Теми досліджень

Починаючи з 2015 року НДС виконує перше комплексне теоретично-реставраційне дослідження спільно з Закарпатським художнім інститутом — «Комплексне науково-реставраційне дослідження інтер’єру Хрестовоздвиженського кафедрального собору в Ужгороді XVIII — І пол. ХХ ст.» (Керівник — Островський Ю.В., ЛНАМ, Приймич М.В., ЗХІ). № держреєстрації: 0115U001058. Робота ЛНАМ, як підрядника у проекті HUSKROUA/0901/057 «Кошицька та Ужгородська катедри, центри розвитку на територіях взаємної історії» дають підстави говорити про необхідність ґрунтовних прикладних досліджень, спрямованих на отримання конкретних результатів у галузі дослідження та реставрації монументального сакрального синтезу. Зазначений проект дозволив силами кафедри реставрації ЛНАМ виконати у Кафедральному соборі дослідження на особливо цікавій частині будови — святилищі храму, зокрема, склепінні. Тут за проектом вдалося розчистити та закріпити 100 м2 автентичного стінопису середини XVIII ст. Досліджуваний та реставрований живопис дійшов у сильно спотвореному вигляді через значні втручання, які були зроблені протягом 1980-х років. Роботи з розчисток та відновлення живопису склепіння святилища стали першими комплексними науково-реставраційними роботами в Ужгороді протягом 20-ти останніх років. Робота реставраторів була схвалена на заключній конференції, що відбулася в м. Кошиці (Словаччина), 14 червня 2013 року.

Зазначена робота дозволила зробити висновок про необхідність проведення подальших ґрунтовних, комплексних досліджень інтер’єру Собору та підготовку науково опрацьованих проектів з метою залучення європейських грантів для покращення привабливості пам’яток архітектури та монументального живопису для туристів. Проте пошукові роботи, експертизи та формування необхідних наукових висновків, як також відповідно розробленої документації потребує певних ресурсів. Досвід проведеної роботи у рамках проекту HUSKROUA/0901/057 «Ко­шицька та Ужгородська катедри, центри розвитку на територіях вза­єм­ної історії» дозволяє стверджувати, що комплексна дослідницька робота та належне об’єктивне обґрунтування надасть можливість отримати високі шанси на здобуття грантових коштів у рамках транскордонної співпраці для повернення цінній пам’ятці нашої історико-культурної спадщини її автентичного вигляду та буде сприяти її кращому збереженню.

Адреса НДС:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2765297, nds@lnam.edu.ua