Розклад захистів

ОГОЛОШЕННЯ

У Львівській національній академії мистецтв відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня:

 

28 березня  10.00 год.– Осадца Марта Зіновіївна «Міський пейзаж у творчості художників Івано-Франківщини  ХХ – початку ХХІ століття», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства, Береговської Х.О.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Пучкова А.О.

13.00 год. -  Приймак Христина Петрівна. «Народне мистецтво Сокальщини другої половини XIX – першої половини XX ст. в умовах етнокультурного порубіжжя (історія, типологія, художні особливості», спеціальність 17.00.06 –  декоративне та прикладне  мистецтво  на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.

29 березня  10.00 год.  - Кіщук Наталія Миколаївна.  «Художні вироби зі шкіри Покуття та Західного Поділля кінця ХІХ – початку ХХ ст. (типологія, художні особливості), спеціальність 17.00.06 – декоративне та прикладне мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства, Андрушко Л.М.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Никорак О.І.

 

13.00 год. – Студницький Іван Ростиславович «Синтез мистецтв у архітектурі вокзалів України кінця ХІХ – першої третини ХХ століття», спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво, на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства, Болюк О.М.

 

 

 

Відбулись:

18 жовтня

10.00  –  Токар Марина Іванівна «Образи героїв української дитячої літератури в книжковій ілюстрації другої половини ХХ – початку ХХІ століття», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво  на здобуття наукового ступеня кандидата   мистецтвознавства;
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства  Ю.О. Бірюльова доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства  В.В. Стасенка доступний за посиланням.

13.00  – Логінський Ярослав Володимирович «Малярство Василя Забашти в контексті розвитку українського мистецтва другої половини  XX – початку XXI ст.», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства  О.К. Федорука доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства, старшого наукового співробітника  В.І.Жишковича доступний за посиланням.

19 жовтня

10.00 Бенях Наталія Миронівна «Львівський період творчості Михайла Бойчука 1910–1914 рр.», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства  Л.Д. Соколюк доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства  Л.О. Купчинської доступний за посиланням.

13.00 – Сімферовська Анастасія Олегівна «Львівський портрет першої половини ХХ століття: художня репрезентація особистості» спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво  на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства  А.О. Пучкова доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства  І.С. Білана доступний за посиланням.

 

19 червня 2018 року 

10.00 год.- Приймич Михайло Васильович «Церковне малярство Закарпаття другої половини ХУІІІ – першої половини ХХ ст.: народна традиція, візантійська канонічність та впливи західноєвропейського мистецтва», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням
Монографія  доступна за посиланням.

Відгук  доктора мистецтвознавства, професора, дійсного члена Національної академії мистецтв України Федорука Олександра Касьяновича доступний за посиланням.
Відгук доктора мистецтвознавства Ольги Андріївни Лагутенко доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, академіка Національної академії мистецтв України Кари-Васильєвої Т.В.  доступний за посиланням.

 

13.00 год. – Бокотей Михайло Андрійович «Львівське гутне скло у контексті міжнародного студійного руху: художні особливості та осередки скловиробництва», спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства,  Т.Ф.Кротової доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства,  Л.М.Андрушко доступний за посиланням.


26 квітня
 

10.00 год. –  Штець Віктор Олексійович  «Творчість Золтана Шолтеса в контексті розвитку образотворчого мистецтва Закарпаття ХХ ст.», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, професора Р.Т.Шмагала доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства,  І.В.Луценка доступний за посиланням.

13.00 год. – Павлова Тетяна Володимирівна. «Авангард в образотворчому мистецтві Харкова ХХ століття», спеціальність 17.00.05 –  образотворче  мистецтво  на здобуття наукового ступеня доктора  мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, професора О.А.Тарасенко доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, професора О.А.Лагутенко доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, професора Р.Д.Михайлової доступний за посиланням.

27 квітня 

10.00 год. – Самойленко Олександра Юріївна.  «Вітраж київських митців другої половини ХХ століття: типологія, художньо-стильові особливості», спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням;
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, професора М.Р.Селівачов доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства,  Р.М.Грималюка доступний за посиланням.

13.00 – Дьерке Гейза Гейзович. «Творчість Володимира Микити в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини ХХ — початку ХХІ ст.: традиції та художні експерименти»,, спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво, на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням;
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, професора  Л.Д.Соколюк доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства,  І.С.Білана доступний за посиланням.