Музей ЛНАМ


Музей ЛНАМ створений з метою відбору, збереження, вивчення і використання в навчально-освітньому, виховному процесі артефактів, які засвідчують розвиток мистецької освіти в Україні, відображають етапи формування львівської мистецької школи, діяльності навчального закладу та  забезпечують духовну єдність різних поколінь художників, дизайнерів і мистецтвознавців.

Історія музею ЛНАМ  розпочинається одночасно з першим випуском молодих митців Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва у 1953 р. Дипломна робота тоді випускниці, а згодом відомої мисткині Софії Караффи-Корбут – декоративна таріль «Богдан Хмельницький» - , датована цим же роком,  є найціннішим та найстаршим експонатом Музею. Наочним підтвердженням давньої історії музею можуть слугувати й вхідні двері до Музею – це дипломна робота випускника С.Однопозова (1955р). В фондах музею зберігаються різні за формою і матеріалами мистецькі твори випускників кафедр Академії. Дипломні роботи (тепер уже експонати музею), виконані в кераміці, склі, дереві, металі, художньому текстилі. Усі вони мають неабияку мистецьку та історичну цінність.

Творчі роботи, які визнані кращими за результатами оцінювання Державною екзаменаційною комісією, передаються на зберігання в фонд Музею ЛНАМ. Фонди Музею постійно поповнюються новими експонатами.

Основними напрямками діяльності Музею ЛНАМ є науково-дослідна, експозиційна, фондова, виставкова роботи, комплектування музейних зібрань. Музей активно сприяє використанню експозиційних та фондових матеріалів студентами, аспірантами, науковцями академії, а також іншими зацікавленими особами з профільних освітніх закладів та наукових установ з метою популяризації історії ЛНАМ та творчості видатних випускників академії.

Музей є не лише місцем збереження творчих праць, але й інформаційним і науково-методичним центром. Музей – це засіб популяризації мистецького надбання нашого навчального закладу і ознайомлення з ним як студентів, так і вступників, відвідувачів і гостей, які цікавляться творчими здобутками Академії та її історією.