вираження у художніх засобах.

Завдання реалізовуються у середовищах двох типів – у нейтральному просторі галереї і відкритому публічному просторі як контексті художнього твору.

Робота впродовж семестру включає розробку ідеї власного проекту, попереднє дослідження (опрацювання вибраних текстів, що стосуються теми, та аналіз художніх творів з подібною проблематикою), формулювання проблеми та концепції роботи, а також вирішення твору в конкретному медіумі. За цією схемою буде здійснюватися робота на ІІ, ІІІ та ІV курсах.

Семестрові перегляди відбуваються у формі невеликої виставки, де студент повинен представити власну концепцію, втілений в обраному медіа твір та рисункове рішення своєї ідеї як фіксацію задуму та її вираз аналоговими засобами.

Команда розробників освітньої програми кафедри АМП: Дарина Скринник-Миська, Альфред Максименко, Олексій Хорошко, Ярина Шумська, Михайло Барабаш та Василь Одрехівський.

Кафедра АМП орієнтована на відкритість, діалог та залучення до навчального процесу запрошених лекторів, комунікацію з художниками-практиками, співпрацю з іншими навчальними закладами в Україні та за кордоном.

 

Facebook: www.facebook.com/amp.lnam/
Instagram: www.instagram.com/amp_lnam/
Email: amp@lnam.edu.ua

Важливі події кафедри

Адреса кафедри:
вул. Снопківська, 47, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2761409, amp@lnam.edu.ua