Вісник 23/2013

Художня освіта і виховання

 1. МИСЬКІВ Я. ФАКУЛЬТЕТ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ У М. СЕВАСТОПОЛІ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
 2. ЛЕВИЦЬКА В. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Теорія і практика творчості

 1. ОНИЩЕНКО С. СИМЕТРІЯ ЯК ЗАСІБ СТРУКТУРУВАННЯ ФОРМИ КОСТЮМУ
 2. ТКАНКО З. КОНЦЕПТУАЛІЗМ У СУЧАСНІЙ МОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОЕКТУВАННЯ
 3. КУПЧИК Р., БОНДУРІВСЬКА К. ЗАСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ В ІНТЕР’ЄРІ
 4. БУДЯК В. КІТЧ І КЕМП: СПІЛЬНЕ Й ВІДМІННЕ ПРОЯВІВ У МОДІ
 5. МАКАРОВА О. МАКЕТУВАННЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ЗАСІБ ПІЗНАННЯ ФОРМ СВІТУ ТА СТВОРЕННЯ ЇХНІХ МОДЕЛЕЙ
 6. ФЕДОРУК В. КАТЕГОРІЇ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В МИСТЕЦТВІ ЖИВОПИСУ(ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ)
 7. ГУДАК В. КОМПОЗИЦІЯ ЯК ПРОВІДНА Й ВИЗНАЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МИТЦЯ
 8. ШУМСЬКА Я. ЗВ’ЯЗОК МИНУЛОГО І СЬОГОДЕННЯ У МИСТЕЦТВІ ПЕРФОРМАНСУ

Мистецтвознавчий пошук

 1. БАКОВИЧ О. БІЧНІ ПРИСТІННІ ВІВТАРІ ЯК СКЛАДОВІ ПЛАСТИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ХРАМІВ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ (ДРУГА ПОЛ. XVIII СТ.)
 2. СТУДНИЦЬКИЙ Р. ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ У КОМПОЗИЦІЇ ГОРНОГО МІСЦЯ ЦЕРКОВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІН. ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
 3. ОДРЕХІВСЬКИЙ Р. ОРНАМЕНТАЛЬНО-КОМПОЗИЦІЙНІ СИСТЕМИ ТРАДИЦІЙНОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА У ДЕКОРАТИВНОМУ РІЗЬБЛЕННІ ПО ДЕРЕВУ В ІНТЕР’ЄРАХ ЦЕРКОВ У ГАЛИЧИНІ ПОЧ. ХХ СТ.
 4. КРАВЧЕНКО О. ПОЛІПТИХ “ЧУДЕСА СВ. ЯНА З ДУКЛІ” У ЦЕРКВІ СВ. АНДРІЯ У ЛЬВОВІ: ПРОБЛЕМА АТРИБУТУВАННЯ
 5. ЯКИМОВА О. ОБРАЗИ ДІЯЧІВ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В ХРАМОВИХСТІНОПИСАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.:МИСТЕЦЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
 6. ДЕЩУК А. ЯВОРІВСЬКА ДЕРЕВ’ЯНА ІГРАШКА КІН. ХІХ – ХХ СТ.:КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОРНАМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ
 7. КОТЛЯР Є. АМЕРИКА VS ЄВРОПА: ЕВОЛЮЦІЯ МОТИВУГЕРАЛЬДИЧНОГО ОРЛА В ЄВРЕЙСЬКІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ТРАДИЦІЇ
 8. ДМИТРЕНКO А. КОСТЮМ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ:ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
 9. ДЯДЮХ-БОГАТЬКО Н. ТРАДИЦІЇ ЕТНОДИЗАЙНУ В ГУЦУЛЬСЬКОМУ ЗБРОЯРСТВІ
 10. ЛУПІЙ С. УКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА КЕРАМІКА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
 11. ТИТАРЕНКО Н. ХАРКІВСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО АВАНҐАРДУ
 12. ЄФІМОВА А. ТРАНСФОРМАЦІЇ ХУДОЖНІХ ПРАКТИК В УРБАНІСТИЧНИХ ПРОСТОРАХ КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.:ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ  ДО АКТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ

Мистецькі постаті

 1. МОЛИНЬ В. ВИЗНАЧНИЙ МАЙСТЕР МАРКО МЕГЕДИНЮК
 2. БЕРЕГОВСЬКА Х. МОНУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО СВЯТОСЛАВА ГОРДИНСЬКОГО: ДО ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
 3. СУСАК К. ХУДОЖНИК-ЖИВОПИСЕЦЬ, ПЕДАГОГ АНАТОЛІЙ КАЛИТКО
 4. НИКОРАК О. ДОСЯГНЕННЯ КАТЕРИНИ СУСАК
 5. БОКОТЕЙ М. ДИЗАЙН УЖИТКОВОГО СКЛА ТА ПЛАСТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ ІРЖІ ШУГАЄКА
 6. ВОЛОШИН Л. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРАДИЦІЙ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ТВОРЧОСТІ КОСТЯ МАРКОВИЧА

Культурна спадщина

 1. ГАРБУЗ Р. ЧИ ВМІЛИ МАЛЮВАТИ ХУДОЖНИКИ АЛЬТАМІРИ?
 2. РОСЛЯКОВ С. СИНТЕЗ СКУЛЬПТУРИ ТА АРХІТЕКТУРИ В ІНТЕР’ЄРАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ДОБИ ЕЛЛІНІЗМУ
 3. МИХАЙЛЮК Н. ІСТОРИКО – МИСТЕЦЬКІ ПАМ’ЯТКИ МОНАСТИРЯ СЕСТЕР ВАСИЛІЯНОК У СЕЛІ СМІЛЬНИЦЯ
 4. КОЗУРАК М. РУКОТВОРИ РАХІВЩИНИ: ФОРМОТВОРЧІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК НАРОДНОГО ЗОДЧЕСТВА
 5. ЩЕРБАНЬ О. ГЛИНЯНИЙ ЧАЙНИК В КУЛЬТУРІ ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНЦІВ
 6. СЕРЕДА Н. “ТУТ ПОХОВАНИЙ КОШОВИЙ ОТАМАН ІВАН СІРКО” (ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ МЕМОРІАЛУ)
 7. ПРОКОПЧУК І. МИСТЕЦТВО ВАСИЛЯ ЄРМИЛОВА У КОНТЕКСТІ “РАДЯНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ”
 8. НЕСТАЙКО М. РУКОПИСНА СПАДЩИНА ХРИСТИНИ САНОЦЬКОЇ
 9. МИСЬКО Я. МЕМОРІАЛЬНА СКУЛЬПТУРА ЕММАНУЇЛА МИСЬКА: СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНИХ ВИРІШЕНЬ
 10. КОСТЮК І. МІФОЛОГІЧНИЙ ГЕРОЙ: ПОХОДЖЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ

Менеджмент мистецтва

 1. ШПИРАЛО-ЗАПОТОЧНА Л. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬОГО ПРОЦЕСУ
 2. АНДРУШКО Л. ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ

Огляди, рецензії, критика

 1. ХОРУНЖА Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРНАМЕНТИКИ АРХІТЕКТУРИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ XVI – XVIII СТ. В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 2. ШУМСЬКА М. ВІТРАЖІ В АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ. (ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПИТАННЯ)

До літопису академії

 1. БАДЯК В. ЕПІЗОД З ІСТОРІЇ МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 1961 РОКУ

ДОБРОЧИННІСТЬ, РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ, ЗАХИСТИЛИ КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ, АКЦІЇ, ПОДОРОЖНІ НОТАТКИ

ДАНИЛО ДАНИЛОВИЧ ДОВБОШИНСЬКИЙ

Повернутись назад