Факультет образотворчого мистецтва і реставрації
Лисун Я.Я.

Лисун Ярина Ярославівна

викладач

Народилася 25 лютого 1979 р. У 2009 р. одержала диплом магістра ЛНАМ за спеціальністю «Культурологія», здобувши кваліфікацію мистецтвознавця, дослідника, викладача. З 2012 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі ЛНАМ. У 2020 р. одержала диплом магістра ЛНАМ за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» ОП «Реставрація творів мистецтва», здобувши кваліфікацію реставратора творів мистецтва, дослідника, викладача. Продовжує вести наукову діяльність: працює над дослідженням за темою «Парадигма бароко в монументальному малярстві Галичини у XVIII ст. Творчість Станіслава Строїнського та його учнів», публікується у фахових вітчизняних та іноземних виданнях, бере участь у наукових конференціях. Напрям наукових досліджень та зацікавлень: історія українського та зарубіжного мистецтва, експертиза творів мистецтва. Автор та викладач курсу «Техніко-технологічна експертиза творів мистецтва» для студентів ОП «Історія і теорія мистецтва» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, кафедра ІТМ ЛНАМ; викладач курсу «Технологічний практикум станкового живопису» для студентів ОП «Реставрація творів мистецтва» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, кафедра РТМ ЛНАМ.

Адреса кафедри:
вул. Вірменська, 23, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2354465, rtm@lnam.edu.ua