Факультет образотворчого мистецтва і реставрації
Лисун Я.Я.

Лисун Ярина Ярославівна

викладач

2009 р. - одержала диплом магістра ЛНАМ за спеціальністю «Культурологія», здобувши кваліфікацію мистецтвознавця, дослідника, викладача.

2012-2015 рр. - навчалася в аспірантурі ЛНАМ.

2020 р. - одержала диплом магістра ЛНАМ за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» ОП «Реставрація творів мистецтва», здобувши кваліфікацію реставратора творів мистецтва, дослідника, викладача.

Досвід практичної діяльності:
реставрація творів станкового живопису (олійний та темперний живопис) з приватних колекцій та реставрація стінопису у храмі священномученика Климентія Шептицького УГКЦ, м. Львів (2017-2020 рр.).

Продовжує вести наукову діяльність: працює над дослідженням за темою «Парадигма бароко в монументальному малярстві Галичини у XVIII ст. Творчість Станіслава Строїнського та його учнів», публікується у фахових вітчизняних та іноземних виданнях, бере участь у наукових конференціях. Напрям наукових досліджень та зацікавлень: історія українського та зарубіжного мистецтва, експертиза творів мистецтва.

З 2022 р. – на викладацькій роботі на кафедрах історії і теорії мистецтва та реставрації творів мистецтва ЛНАМ.

Наукові публікації:
1. Лисун Я. Роль творчої майстерні у формуванні художника-монументаліста в Галичині у другій половині XVIII ст. Творчість Т. Гертнера та М. Добженєвського. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2019. №41. С. 71-81. https://doi.org/10.37131/2524-0943-2019-41-06

2. Лисун Я. Графічні зразки як джерела інспірацій для художників-монументалістів Східної Галичини другої половини XVIII ст. Українська культура: минуле, сучасне. шляхи розвитку. 2020. №36. С. 15-20. https://doi.org/10.35619/ucpm.vi36.403

3. Лисун Я. Монументальний живопис у мурованих католицьких храмах Східної Галичини у другій половині XVIII ст. Топографія, композиційні типи та техніки ілюзіоністичного живопису. Культура і сучасність : альманах. 2021. №1. С. 200-204.

4. Tkachuk I., Lysun Y., Hrynda B., Shymin Y., Yankovska D. Illusionism in sacred monumental painting of the baroque era, optics of perception. Linguistics and Culture Review. 2021. 5(S4), P. 1270-1287. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1777

5. Лисун Я. Стінопис країн Центральної Європи в контексті мистецьких традицій західноєвропейського бароко. Поширення впливів. Народознавчі зошити, 2022. №5(167). С. 1185-1193. https://doi.org/10.15407/nz2022.05.1185

Участь у наукових конференціях:

- Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Мистецька освіта в Україні та світі: стандарти професіоналізму та нова комунікативна реальність». Львів, 20 листопада 2019 р. Тема доповіді: «Графічні твори як джерела інспірацій для художників-монументалістів Галичини у другій половині XVIII ст.»

 

- Theory and practice of modern science. І International scientific and theoretical conference. Краків, 23 квітня 2021 р. Тема доповіді: «Проблема периферійності мистецтва Галичини у XVIII ст. Культурно-історичні, політичні та соціальні чинники».

- І міжнародна спеціалізована наукова конференція «Теорія мистецтва та концепція збереження культурної спадщини». Полтава, 30 квітня 2021 р. Тема доповіді: «Стінопис Вознесенського храму домініканського монастиря у Підкамені. Проблема збереження»

- Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Історичні та актуальні аспекти методології професійної мистецької освіти в Україні: до 75-річчя з часу заснування Львівської національної академії мистецтв». Львів, 13 травня 2021 р. Тема доповіді: «Проблема мистецького вишколу у Галичині XVIII ст. Діяльність малярських цехів та творчих майстерень»

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Na pograniczach". Сянок, 10-11 вересня 2021 р. Тема доповіді: «Традиції монументального живопису епохи бароко у мистецтві країн Центральної та Східної Європи».

- IX Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія». Львів, 19 листопада 2021 р. Тема доповіді «Школа італійського монументального живопису Східної Галичини у другій половині XVIII ст.: творчість Станіслава Строїнського та його учнів»

- V міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та магістрантів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір». Київ, 4-5 листопада 2021 р. Тема доповіді «Механізми ілюзіонізму у монументальному живописі Андреа Поццо. Розписи склепіння церкви Сант-Іньяціо в Римі»

- Наукова конференція ЛНАМ «Мистецтво – Дизайн – Архітектура: історія, теорія, практика». Львів, 9-10 листопада 2022 р. Тема доповіді: «Стінопис храмів Східної Галичини у другій половині XVIII ст. у контексті традицій європейського малярства: композиційні особливості»

Адреса кафедри:
вул. Вірменська, 23, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2354465, rtm@lnam.edu.ua