Факультет образотворчого мистецтва і реставрації

Про кафедру

Кафедра реставрації творів мистецтва ЛНАМ єдина в західноукраїнському регіоні здійснює підготовку художників-реставраторів творів живопису. Ми навчаємо: реставрації творів станкового живопису на дерев’яній основі та полотні; реставрації творів настінного живопису.

Студенти кафедри отримують професійні знання з профілюючих (технологія та матеріалознавство, основи реставраційної справи, консерваційно-реставраційний практикум), теоретичних дисциплін (історія мистецтва за фахом, реставраційне проектування та документування,  музеологія та музейна справа, атрибуція творів мистецтва). Дипломні роботи часто виконуються на пам’ятках XVII-XIX ст.

 

 

Історія кафедри

Офіційно початок освітньої діяльності Львівської академії мистецтв в галузі реставрації, консервації та зберігання творів мистецтва припадає на 1994 р. Ініціаторами відкриття цього мистецько-освітнього напряму у Львові були академік Е. Мисько та директор Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України М. Откович. Відтоді спеціальність функціонувала як відділення при кафедрах проектування інтер’єру і художніх виробів з дерева. Автономну кафедру реставрації творів мистецтва створено у 1996 р. У 1996-97 рр. кафедра розпочала перехід на підготовку фахівців за багатоступеневим принципом навчання — «Бакалавр», «Спеціаліст», а в жовтні 2006 р. спеціальність була ліцензована ДАК України за IV рівнем акредитації з правом випуску магістрів. До 2010 р. кафедру очолював Ю.В. Островський, з 2010 р. по 2015 р. — професор В.В.Перепадя, а з 2015 р. до сьогодні — доцент Т.О.Янко.

Починаючи з 2013 р. в рамках студентських практик кафедра розпочала навчання студентів реставрації монументального живопису. А з 2021 року в освітньо-професійну програму введено відповідні дисципліни («консерваційно-реставраційний практикум настінного живопису», «технологія та матеріалознавство настінного живопису»).

Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у складі якого працюють доценти, кандидати наук О. Процик, Д. Янковська. Важливу роль у професійно-практичній підготовці відіграють провідні, відомі в Україні та за її межами, реставратори станкового живопису першої категорії доцент Л. Разінкова, Ю.Буньо, реставратор станкового живопису вищої категорії Н.Шарова, реставратор монументального живопису другої категорії Л. Гануляк, реставратор Г. Скоп; практичні заняття з технік та технологій окремих видів мистецтва проводить провідний художник-практик В. Кордюк. Кафедра співпрацює з Національним музеєм ім. А.Шептицького у Львові, Львівським історичним музеєм, музеєм митрополита А.Шептицького Львівської Архієпархії УГКЦ, Регіональним ландшафтним парком «Знесіння». Базами для проведення практичних занять є також колекція сакрального мистецтва монахів Студитського уставу «Студіон», проектно-реставраційні, музейні та виробничі спеціалізовані осередки України та зарубіжжя. За двадцять п’ять років кафедра в процесі навчальної діяльності повернула до життя понад 700 творів з музейних колекцій Львова та західноукраїнського регіону. За участю викладачів та студентів кафедри організовуються та проводяться реставраційно-спеціалізовані виставки і міжнародні конференції; випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі ЛНАМ та інститутах НАН України. На кафедрі вивчається комплекс фундаментальних дисциплін професійно-практичної, загально-художньої, суспільно-економічної, науково-природничої підготовки. Об’єктами реставрації є твори темперного живопису (іконопису), твори олійного живопису на полотні, поліхромна дерев’яна скульптура та декоративне різьблення. Студенти знайомляться з техніками та технологіями суміжних реставраційних спеціалізацій, у тому числі й реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва. Кафедра підтримує міжнародні зв’язки зі спорідненими відділами вищих мистецьких навчальних закладів Республіки Польща, а саме — з Академіями мистецтв у Кракові та Варшаві. Проводиться обмін студентами, спільні виставки та семінари. Викладачі кафедри підвищують кваліфікацію у навчальних закладах і на підприємствах України та за кордоном. Чимало випускників проходять стажування на підставі конкурсу проєктів «Gaude Polonia» (фонд Міністра культури Польщі). Кафедра здійснює вагомий внесок в ділянці дослідження та збереження історико-культурних пам’яток України.

Адреса кафедри:
вул. Вірменська, 23, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2354465, rtm@lnam.edu.ua