Про кафедру


Кафедра актуальних мистецьких практик є на разі єдиною в українській державній мистецькій освіті, яка пропонує системне навчання мультимедійному мистецтву та перформативним практикам. Важливим вкладом кафедри у розвиток української державної мистецької освіти та водночас її унікальністю є зміщенні фокусу з розуміння мистецтва як ремесла і вміння на розуміння мистецтва як інструменту аналізу дійсності, засобу продукування сенсів, знання та критичної рефлексії, тобто моделі, яка стала складовою мистецької освіти в демократичних країнах ще у 1970-х роках. Таке розуміння сучасного мистецтва є ключовою рисою програм, які реалізуються на кафедрі, визначає її цілі, структуру, логіку, навчальні підходи та методики.
До викладання на кафедрі залучено широке коло фахівців, котрі є активними дієвцями у сфері культури та мистецтва. Команда кафедри постійно працює над вдосконаленням дисциплін та освітніх програм, регулярно здійснює стажування, у тому числі й за кордоном. Навчальний контент постійно переглядається та оновлюється.

Особливості освітніх програм, що реалізуються на кафедрі:
• баланс та узгодженість блоків теоретичного та практичного спрямування
• збалансованість теоретичних (ознайомлення з історією, теорією мистецтва, культурологічними та філософськими текстами, які стосуються мистецтва та сучасної культури) та практичних дисциплін (використання різних медіа у різних просторових середовищах)
• ґрунтовне вивчення мистецтва ХХ – поч. ХХІ ст., теоретичних і критичних текстів, які його коментували, інтерпретували або детермінували
• акцент на дослідницькій складовій під час роботи над індивідуальним мистецьким проектом
• співпраця з культурними та мистецькими інституціями в Україні та за кордоном, їх залучення до навчального процесу
• зустрічі з провідними митцями та дієвцями культури, їх залученість у навчальний процес

Історія створення кафедри
Усвідомлення необхідності змін в українській мистецькій освіті та зокрема у ЛНАМ обговорювалося у фаховій спільноті ще з 1990-х років. Тоді ж були здійснені перші спроби введення альтернативних до радянської мистецької освіти моделей викладання. Ще в 1993, 1996 та 1997 рр. професор А. Максименко, один із засновників львівського відео-арту, вперше в українській академічній мистецькій освіті реалізував у рамках навчальної програми мультимедійні проекти, що поєднували елементи відео-арту, інсталяції та перформансу. На початку 2000-х окремі студенти ЛНАМ поряд із вивченням фахових дисциплін, передбачених навчальними планами, експериментували з різними медіа і задекларували потребу введення в систему освіти нових медіа, інсталяції та перформансу. Двоє з цих студентів - О. Хорошко та М. Барабаш, котрі на сьогодні є визнаними художниками, а також Я. Шумська, котра поза державною мистецькою освітою освоїла практики перформансу й у 2017 р. захистила першу в Україні кандидатську дисертацію, присвячену перформансу, - були серед ініціаторів заснування кафедри актуальних мистецьких практик та однойменної освітньої програми, а на даний час є її викладачами.
Кафедра актуальних мистецьких практик була заснована у 2018 році. Необхідність появи кафедри була зумовлена тим, що медіа-мистецтво, перформанс та інсталяцію українські художники та художниці мали можливість освоювати лише за кордоном або фрагментарно у недержавній неформальній мистецькій освіті. У відповідь на цю потребу в 2017/2018 н. рр. адміністрація та члени академічної спільноти ЛНАМ ініціювали створення кафедри актуальних мистецьких практик.
Перший набір на бакалаврську програму було здійснено 2018 році, а перший набір на магістерську програму відбувся у 2022 році.

Можливості працевлаштування:
• творча діяльність, участь у виставках, фестивалях, резиденціях, мистецьких проектах;
• зайнятість в мистецьких інституціях широкого профілю: центрах сучасного мистецтва, художніх галереях, мистецьких навчальних закладах, центрах художньої освіти.

Один з важливих аспектів діяльності кафедри АМП – орієнтація на відкритість та комунікацію.
Окрім затвердженої навчальної програми, ми здійснюємо навчання у різних форматах:
• проводимо зустрічі, майстер-класи, з художниками-практиками з України та з-за кордону;
• комунікуємо, співпрацюємо, реалізуємо спільні мистецькі проекти з різними інституціями в Україні та за кордоном.

Facebook: www.facebook.com/amp.lnam/
Youtube:  www.youtube.com/channel/amp_lnam/
Instagram: www.instagram.com/amp_lnam/
Email: amp@lnam.edu.ua

Адреса кафедри:
вул. Снопківська, 47, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2761409, amp@lnam.edu.ua