Освітній процес

Навчальні плани

Навчальний план ОР Бакалавр 2021-2022 - переглянути
Навчальний план ОР Магістр 2021-2022 - переглянути

Освітні програми "Сакральне мистецтво"

Освітній рівень Бакалавр - переглянути
Освітній рівень Магістр - переглянути

Проекти освітніх програм "Сакральне мистецтво"

Освітній рівень Бакалавр

Пропозиції та обговорення щодо оновленої освітньої програми надсилати на sacral@lnam.edu.ua

Силабуси навчальних дисциплін

ОР Бакалавр - Переглянути силабуси навчальних дисциплін
ОР Магістр- Переглянути силабуси навчальних дисциплін