Цуркан Катерина

Цуркан Катерина Cергіївна

викладач

Катерина Цуркан є випускницею кафедри художнього текстилю ЛНАМ та аспірантури ЛНАМ. Лауреат премії «Молодий вчений».

Учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій; автор наукових публікацій.

Серед останніх конференцій:

80 всеукраїнська науково-практична конференція КДАДПМіД ім. М. Бойчука «Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи» (Київ, 22 листопада 2018 р.).

Концептуальні дискусії у мистецьких практиках: ідея, форма, інтерпретація (Львів, 24 квітня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Технології та їх вплив на сучасну культуру і мистецтво України» (22—23 березня 2018 р.);

З основних публікацій:

Цуркан К. С. Викладачі кафедри художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв (ЛНАМ) / К. С. Цуркан // Вісник ХДАДМ. — 2015. — №7. — С. 72—81.

Цуркан К. С. Структура, організація й осередки мистецької освіти у галузі текстилю в Галичині останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. / К. С. Цуркан // Народознавчі зошити. — 2016. — Ч. 1 (127). — С. 153—170.

Цуркан К. С. Методика Розалії Шалленфельд. Її виникнення та застосування в навчальному процесі у жіночих фахових школах Галичини кін. ХІХ – поч. ХХ ст. / К. С. Цуркан // Народознавчі зошити. — 2016. — Ч. 6 (132). —  С. 1404—1412.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Корпус №2, 3 поверх
тел. 032 2470240, textile@lnam.edu.ua