Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Реорганізований у структурний підрозділ Академії у 2006 р.

Здійснює підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва та дизайну. Понад століття Косівський державний інститут формує в регіоні культурно-естетичний рівень народного та професійного мистецтва, сприяє відродженню забутих і зникаючих ремесел Гуцульщини.

Косівський інститут започаткував свою історію 1882 р. як ткацька промислова професійна школа. 1939 р. на базі промислової школи створено училище гуцульського народного мистецтва, далі — технікум народних художніх промислів, з 1995 року — Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва ім. В. І. Касіяна. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року за № 1142 навчальний заклад одержав статус інституту з правом підготовки спеціалістів за III рівнем акредитації. У 2005 р. було акредитовано спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» за ІІІ рівнем акредитації та ліцензовано нову спеціальність — «Дизайн».

Юрчишин Галина Миколаївна
директор КІПДМ ЛНАМ

Кандидат архітектури. Член спілки архітекторів України,
член-кореспондент академії Архітектури України.

Сьогодні Косівський інститут Львівської національної академії мистецтв здійснює свою освітню діяльність як вища мистецька школа, у структуру якої входить училище. За час своєї діяльності навчальний заклад підготував близько 4000 фахівців, у тому числі і для країн зарубіжжя. Серед випускників інституту заслужені працівники освіти і куль тури, лауреати державних премій, відомі науковці, мистецтвознавці, дизайнери, журналісти, кінематографісти, 125 членів Національної Спілки художників України та близько 200 членів об’єднань і організацій художників зарубіжних країн.

 

 

Важливі події академії

Адреса КІПДМ ЛНАМ:
вул. Міцкевича, 2
м. Косів, Івано-Франківська обл., 78600.
Телефон: +38 03478 21153
kdipdm@gmail.com
http://www.kipdm.com