Факультет образотворчого мистецтва і реставрації

Про кафедру

 

Кафедра реставрації творів мистецтва ЛНАМ готує фахівців у сфері консервації та реставрації творів живопису.

Об’єктами реставрації є твори темперного живопису (іконопису), твори олійного живопису на полотні, твори настінного живопису, поліхромна дерев’яна скульптура та декоративне різьблення. Студенти знайомляться з техніками та технологіями суміжних реставраційних спеціалізацій, у тому числі й реставрації творів декоративного мистецтва.

Співпраця з музеями. Навчання на кафедрі проводиться у співпраці з львівськими музеями, пропонуючи унікальну можливість роботи з творами мистецтва з музейних колекцій. Зокрема, твори на реставрацію надаються Національним музеєм у Львові ім. А. Шептицького, Львівським історичним музеєм, Музеєм митрополита А.Шептицького Львівської Архиєпархії УГКЦ. Кваліфікаційні роботи часто виконуються на пам’ятках XVII-XIX ст. Діяльність кафедри в такому культурно-мистецькому центрі, як Львів, дозволяє використовувати значний досвід консерваторів і реставраторів регіону.

Наявність якісно обладнаної реставраційної майстерні. Практичні заняття проводяться в якісно обладнаній реставраційній майстерні кафедри РТМ в корпусі №5 ЛНАМ (Вірменська, 23), у реставраційних майстернях Національного музею у Львові, Львівського історичного музею, на об’єктах.

Вибір навчання за двома напрямками. Після першого року навчання на ОР Бакалавр та після вступу на ОР Магістр студенти мають можливість обрати спеціалізацію:

 • реставрація творів станкового живопису на дерев’яній основі та полотні;
 • реставрація творів настінного живопису.

Випускники кафедри. Згідно з опитуваннями останніх років, понад 70% випускників кафедри реставрації творів мистецтва працюють за спеціальністю. Більшість випускників проходять кар’єрний шлях в організаціях роботодавців, таких як:  KARP Restorer, реставраційні майстерні «Студіон», Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького, Національний музей у Львові ім. А. Шептицького, Львівський історичний музей, Львівська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Деякі випускники залишаються працювати на кафедрі РТМ (викладачі Л. Гануляк, С. Островська, Я. Лисун), а також продовжують своє навчання в аспірантурі ЛНАМ.

Історія кафедри. Офіційно початок освітньої діяльності Львівської академії мистецтв в галузі консервації та реставрації творів мистецтва припадає на 1994 р. Ініціаторами відкриття цього мистецько-освітнього напряму у Львові були академік Е. Мисько та директор Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України М. Откович. Відтоді спеціальність функціонувала як відділення при кафедрах проектування інтер’єру і художніх виробів з дерева. Автономну кафедру реставрації творів мистецтва створено у 1996 р. У 1996-97 рр. кафедра розпочала перехід на підготовку фахівців за багатоступеневим принципом навчання — «Бакалавр», «Спеціаліст», а в жовтні 2006 р. спеціальність була ліцензована ДАК України за IV рівнем акредитації з правом випуску магістрів.

Починаючи з 2013 р. в рамках студентських практик кафедра розпочала навчання студентів реставрації настінного живопису. З 2021 р. в освітні програми впроваджено можливість вибору спеціалізації «Реставрація настінного живопису» та відповідні дисципліни («Консерваційно-реставраційний практикум настінного живопису», «Технологічний практикум настінного живопису»).

Серед викладачів кафедри - професіонали-практики та експерти галузі реставрації: реставратор станкового живопису вищої категорії, заввідділом реставрації олійного живопису Національного музею ім.А.Шептицького у Львові Н.Шарова; реставратор станкового живопису першої категорії, раніше заввідділом реставрації Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького Л. Разінкова; реставратор станкового живопису першої категорії, реставратор Львівського історичного музею Ю. Буньо; реставратор монументального живопису другої категорії Л. Гануляк; реставратор станкового живопису вищої категорії А. Почеква; реставратор скульптури, учасник науково-реставраційної ради при Управлінні історичного середовища ЛМР Ю.Островський. Технологічні практикуми та заняття з технології окремих видів мистецтва проводять провідний художник-практик В. Кордюк, магістри, реставратори С. Островська, Я. Лисун.

Кафедра реставрації творів мистецтва ЛНАМ здійснює вагомий внесок в ділянці дослідження та збереження історико-культурних пам’яток України. За роки діяльності кафедра в процесі навчання та виконання кваліфікаційних робіт повернула до життя понад 700 творів з музейних колекцій Львова та західноукраїнського регіону.

 

Кафедра пропонує програми бакалавра та магістра.

 • Освітня програма «Реставрація творів мистецтва» ОР Бакалавр

Бакалавр реставрації творів мистецтва - чотирирічна програма.

Програма має навантаження 240 ECTS і складається з: 78 кредитів ECTS теоретичних дисциплін, 152 кредитів ECTS практичних курсів (з них 44 - для розвитку практичних навичок консервації/реставрації), 10 кредитів ECTS для виконання кваліфікаційної роботи.

Теоретична складова освітньої програми під час лекційних занять поєднується з практичними навичками безпосередньо на об’єктах, де в рамках навчання студенти мають можливість проводити консерваційно-реставраційні роботи на монументальних пам’ятках мистецтва, та в реставраційних майстернях кафедри і музейних установ над творами станкового мистецтва.

Після завершення першого курсу програми студенти обирають між двома спеціалізаціями: реставрацією творів станкового живопису та реставрацією творів настінного живопису. У рамках кожної спеціалізації невелика група студентів інтенсивно працює під керівництвом викладача – досвідченого реставратора. Хоча вибрана спеціалізація залишається основною, всі студенти обов’язково вивчають практичну реставрацію як станкового, так і настінного живопису на другому і третьому курсах.

Навчаючись і працюючи над реставрацією творів живопису, студенти отримують практичний досвід, розвивають свою майстерність і вчаться використовувати дослідницькі методи, серед яких: метод системно-структурного аналізу,  метод натурних обстежень, метод порівняльного аналізу, графо - аналітичний та аналітичний метод, методи технічного аналізу та деякі методи мистецтвознавчих досліджень. Під час навчання студенти отримують досвід виконання різних етапів реставраційного проєкту: від дослідження, діагностики та складання програми проведення консерваційно-реставраційних заходів до написання реставраційного паспорта. Всі консерваційно-реставраційні роботи проходять під керівництвом викладачів – реставраторів вищої, першої та другої категорій.

Кваліфікаційна робота складається з:

 • реставрованого об’єкта станкового живопису (на полотняній чи дерев’яній основі) або реставрованого фрагмента настінного живопису,
 • реставраційного паспорту об’єкта,
 • презентації з результатами та фіксацією етапів проведення консерваційно-реставраційних робіт.

 

 • Освітня програма «Реставрація творів мистецтва» ОР Магістр

Магістр реставрації творів мистецтва - півторарічна програма.

Програма має навантаження 90 ECTS і складається з: 27 кредитів ECTS теоретичних дисциплін, 48 кредитів ECTS практичних курсів (з них 40 - для розвитку практичних навичок консервації/реставрації), 15 кредитів ECTS для написання кваліфікаційної роботи.

Основний фокус програми - набуття навичок науково-дослідної, аналітичної роботи в галузі реставрації творів мистецтва в поєднанні з виконанням практичних консерваційно-реставраційних робіт над творами станкового або настінного живопису. У магістерській програмі студенти розвивають навички наукового аналізу для підтримки реставраційних досліджень. Наукова магістерська робота є складовою кваліфікаційної роботи і пишеться впродовж другого та третього семестрів. Теми наукових робіт студентів пов’язані з практичною кваліфікаційною роботою (з реставрованими творами) або з теоретичними питаннями консервації та реставрації творів мистецтва.

Кваліфікаційна робота складається з:

 • реставрованого об’єкта станкового живопису (на полотняній чи дерев’яній основі) або реставрованого фрагмента настінного живопису,
 • реставраційного паспорту об’єкта,
 • пояснювальної записки, що включає наукову магістерську роботу,
 • презентації з результатами та фіксацією етапів проведення консерваційно-реставраційних робіт.

 

Важливо! Спеціальність реставрація творів мистецтва має певні обмеження для виконання робіт за станом здоров’я: акрофобія, алергії, хвороби опорно-рухового апарату, невралгічні хвороби, хвороби зору та слуху. Допуск студентів до практичних занять з реставрації можливий лише за умов обов’язкового проходження відповідного медогляду.

 

 

 

Адреса кафедри:
вул. Вірменська, 23, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2354465, rtm@lnam.edu.ua