Вісник 22/2011

Вісник № 22 до 65-річчя ЛНАМ

 1. Бадяк Володимир Джерела з історії Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва періоду десталінізації

ХУДОЖНЯ ОСВІТА

 1. Коновець Світлана Особливості професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах
 2. Макарова Оксана КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ЗНЯТТЯ БАР’ЄРІВ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВУ
 3. Перепелиця Оксана Образотворча діяльність як особистісний розвиток молодших школярів
 4. Левицька Валентина РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
 5. Миськів Ярослав ФОРМОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС НА ФАКУЛЬТЕТІ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ мистецтв У СЕВАСТОПОЛІ
 6. ДЗЮБА Мар’яна САМБІРСЬКА СТУДІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА:УЧИТЕЛІ-ХУДОЖНИКИ, СТУДІЙЦІ ТА ПЛЕНЕРНИЙ ЖИВОПИС.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТВОРЧОСТІ

 1. Фур Роксолана СИМПОЗІУМИ ГУТНОГО СКЛА У ЛЬВОВІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
 2. Єфімова Анна PUBLIC ART ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
 3. Бакович Олена Ансамблевість як принцип формування інтер’єру храму на Західному Поділлі (друга половина XVIII ст.)
 4. Матоліч Ірина ПРОБЛЕМА МОНУМЕНТАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ
 5. Федорук Василь ЖИВОПИС У НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: аспект побудови освітлення кольороформи
 6. Левченко Наталія Специфіка англомовних мистецтвознавчих онлайн-видань
 7. Москалюк Марта Образно-стилістичні особливості та проблема кольору в малярській серії ВІКТОРА МОСКАЛЮКА "СІЛЬСЬКІ МОТИВИ"

МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ПОШУК

 1. Кротова Тетяна ГРА І МИСТЕЦТВО РОКОКО В РЕЧАХ І ПРЕДМЕТАХ
 2. Новицька Ольга УКРАЇНСЬКЕ РАДЯНСЬКЕ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО ЯК ЧАСТИНА ТОТАЛІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ
 3. Студницька Мар’яна РЕЛІГІЙНЕ МАЛЯРСТВО ПАВЛА КОВЖУНА ТА МИХАЙЛА ОСІНЧУКА:СВІТОГЛЯДНІ МОДЕЛІ Й ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ
 4. Семенюк Василь ІНСПІРАЦІЇ ФОЛЬКЛОРНИХ МОТИВІВ У ГРАФІЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ЯРОСЛАВИ МУЗИКИ ТА ОЛЕНИ КУЛЬЧИЦЬКОЇ
 5. Сіксай Ігор ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙ ПЕЙЗАЖНОГО МАЛЯРСТВА НА ЗАКАРПАТТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.: ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЬОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЖИВОПИСУ
 6. Левкович Наталія Мотив дерева як візуалізація всесвіту в декоративному мистецтві євреїв Галичини XVIII – першої третини ХХ ст.
 7. Заваринська Христина Панегіричні топоси в гравюрах київських геральдично-емблемних стародруків першої половини XVII ст.
 8. ЛОСИК Галина НАРОДНИЙ ОДЯГ ОПІЛЛЯ ТА бойківського підгір’я кінця ХІХ — ХХ ст.
 9. ШПИРАЛО-ЗАПОТОЧНА Лілія МІСЬКИЙ КОСТЮМ ГАЛИЧИНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.
 10. Тканко Зеновія МІНІМАЛІЗМ І ГЕОМЕТРІЯ ФОРМ ОДЯГУ В МОДІ УКРАЇНИ 1960-х РОКІВ
 11. Боярко-Долженко Вікторія Другий південнослов’янський вплив у хронотопі українського малярства першої половини ХV ст.
 12. ЛОЗИНСЬКА Христина КОСТЮМ ЗАРУБІЖНИХ СУБКУЛЬТУР В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.
 13. Гріщенко Олена Художні особливості міської та паркової скульптури Теодозії Бриж

МИСТЕЦЬКІ ПОСТАТІ

 1. Костюк Лариса ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕОРГІЯ КОСМІАДІ НА ВОЛИНІ у 1920-х РОКАХ
 2. Пшеничний Дмитро САКРАЛЬНІ ІНСПІРАЦІЇ В ТВОРЧОСТІ ОЛЕГА МІНЬКА
 3. Боньковський Олег МИТЕЦЬ РІЗНОПЛАНОВОГО ОБДАРУВАННЯ (ПАМ'ЯТІ БОГДАНА РОМАНЦЯ)
 4. Кищак Степан ШКІЦИ ДО ПОРТРЕТА ВАСИЛЯ ОДРЕХІВСЬКОГО
 5. ЛИСУН Ярина ТВОРЧІСТЬ СТАНІСЛАВА СТРОЇНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО БАРОКО
 6. МИСЮГА Богдан МИТЕЦЬ ЛАКОНІЧНОЇ ГРАФІКИ ОЛЕКСА ДУФАНЕЦЬ

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

 1. МАЛАНЧУК-РИБАК Оксана КАРТИНА СВІТУ В КАТЕГОРІАЛЬНІЙ СИСТЕМІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
 2. ГРИНДА Богдана СЕРЕДНЬОВІЧНІ МАНУСКРИПТИ В ІНТЕРНЕТІ: ВІДКРИТИЙ ПРОЕКТ
 3. ХОРУНЖА Галина ОРНАМЕНТИКА АРХІТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ БЕРЕЖАНСЬКОГО ЗАМКУ
 4. РУДЕНКО Олег ЕКСЛІБРИСИ ОЛЕНИ КУЛЬЧИЦЬКОЇ ДЛЯ БІБЛІОТЕКИ ІВАНА КРИП’ЯКЕВИЧА
 5. КОСТЮК Ірина МІФОЛОГЕМА: ІСТОРІЯ ПОНЯТТЯ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
 6. ГНАТИШИН Ірина ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ
 7. ЗУБКО Лілія ГРАФІЧНА СПАДЩИНА СЕРГІЯ БАБКОВА: ПОШУК ФІЛОСОФСЬКОЇ ФОРМИ ОБРАЗУ

  ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ, КРИТИКА

 1. БІЛА Оксана АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ САКРАЛЬНОГО І НОВІТНЬОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ФОНДОВИХ ЗІБРАНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ У ЛЬВОВІ ІМ. АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО)
 2. ЛЯШКЕВИЧ Петро "НЕ БІЙТЕСЬ ЗАГЛЯДАТИ У СЛОВНИК"
 3. ЯКУБЯК Маркіян ЖОРЖ САНД — МИСТЕЦТВОЗНАВЕЦЬ І ЇЇ СТАТТЯ "ПРЕЧИСТА В КРІСЛІ РАФАЕЛЯ"
 4. ГРИНДА Богдана СКОП Л. МАЙСТЕР МІНІАТЮР ПЕРЕСОПНИЦЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ ФЕДУСКО, МАЙСТЕР ЗІ САМБОРА. — ДРОГОБИЧ: "КОЛО", 2011. — 79 с.; іл.

  ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ. ХРОНІКА ПОДІЙ

  ВІДЗНАЧЕННЯ
  ПОШАНУВАННЯ
  ВІЗИТАЦІЯ
  МІЖНАРОДНІ АКЦІЇ
  ВИЗНАННЯ
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ. ЗАХИСТИЛИ КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ
  ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ

Повернутись назад