Науково-дослідний сектор

Науково-дослідний сектор — структурний підрозділ Львівської національної академії мистецтв, основне завдання якого полягає у забезпеченні виконання наукових мистецтвознавчих досліджень відповідно до тематичних планів, що пройшли конкурсний відбір у МОНУ і були затверджені Вченою радою академії. До пріоритетних напрямів наукової роботи в межах Академії загалом та науково-дослідного сектора зокрема є реалізація програми створення наукової бази з української та світової художньої культури.

Враховуючи специфіку освітнього і навчального процесу в Академії, НДС планово і систематично організовує і проводить наукові дослідження насамперед у тих галузях мистецтвознавства, що введені до навчальних програм та курсів. Це дає науковий і практичний матеріал для створення нових посібників та методичних розробок, розвиваючи та поглиблюючи навчальну базу академії. Наукова діяльність НДС здійснюється в межах досліджень образотворчого, декоративного і монументального мистецтва, історії та теорії мистецької освіти, її сучасного стану в Україні, сакрального мистецтва Львівщини у всіх його видах і жанрах, дослідження технологічних процесів художньої творчості. Крім науково-дослідної роботи, підрозділ займається видавничою діяльністю, а також виконує господарсько-договірні проекти, здебільшого пов’язані з проведенням реставраційних робіт.

НДС започаткував видання наукового часопису «Рукотвір», який виходить з 2010 року щорічно. Часопис висвітлює результати науково-дослідних робіт, проведених в межах НДС. Водночас видання засноване на демократичних засадах і приймає до публікації матеріали та статті як від знаних фахівців, так і від молодих дослідникі*.

Проект членів ініціативної групи Романа Василика, Івана Мельника та Ігора Гавришкевича "Концепція ревіталізації колишньої садиби графа Скарбека у с.Черниця Миколаївського району"

Важливі події академії

Адреса НДС:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2765297, nds@lnam.edu.ua