Виставка "Текстура - приховані смисли"

неділя, 22. 12. 2019

Феномен мистецтва художньої тканини у переважній більшості сприймається за такими ключовими компонентами як: матеріал, структура та текстура. І якщо перші дві компоненти більш впізнавані, то остання, навіть, за наявності визначення, що текстура це - видимий рисунок поверхні, залишає за собою певні приховані якості.
Передусім сама дефініція ТЕКСТУРА походить від латинської textura – тканина. Отже увібрала в себе усі зовнішні (матеріальні) і внутрішні (структурні) якості. Разом з тим корінь цього слова має ширше тлумачення і «підштовхує» нас до змістовної якості – ТЕКСТуалізації.
Саме тому цей термін є визначальним у концепції мистецького проекту покликаного представити рівень курсових та дипломних робіт кафедри художнього текстилю ЛНАМ.
Основна ідея проекту «ТЕКСТУРА – приховані смисли» - продемонструвати рівень образно-асоціативного та критичного мислення вихованців провідної мистецької школи художнього текстилю в Україні, до формуванням якого докладають свої фахові знання та вміння викладачі кафедри художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв. Це важливий аспект творчої та методичної роботи кафедри, яка відзначається не лише різнобічним вивченням традиційних та новаційних матеріально-технологічних аспектів мистецьких практик, але й своїм заглибленням у дискурс сучасних мистецьких тенденцій.
Простір проблематики, у якому працюють студенти нашої кафедри, свідчить передусім про зацікавлення доволі широким діапазоном актуальних особистісних та соціально-культурологічних контекстів сьогодення. Тут і прагнення глибшого самопізнання (Білецька Т., Мазанько Н.), і рефлексїї з приводу нагальних проблем соціуму та світоглядних колізій (Винниченко Н., Партика А.), і співпережиття існуючих з одного боку обмежень людських комунікацій (Садлівська К.), з іншого – безмежного розширення та ускладнення самих комунікативних форм (Петренко Ж.). І все це пізнається, переосмислюється, вирішується засобами мистецтва художнього текстилю, які задіюють знаково-семантичні якості твору, або інспірують певні смислові коди як у підсумкових дипломних роботах, так і на рівні декоративної якості курсових завдань.

 

Відкриття виставки 29 листопада о 16:00 за адресою: Львів, Драгоманова, 42.
Виставка чинна до 22 грудня 2019 року.

НМЛ

Повернутись назад