Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва

Косів — це невеличке містечко у передгір’ї Карпат, знане як центр гуцульського народного мистецтва. Численні ремесла і промисли здавна розвивалися у цьому краї,збагачуючи досвід, формуючи самобутню традицію, популяризуючи народну культуру. Зрозуміло, що із часом виникла потреба у створенні осередків навчання, де молодь могла б пізнавати секрети гончарського ремесла, ткацтва, деревообробництва.

- 1882 – заснована Ткацька промислова школа;
- 1895 – надано статус Крайової ткацької промислової школи;
- 1939 – на базі Ткацької школи створена Промислова школа гуцульського мистецтва;
- 1940 – Косівське художньо-промислове училище;
- 1949 – Косівське училище прикладного мистецтва;
- 1968 – Косівський технікум народних художніх промислів;
- 1976 – Косівському технікуму народних художніх промислів присвоєно ім’я Василя Касіяна;
- 1994 – Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва;
Протягом 130 років навчальний заклад здійснює свою освітню діяльність на основі вивчення народних ремесел Гуцульщини. Використовуючи глибокі традиції народного мистецтва у науково-методичній і творчій роботі, педагогічний колектив формує своєрідний культурно-естетичний напрям у народному і професійному мистецтві, сприяє відродженню забутих і зникаючих ремесел в реґіоні.
За час існування заклад підготував більше 3 тис. фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Серед випускників – 126 членів Національної спілки художників України, 154 члени творчих спілок інших країн, лауреати державної премії ім. Т.Г. Шевченка, народні художники України, заслужені діячі мистецтв, заслужені художники України, доктори і кандидати мистецтвознавства, професори, доценти і викладачі різних навчальних закладів.
Здійснює підготовку фахівців на денній формі навчання за 7 спеціальностями:
- художні вироби з дерева;
- художнє ткацтво;
- художня обробка металу;
- художня кераміка;
- художня вишивка та моделювання одягу;
- художні вироби зі шкіри;
- художній розпис.
Навчальний заклад підтримує творчі та науково-методичні зв’язки з Львівською національною академією мистецтв, Харківською національною академією дизайну і мистецтв, Київською національною академією мистецтва і архітектури, Коледжем акторства і мистецтв Університету штату Північного Колорадо, США, Коледжем дизайну м. Салоніки (Греція), художніми навчальними закладами України, Білорусі, Польщі, Росії.

Директор КУПДМ ЛНАМ.

Стеф’юк Роман Григорович, викладач-методист, кандидат мистецтвознавства.

Народився 27 листопада 1982 року в с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської області. Закінчив Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва, магістратуру Львівської національної академії мистецтв. Захистив дисертацію на тему − «Художнє різьблення в облаштуванні інтер’єру дерев’яних церков Гуцульщини ХVІІ − початку ХХІ століття». Основні напрямки наукових досліджень — особливості художнього різьблення предметів облаштування дерев’яної гуцульської церкви як мистецького явища; розвиток народних традицій художньої обробки сакральних предметів та мистецькі інспірації у творах сучасних майстрів і шкіл художнього деревообробництва.
За роки роботи у Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (з 2005р.) зарекомендував себе як талановитий художник-педагог. З 2016 року – директор Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.
Стеф’юк Р.Г. — співавтор навчального посібника «Проектування християнського храму», автор більше 20 наукових публікацій у фахових мистецьких виданнях. Важливу частку його діяльності складає творча робота, участь у регіональних, обласних, всеукраїнських виставках та конференціях, семінарах та симпозіумах, дотичних до специфіки підготовки фахівців у Косівському училищі ПДМ ЛНАМ.