Освітній процес

Проєкти оновлених освітніх програм

Освітній рівень Бакалавр (проєкт)
Пропозиції та обговорення щодо оновленої освітньої програми надсилати на pi@lnam.edu.ua