Студрада

... сторінка на реконструкції....

Студентське життя не можна назвати повноцінним, якщо воно обмежене лише навчанням. Студент повинен не тільки здобути професійні знання за обраним фахом, а й збагатитись духовно, підвищити особистий культурний рівень. Первинну профспілкову організацію студентів та аспірантів Львівської національної академії мистецтв створено з метою соціального захисту студентів. Пріоритетні напрямки роботи: соціальний захист, цільові допомоги найбільш незахищеним категоріям, сприяння навчальній діяльності та реалізації творчого потенціалу, допомога у вирішенні конфліктних ситуацій між студентами та адміністрацією академії; створення необхідних умов для проживання та відпочинку; розвиток та підтримання органів студентського самоврядування в гуртожитках; забезпечення належного рівня оздоровлення та лікування молоді.

Студентська Рада Львівської національної академії мистецтв - це основний орган студентського самоврядування у Львівської національної академії мистецтв, що захищає інтереси студентів та організовує їх дозвілля і відпочинок.

До складу Студентської Ради ЛНАМ входять старости академічних груп та факультетів. 
Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку, участі в управлінні Академією.

Студентське самоврядування Львівської національної академії мистецтв – це самостійна громадська організація студентів, яка створена для реалізації участі в управлінні Академією і є невід’ємною частиною громадського самоврядування Академії та її структурних підрозділів.

Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності студентського середовища, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника. 
 
Ми на Facebook - приєднатися
studrada@lnam.edu.ua