Розклад захистів

ОГОЛОШЕННЯ

27 – 28 грудня 2021 року в Музеї Львівської національної академії мистецтв на засіданнях Спеціалізованої вченої ради Д 35.103.01 відбудуться публічні захисти докторських та кандидатської дисертацій

27 грудня 2021 року о 10.00 год. -  Івашків Галини Михайлівни  «Українська народна фігурна кераміка ХІХ−ХХ ст.: пластика декору та форми, концепція образів», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06  – декоративне і прикладне мистецтво;
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Кара-Васильєвої Т.В. доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Шмагала Р.Т. доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Одрехівського Р.В. доступний за посиланням.

о 14.00 год. – Руденко-Краєвської Наталії Владиславівни «Творчість Тетяни Медвідь в контексті розвитку  української сценографії 1970-2000 рр.», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня  кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво.
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, канд. мистецтвознавства, Семчишин-Гузнер О.І. доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Гарбузюка М.В. доступний за посиланням.

28 грудня 2021 року о 10.00 год. – Береговської Христини Олександрівни «Творчість Василя Курилика (середовище, архетипи, стилістика » поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05  – образотворче мистецтво;
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Додатки до дисертації доступні за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Федорука О. доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Приймича М. доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Лагутенко О.А. доступний за посиланням.

________________________________________________

відбулись:

26 серпня 2021 року о 10.00 год. -  Болюка Олега Миколайовича  «Художні вироби з дерева в західноукраїнських церквах XVI – початку XXI ст.: структура, декор, інспірації», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06  – декоративне і прикладне мистецтво;
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Селівачова М.Р. доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Кари-Васильєвої Т.В. доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Одрехівського Р.В. доступний за посиланням.

27 серпня 2021 року о 10.00 год. – Грідяєвої Тамари Олександрівни «Акціонізм: мистецтво дії та способи його художнього втілення (досвід українських митців)» поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05  – образотворче мистецтво;
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Павельчук І.А. доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, канд. мистецтвознавства, Прокопчук І.Ю. доступний за посиланням.

27 серпня 2021 року о 13.00 год. – Ткачук Ілони Львівни ««Живопис українських мистецьких угруповань «Паризька комуна» та «Живописний заповідник» кінця 1980-х — середини 1990-х років: інтегративні моделі сприйняття» поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05  – образотворче мистецтво.
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Соколюк Л.Д. доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, канд. мистецтвознавства, Мисюги Б.В. доступний за посиланням.

 

14 травня 2021 року - Лесів Т.В. «Іконопис Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ століття: художній образ і теоретичний дискурс», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05  – образотворче мистецтво;
Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв Косів Р.Р.

Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Приймича М.В. доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, канд. мистецтвознавства, Гелитович М.Й. доступний за посиланням.

12 листопада
10.00 год. – Содомора Х.М.
«Металеві прикраси і доповнення в традиційному чоловічому костюмі українців Карпат кінця ХІХ – початку ХХ століття: історія, типологія, художні особливості», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06  – декоративне і прикладне мистецтво;
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Кротової Т.Ф. доступний за посиланням
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства, Ворчинської Г.В. доступний за посиланням
13.00 год. – Осадча О.А. «Репрезентація християнської традиції в українському мистецтві другої половини ХХ — початку ХХІ століття», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05  – образотворче мистецтво;
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента доктора мистецтвознавства Косів Роксолани Романівни доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента кандидата мистецтвознавства Луценка Ігора Вікторовича доступний за посиланням.


13 листопада
10.00 – Павельчук І.А.
«Постімпресіонізм в українському живописі ХХ – початку ХХІ століття: історичні витоки, джерела інспірацій, специфіка розвитку», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05  – образотворче мистецтво.
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням, додатки до дисертації за посиланням.
Відгук офіційного опонента доктора мистецтвознавства, професора, Ольги Андріївни Лагутенко на дисертацію Павельчук Іванни Андріївни за посиланням.
Відгук офіційного опонента доктора мистецтвознавства, доцента, завідувача кафедри Візуальних практик Харківської державної академії дизайну і мистецтв Павлової Т.М. за посиланням.
Відгук офіційного опонента доктора мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри Гуманітаристики та мистецтвознавства Харківської державної академії культури Рибалко С.Б. за посиланням.

14.00 – Шауліс К.К. «Японська графіка кінця ХVІІІ - початку ХХІ ст.: художня репрезентація образів природи» поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05  – образотворче мистецтво
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента кандидата мистецтвознавства Бабунич Юлії Ігорівни доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента доктора мистецтвознавства Олександра Федорука доступний за посиланням.

1 жовтня 
10.00 год. - Гаврилюка Р. М. «Декоративно-ужиткове мистецтво вижницької школи: традиції та новаторські творчі концепції», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06  – декоративне і прикладне мистецтво;
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента доктора мистецтвознавства Кротової Т.Ф. за посиланням.
Відгук офіційного опонента кандидата мистецтвознавства Андрушко Л.М. за посиланням.

13.00 год. - Попенюк Ю.А. «Образ Різдва Христового в українському малярстві XV – XVIII cт.: аспекти інтерпретації та художнього втілення», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05  – образотворче мистецтво;
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента доктора мистецтвознавства Л.Соколюк за посиланням.
Відгук офіційного опонента кандидата мистецтвознавства Пелех М.І. за посиланням.

2 жовтня 
10.00 - Спасскової О.П.
«Станкова і книжкова ілюстрація в графіці Віктора Єфименка: тематика та стилістика (остання третина ХХ сторіччя)», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05  – образотворче мистецтво.
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента доктора мистецтвознавства Бірюльова Ю.О. за посиланням.
Відгук офіційного опонента кандидата мистецтвознавства Шепеть Т.М. за посиланням.

2 липня 2020 року
10.00 год. 
Оляніної Світлани Валеріївни «Український іконостас XVII–XVIII ст.: семантика пластичного образу», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво.

Науковий консультант – доктор мистецтвознавства, доцент кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ Левкович Наталія Ярославівна

Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відзив оф.опонента доктора мистецтвознавства Л.Соколюк за посиланням.
Відзив оф.опонента доктора мистецтвознавства М.Приймич за посиланням.
Відзив оф.опонента доктора мистецтвознавства Н.Урсу за посиланням.

4 жовтня 2019 року 

10.00 год. – Філатова Марина Іванівна  «Англійська та французька політична карикатура кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.: сюжетні та художньо-стилістичні особливості (за матеріалами колекції Харківського художнього музею)», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента доктора мистецтвознавства Бірюльова Ю.О. за посиланням.
Відгук офіційного опонента проф. Стасенка В.В. за посиланням.

13.00 год. – Чжижун Ген «Жіночий портрет у китайському живописі XX – початку XXI ст.: образно-стильова еволюція», спеціальність 17.00.05 –  образотворче  мистецтво  на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента дійсного члена НАМ України, доктора мистецтвознавства Федорука О.К. за посиланням.
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства, Патик Роксолани Степанівни за посиланням.

30 травня 10.00 год. – Косів Роксолана Романівна «Риботицький осередок церковного мистецтва 1670—1760-х рр.: майстри, іконографія, художні особливості», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства;
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, професора, академіка НАМУ  Федорука О.К.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, академіка НАМУ Кари-Васильєвої Т.В.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства Приймича М.В.

– 14.00 год. – Шепеть Тетяна Миколаївна «Станкова графіка Львова 1990 – 2000-х років: національна специфіка та європейський мистецький контекст)», спеціальність 17.00.05 –  образотворче  мистецтво  на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства Соколюк Л.Д.
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства Стасенка В.В.

31 травня  13.00 год. – Куцир Тетяна Василівни «Народне вбрання Опілля останньої третини ХІХ – першої половини ХХ століття: класифікація та художні особливості декору»,, спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво, на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства».
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства Кротова Т.Ф.
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства Цимбалюк О.К.

 

28 березня  10.00 год.– Осадца Марта Зіновіївна «Міський пейзаж у творчості художників Івано-Франківщини  ХХ – початку ХХІ століття», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства, Береговської Х.О.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Пучкова А.О.

13.00 год. -  Приймак Христина Петрівна. «Народне мистецтво Сокальщини другої половини XIX – першої половини XX ст. в умовах етнокультурного порубіжжя (історія, типологія, художні особливості», спеціальність 17.00.06 –  декоративне та прикладне  мистецтво  на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства, Ворчинської Ганни
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства,Кари-Васильєвої Т.В.

29 березня  10.00 год.  - Кіщук Наталія Миколаївна.  «Художні вироби зі шкіри Покуття та Західного Поділля кінця ХІХ – початку ХХ ст. (типологія, художні особливості), спеціальність 17.00.06 – декоративне та прикладне мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства, Андрушко Л.М.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Никорак О.І.

 

13.00 год. – Студницький Іван Ростиславович «Синтез мистецтв у архітектурі вокзалів України кінця ХІХ – першої третини ХХ століття», спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво, на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням.
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства, Болюк О.М.
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства, Селівачова М.Р.

18 жовтня

10.00  –  Токар Марина Іванівна «Образи героїв української дитячої літератури в книжковій ілюстрації другої половини ХХ – початку ХХІ століття», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво  на здобуття наукового ступеня кандидата   мистецтвознавства;
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства  Ю.О. Бірюльова доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства  В.В. Стасенка доступний за посиланням.

13.00  – Логінський Ярослав Володимирович «Малярство Василя Забашти в контексті розвитку українського мистецтва другої половини  XX – початку XXI ст.», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства  О.К. Федорука доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства, старшого наукового співробітника  В.І.Жишковича доступний за посиланням.

19 жовтня

10.00 Бенях Наталія Миронівна «Львівський період творчості Михайла Бойчука 1910–1914 рр.», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства  Л.Д. Соколюк доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства  Л.О. Купчинської доступний за посиланням.

13.00 – Сімферовська Анастасія Олегівна «Львівський портрет першої половини ХХ століття: художня репрезентація особистості» спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво  на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства  А.О. Пучкова доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства  І.С. Білана доступний за посиланням.

 

19 червня 2018 року 

10.00 год.- Приймич Михайло Васильович «Церковне малярство Закарпаття другої половини ХУІІІ – першої половини ХХ ст.: народна традиція, візантійська канонічність та впливи західноєвропейського мистецтва», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням
Монографія  доступна за посиланням.

Відгук  доктора мистецтвознавства, професора, дійсного члена Національної академії мистецтв України Федорука Олександра Касьяновича доступний за посиланням.
Відгук доктора мистецтвознавства Ольги Андріївни Лагутенко доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, академіка Національної академії мистецтв України Кари-Васильєвої Т.В.  доступний за посиланням.

 

13.00 год. – Бокотей Михайло Андрійович «Львівське гутне скло у контексті міжнародного студійного руху: художні особливості та осередки скловиробництва», спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства,  Т.Ф.Кротової доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства,  Л.М.Андрушко доступний за посиланням.


26 квітня
 

10.00 год. –  Штець Віктор Олексійович  «Творчість Золтана Шолтеса в контексті розвитку образотворчого мистецтва Закарпаття ХХ ст.», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, професора Р.Т.Шмагала доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства,  І.В.Луценка доступний за посиланням.

13.00 год. – Павлова Тетяна Володимирівна. «Авангард в образотворчому мистецтві Харкова ХХ століття», спеціальність 17.00.05 –  образотворче  мистецтво  на здобуття наукового ступеня доктора  мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, професора О.А.Тарасенко доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, професора О.А.Лагутенко доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, професора Р.Д.Михайлової доступний за посиланням.

27 квітня 

10.00 год. – Самойленко Олександра Юріївна.  «Вітраж київських митців другої половини ХХ століття: типологія, художньо-стильові особливості», спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням;
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, професора М.Р.Селівачов доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства,  Р.М.Грималюка доступний за посиланням.

13.00 – Дьерке Гейза Гейзович. «Творчість Володимира Микити в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини ХХ — початку ХХІ ст.: традиції та художні експерименти»,, спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво, на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Автореферат доступний за посиланням;
Текст дисертації доступний за посиланням.
Відгук  доктора мистецтвознавства, професора  Л.Д.Соколюк доступний за посиланням.
Відгук  кандидата мистецтвознавства,  І.С.Білана доступний за посиланням.