Програми випробувань

 

Програми вступних випробувань на освітній рівень"Бакалавр"у 2022р.:

Рисунок - спеціальність 022 "Дизайн", 023 "ОДР"
ЕСЕ 
- спеціальність 023 "ОДР"

Програми вступних випробувань на освітній рівень"Бакалавр зі скороченим терміном навчання"у 2022р.:

Рисунок - спеціальність 022 "Дизайн", 023 "ОДР"

Програми вступних випробувань на освітній рівень"Магістр"у 2022р.:

Композиція - спеціальність 022 "Дизайн", 023 "ОДР"
Історія мистецтва - спеціальність 034 "Культурологія"
Історія мистецтва - спеціальність 028 "Менеджмент СКД"

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до абзацу 3 пункту 11 розділу VII. "Конкурсний відбір, його організація та проведення" Правил прийому для здобуття вищої освіти у ЛНАМ у 2022 році

"Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, програми інших вступних випробувань розробляються і затверджуються головами приймальних комісій закладів вищої освіти не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм".

У даному розділі подано ПРИКЛАДИ ПРОГРАМ попередніх років.

У березні 2022 року програми буде замінено на актуальні!!! 

Освітній рівень"Бакалавр"

(на базі повної середньої освіти, навчання 3 роки 10 місяців)

Для творчих освітніх програм:

Програма творчого конкурсу Живопис
Програма творчого конкурсу Композиція
Програма творчого конкурсу Рисунок
Програма творчого конкурсу Скульптура

Для освітньої програми "Мистецтвознавство":

Програма творчого конкурсу Есе з історії світової та української художньої культури

Для певних категорій вступників  для спеціальностей:
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
Програма співбесіди з Рисунку
022 "Дизайн"
Програма співбесіди з Композиції

Для певних категорії осіб (зазначених в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України), які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні:
Програма вступного випробування Українська мова та література
Програма вступного випробування Історія України
Програма вступного випробування Іноземні мови
Програма вступного випробування Географія
Програма вступного випробування Математика
Програма вступного випробування Фізика

 

Освітній рівень"Бакалавр" зі скороченим терміном навчання 

(1 рік 10 місяців навчання на базі ОКР "Молодший спеціаліст")

Програма вступного випробування Рисунок для спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Програма вступного випробування Композиція для спеціальності 022 «Дизайн»


Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди у разі зміни спеціальності (спеціалізації):

Спеціальність: 022 «Дизайн»
Освітні програми:  Графічний дизайн, дизайн одягу (взуття), дизайн середовища 

Спеціальність: 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
Освітні програми:
1. Художнє дерево, художній метал, художнє скло, художня кераміка, художній розпис тканин, художнє ткацтво
2. Реставрація творів мистецтва, сакральне мистецтво, монументальний живопис, монументально-декоративна скульптура

 

Освітній рівень "Магістр"

Для вступу на всі освітні програми ЛНАМ абітурієнти зобовязані здавати Єдиний вступний іспит (ЄВІ), що проводиться на базі центрів ЗНО.

для категорій осіб, які мали право не складати ЄВІ (розділ VIII Правил прийому):
Програма вступного випробування Іноземні мови

для освітніх програм галузі знань "Культура і мистецтво":
Програма вступного випробування Композиція
Програма вступного випробування Рисунок

для освітньої програми Менеджмент соціокультурної діяльності:
Програма вступного випробування з Історії мистецтва 

Питання вступного іспиту з Історії мистецтва (Менеджмент мистецтва)

для освітньої програми Мистецтвознавство:
Програма вступного випробування з Історії мистецтва

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди у разі зміни спеціальності (спеціалізації):

Спеціальність: 022 «Дизайн»
Освітні програми:  Графічний дизайн, дизайн одягу (взуття), дизайн середовища 

Спеціальність: 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
Освітні програми: 
1. Художнє дерево, художній метал, художнє скло, художня кераміка, художній розпис тканин, художнє ткацтво
2. Реставрація творів мистецтва, сакральне мистецтво, монументальний живопис, монументально-декоративна скульптура

Спеціальність 034 «Культурологія» 
Освітня програма: Мистецтвознавство (денна  та заочна форми навчання)

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
Освітня програма: Менеджмент мистецтва (денна  та заочна форми навчання)