Факультет образотворчого мистецтва і реставрації

Про кафедру

Своєрідність і актуальність функціонування кафедри полягає в тому, що вона єдина в західноукраїнському регіоні здійснює підготовку художників-реставраторів творів мистецтва, які піддані постійному руйнуванню і природному фізичному старінню, навіть в умовах музейного зберігання. Кожен з реставрованих творів є унікальним. Також це єдина в Україні кафедра, що проводить підготовку вкрай необхідних для суспільства художників-реставраторів творів декоративного мистецтва на дерев’яній основі, а саме (згідно до наказу Міністерства культури України № 84 від 08.04.1994 р.) за професійними кваліфікаціями: художник-реставратор поліхромної дерев’яної скульптури і декоративного різьблення; художник- реставратор меблів; художник-реставратор позолоти, як освітніми спеціалізаціями.

Студенти кафедри отримують професійні знання з профілюючих (композиція, технологія, реставраційний практикум), теоретичних дисциплін (історії мистецтва за фахом, іконографії, атрибуції творів мистецтва). Дипломні роботи часто виконуються на музейних пам’ятках XVII-XIX ст.

Історія кафедри

Офіційно початок освітньої діяльності Академії в галузі реставрації, консервації та зберігання творів мистецтва припадає на 1994 р. Ініціаторами відкриття цього мистецько-освітнього напряму у Львові були академік Е. Мисько та директор Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України М. Откович. Ініціатива зустріла діяльну підтримку професорів Д. Крвавича, В.Овсійчука. Відтоді спеціальність функціонувала як відділення при кафедрах проектування інтер’єру і художніх виробів з дерева. Автономну кафедру реставрації творів мистецтва створено 1996 р. У 1996-97 навчальному році кафедра розпочала перехід на підготовку фахівців за багатоступеневим принципом навчання — «Бакалавр», «Спеціаліст», а в жовтні 2006 р. спеціальність була ліцензована ДАК України за IV рівнем акредитації з правом випуску магістрів. Від її початків і до 2010 р. кафедру очолював Ю.В. Островський, з 2010 р. по 2015 р. — професор В.В.Перепадя, а з 2015 р. до сьогодні — доцент Т.О.Янко. Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у складі якого працюють доценти, кандидати наук О. Процик, В. Откович (лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка), Д. Янковська. Важливу роль у професійно-практичній підготовці відіграють провідні, відомі в Україні та за її межами, реставратори вищої категорії Л. Разінкова, Г. Скоп, які залучені до навчального процесу на кафедрі як фахівці з виробництва. Практичні заняття з технік та технологій окремих видів мистецтва проводять провідні художники-практики В. Кордюк, Б. Салій, П. Мартинюк. Кафедра співпрацює з Національним музеєм ім. А.Шептицького у Львові, Львівською галереєю мистецтв, Львівським музеєм історії релігії, Регіональним ландшафтним парком «Знесіння» тощо. Базами для проведення практичних занять є також колекція «Студіону», проектно-реставраційні, музейні та виробничі спеціалізовані осередки України та зарубіжжя. За двадцять років кафедра в процесі навчальної діяльності повернула до життя понад 600 творів з музейних колекцій Львова та західноукраїнського регіону. А тому навчальна діяльність кафедри є значимою для та мистецько-творчого процесу загалом. За участю викладачів та студентів кафедри організовуються та проводяться реставраційно-спеціалізовані виставки і міжнародні конференції, що стали важливим дидактичним матеріалом для подальшого навчання студентів та популяризації освітньої діяльності кафедри. Показовим також є те, що студенти кафедри публікують наукові статті, випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі ЛНАМ та інститутах НАН України. На кафедрі вивчається комплекс фундаментальних дисциплін професійно-практичної, загально-художньої, суспільно-економічної, науково-природничої підготовки. Ґрунтовно та поглиблено ведуться дослідження, опановується консервація та реставрація творів живопису і декоративного мистецтва. Об’єктами реставрації є твори темперного живопису (іконопису), твори олійного живопису на полотні, поліхромна дерев’яна скульптура та декоративне різьблення. Студенти знайомляться з техніками та технологіями суміжних реставраційних спеціалізацій, у тому числі й реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва. Різноманіття реставраційних проблем пов’язане із значною кількістю творів, які перебувають у майстерні, в процесі роботи, дає студентам можливість вивчати їх, знайомитися з різними прийомами технічних та естетичних реставраційних заходів. Кафедра підтримує міжнародні зв’язки зі спорідненими відділами вищих мистецьких навчальних закладів Республіки Польща, а саме — з Академіями мистецтв у Кракові та Варшаві. Проводиться обмін студентами, спільні виставки та семінари. Викладачі кафедри підвищують кваліфікацію у навчальних закладах і на підприємствах України та за кордоном. Чимало випускників та студентів проходять стажування на підставі конкурсу проектів «Gaude Polonia» (фонд Міністра культури Польщі).

 

 

Адреса кафедри:
вул. Вірменська, 23, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2354465, rtm@lnam.edu.ua