Підготовчі курси

ЛНАМ запрошує слухачів пройти загальний курс підготовки з базових мистецьких дисциплін «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Заняття відбуваються 5 разів на тиждень у другій половині дня (починаючи з 15.00-16.00).

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ – 19 жовтня 2020 р.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (річний курс)
− 16000 грн.,  для всіх спеціалізацій, крім спеціалізації «Мистецтвознавство» (станом на 2020/2021 н.р.). Оплата проводиться посеместрово.

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 9 місяців (2 семестри) для всіх спеціалізацій, крім спеціалізації «Мистецтвознавство» (4 місяці, 1 семестр ).

У КУРС НАВЧАННЯ (залежно від спеціалізації підготовки, див. «Навчальні плани») ВКЛЮЧЕНО:

 • Підготовку абітурієнтів до проходження вступних іспитів (творчий конкурс з «Рисунку», «Живопису», «Композиції», а також «Скульптури» та «Скульптурної композиції» за умови набору групи від 4 осіб))
 • Розвиток самостійного та творчого мислення
 • Пройти підготовку в провідних викладачів ЛНАМ
 • Адаптацію до процесу навчання у вищому навчальному закладі

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 • Початкові навички з володіння графічними (олівець, вугілля, соус тощо) та живописними (олійний живопис) техніками
 • Знання з основ композиції та вміння оперувати базовими прийомами організації формату
 • Можливість детально ознайомитись з факультетами та спеціальностями навчального закладу, а також з процесом навчання в ЛНАМ загалом та ґрунтовно підготуватися до нього

УМОВИ ВСТУПУ та НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ: 

 • заява (заповнюється під час подання документів)
 • документ про здобуту освіту (або довідку про навчання)
 • 2 фотографії 3,5х4,5см
 • копія документу, що посвідчує особу та громадянство (паспорт, свідоцтво про народження тощо)
 • для хлопців призовного віку - копія приписного до військомату.

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ до  19 жовтня. 
Дата співбесіди - 17 жовтня 2020 року о 14:00 год.

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.gle/BEFZgPDuajMyBLx36

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 2020/2021 рр. буде опублікований додатково.

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

З 2017-2018 навчального року також є унікальна можливість пройти окремі курси підготовки з спеціалізації «Монументально-декоративна скульптура». Навчання розпочинається разом із загальним річним курсом. У ІІ семестрі можливе формування окремої групи для підготовки до вступу  на освітню програму «монументально-декоративна скульптура» (за умови набору групи більше 4 осіб).

Курс «Мистецтвознавство» - короткий курс з «Історії української художньої культури» та «Історії світової художньої культури», що дасть можливість підготуватися до творчого конкурсу за освітньою програмою «мистецтвознавство» (спеціальності 023 «Образотворче, декоративне мистецтво, реставрація»).

Навчальні програми та індивідуальний підхід до кожного слухача дає можливість не лише майбутнім абітурієнтам, але й усім, хто бажає оволодіти початковими базисними знаннями з художніх та теоретичних  дисциплін, поринути у специфічну атмосферу мистецького середовища та покращити свої професійні навички.

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ про набір слухачів та процес навчання ви можете отримати у Приймальній комісії ЛНАМ:
м. Львів, 79011, вул. Кубійовича, 38,
(головний корпус, 2-й поверх, каб. №2)
+380937462713 (Якимова Олена)
courses@lnam.edu.ua

Зразки робіт з дисципліни "Композиція"

Зразки робіт з дисципліни "Рисунок"

Зразки робіт з дисципліни "Живопис"

 

Опис навчальних дисциплін та програми

Опис навчальних дисциплін та програми з курсу "Живопис"

Колір та сприйняття світу в барвах відіграє важливу роль у житті людині. За допомогою кольору можна виразно передати характер, емоції та почуття, які людина переживає в той чи інший момент часу. Водночас, колір основним інструментом живопису. Володіючи наявним арсеналом засобів живопису та різних живописних технік, зокрема олійного живопису, слухачі у майбутньому зможуть відображати цілісно та всебічно оточуючий світ.

Курс живопису підготовчого відділення ЛНАМ включає засвоєння правил визначення та розташування основних тональних, тонально-колірних і температурних співвідношень використовуючись обмежену кількістю кольорів, вміння узгодити маси світлого і темного у роботі. Усе це сприяє об’єктивній передачі форму та матеріальності всіх елементів натурного матеріалу, зокрема натюрмортів різної складності, а також голови людини окремо та з плечовим поясом.

Більш детальна програма курсу “Живописза посиланням.

Опис навчальних дисциплін та програми з курсу "Композиція"

Композиція є однією з базових художніх дисциплін, які необхідні для формування фахівця мистецького спрямування. Курс з основ композиції сприяє формуванню професійного мислення і покращує засвоєння базової проблематики художньо-професійної грамоти. Під час курсу з композиції слухачі матимуть змогу сформувати основні навички поєднання форм та об’ємів на площині, враховувати взаємодію цих форм з простором заданого формату. Опанування базисних основ даного курсу відбувається на основі виконання  великої кількості композиційних вправ на засвоєння правил та законів статики, динаміки, ритму, нюансу та контрасту тощо. Процеси стилізації, трансформації та інтерпретації натюрмортів різної складності, черепа та голови дають змогу слухачам швидко зорієнтуватися під час проходження творчого конкурсу, зрозуміти та успішно виконати запропоноване завдання.

Більш детальна програма курсу “Композиціяза посиланням.

Опис навчальних дисциплін та програми з курсу "Рисунок"

Базова дисципліна “Рисунок” поликана сформувати в слухачів уявлення про базові композиційні та графічні прийоми, основи лінійно-просторової перспективи та її роль у виявленні форми об’єкту, закономірності будови трьохмірних об’єктів та їх конструктивну побудову на двохмірній площині листа. Знання конструкції та побудови є важливою частиною поетапного процесу об’єктивного дослідження об’єктів в заданій системі просторового середовища. Вміння визначити пропорції та співвідношення частин і цілого дадуть слухачам можливість аналізувати та об’єктивно зображати реальність. У рамках курсу, розпочавши від побудови та тонального рішення простих натюрмортів з геометричних фігур, слухачі матимуть змогу навчитись за допомогою лінії та світлотіні моделювати лінійно-конструктивні рішення черепа, класичної голови та голови натурника з плечовим поясом.

Більш детальна програма курсу “Рисунокза посиланням.

Опис навчальних дисциплін та програми з курсу "Скульптура"

Специфіка кафедри монументально-декоративної скульптури та, відповідно, фахового творчого конкурсу визначила потребу відкриття на підготовчому відділенні окремої групи для бажаючи опанувати непросту спеціальність скульптора. Важливим для скульптора є вміння моделювати форму в просторі,  створювати трьохмірне пластичне зображення тощо. Опанування курсу скульптури  слухачі починають з основ пластичного розуміння форми. Поетапність виконання скульптури, починаючи від створення каркасу та формування загального масиву, дасть можливість опанувати такі складні об’ємно-просторові форми як череп (гіпсова модель), анатомічна голова людини (гіпсова модель Ж.А.Гудона), класична антична голова та портрет з живої натури. У процесі навчання слухачі мають змогу засвоїти основні закономірності побудови великих об’ємів та деталей задля утворення цілісного образу, проаналізувати конструктивно-анатомічний та пластичний характер людської голови, навчитися моделювати та деталізувати роботу для надання образу портретної подібності.

Більш детальна програма курсу “Скульптураза посиланням.

Опис навчальних дисциплін та програми з курсу "Скульптурна композиція"

Композиція як важлива застановча дисципліна необхідна не лише тим хто працює з двомірним простором, але й у контексті об’ємно-просторових тривимірних рішень у скульптурі. Скульптурна композиція також підпорядковується загальним законам композиції, зокрема закону рівноваги, єдності та співпідпорядкування. Розпочавши з поєднань простих геометричних форм, слухачі навчатимуться стилізувати та трансформувати об’єми змінюючи їх пропорціїї, деталі та ритмічний уклад. За допомогою впровадження виразного  ритму та введення необхідних акцентів вони зможуть створювати врівноважені гармонійні об’ємно-просторової композиції на основі голови людини.

Більш детальна програма курсу “Скульптурна композиціяза посиланням.