Факультет образотворчого мистецтва і реставрації

Про кафедру

Кафедра реставрації творів мистецтва ЛНАМ єдина в західноукраїнському регіоні здійснює підготовку художників-реставраторів творів живопису. Ми навчаємо:

  • реставрації творів станкового живопису;
  • реставрації творів монументального живопису.

Також кафедра проводить підготовку художників-реставраторів творів декоративного мистецтва на дерев’яній основі: поліхромної дерев’яної скульптури і декоративного різьблення, меблів, позолоти.

Студенти кафедри отримують професійні знання з профілюючих (композиція, технологія та матеріалознавство, основи реставраційної справи, реставраційний практикум), теоретичних дисциплін (історія мистецтва за фахом, реставраційне проектування та документування,  музеологія та музейна справа, атрибуція творів мистецтва). Дипломні роботи часто виконуються на пам’ятках XVII-XIX ст.

Історія кафедри


Офіційно початок освітньої діяльності Львівської академії мистецтв в галузі реставрації, консервації та зберігання творів мистецтва припадає на 1994 р. Ініціаторами відкриття цього мистецько-освітнього напряму у Львові були академік Е. Мисько та директор Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України М. Откович. Відтоді спеціальність функціонувала як відділення при кафедрах проектування інтер’єру і художніх виробів з дерева. Автономну кафедру реставрації творів мистецтва створено у 1996 р. У 1996-97 рр. кафедра розпочала перехід на підготовку фахівців за багатоступеневим принципом навчання — «Бакалавр», «Спеціаліст», а в жовтні 2006 р. спеціальність була ліцензована ДАК України за IV рівнем акредитації з правом випуску магістрів. До 2010 р. кафедру очолював Ю.В. Островський, з 2010 р. по 2015 р. — професор В.В.Перепадя, а з 2015 р. до сьогодні — доцент Т.О.Янко.

Починаючи з 2013 р. в рамках студентських практик кафедра розпочала навчання студентів реставрації монументального живопису. А з 2021 року в освітньо-професійну програму введено відповідні дисципліни («консерваційно-реставраційний практикум монументальний живопис», «технологія та матеріалознавство монументальний живопис»).

Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у складі якого працюють доценти, кандидати наук О. Процик, Д. Янковська. Важливу роль у професійно-практичній підготовці відіграють провідні, відомі в Україні та за її межами, реставратори станкового живопису першої категорії доцент Л. Разінкова, Ю.Буньо, реставратор станкового живопису вищої категорії Н.Шарова, реставратор монументального живопису другої категорії Л. Гануляк, реставратор Г. Скоп; практичні заняття з технік та технологій окремих видів мистецтва проводить провідний художник-практик В. Кордюк. Кафедра співпрацює з Національним музеєм ім. А.Шептицького у Львові, Львівським історичним музеєм, музеєм митрополита А.Шептицького Львівської Архієпархії УГКЦ, Регіональним ландшафтним парком «Знесіння». Базами для проведення практичних занять є також колекція сакрального мистецтва монахів Студитського уставу «Студіон», проектно-реставраційні, музейні та виробничі спеціалізовані осередки України та зарубіжжя. За двадцять п’ять років кафедра в процесі навчальної діяльності повернула до життя понад 700 творів з музейних колекцій Львова та західноукраїнського регіону. За участю викладачів та студентів кафедри організовуються та проводяться реставраційно-спеціалізовані виставки і міжнародні конференції; випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі ЛНАМ та інститутах НАН України. На кафедрі вивчається комплекс фундаментальних дисциплін професійно-практичної, загально-художньої, суспільно-економічної, науково-природничої підготовки. Об’єктами реставрації є твори темперного живопису (іконопису), твори олійного живопису на полотні, поліхромна дерев’яна скульптура та декоративне різьблення. Студенти знайомляться з техніками та технологіями суміжних реставраційних спеціалізацій, у тому числі й реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва. Кафедра підтримує міжнародні зв’язки зі спорідненими відділами вищих мистецьких навчальних закладів Республіки Польща, а саме — з Академіями мистецтв у Кракові та Варшаві. Проводиться обмін студентами, спільні виставки та семінари. Викладачі кафедри підвищують кваліфікацію у навчальних закладах і на підприємствах України та за кордоном. Чимало випускників проходять стажування на підставі конкурсу проєктів «Gaude Polonia» (фонд Міністра культури Польщі). Кафедра здійснює вагомий внесок в ділянці дослідження та збереження історико-культурних пам’яток України.

Важливі події кафедри

09  Листопад Вівторок

Адреса кафедри:
вул. Вірменська, 23, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2354465, rtm@lnam.edu.ua