Вісник 23/2013

Художня освіта і виховання

 1. МИСЬКІВ Я. ФАКУЛЬТЕТ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ У М. СЕВАСТОПОЛІ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
 2. ЛЕВИЦЬКА В. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Теорія і практика творчості

 1. ОНИЩЕНКО С. СИМЕТРІЯ ЯК ЗАСІБ СТРУКТУРУВАННЯ ФОРМИ КОСТЮМУ
 2. ТКАНКО З. КОНЦЕПТУАЛІЗМ У СУЧАСНІЙ МОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОЕКТУВАННЯ
 3. КУПЧИК Р., БОНДУРІВСЬКА К. ЗАСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ В ІНТЕР’ЄРІ
 4. БУДЯК В. КІТЧ І КЕМП: СПІЛЬНЕ Й ВІДМІННЕ ПРОЯВІВ У МОДІ
 5. МАКАРОВА О. МАКЕТУВАННЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ЗАСІБ ПІЗНАННЯ ФОРМ СВІТУ ТА СТВОРЕННЯ ЇХНІХ МОДЕЛЕЙ
 6. ФЕДОРУК В. КАТЕГОРІЇ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В МИСТЕЦТВІ ЖИВОПИСУ(ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ)
 7. ГУДАК В. КОМПОЗИЦІЯ ЯК ПРОВІДНА Й ВИЗНАЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МИТЦЯ
 8. ШУМСЬКА Я. ЗВ’ЯЗОК МИНУЛОГО І СЬОГОДЕННЯ У МИСТЕЦТВІ ПЕРФОРМАНСУ

Мистецтвознавчий пошук

 1. БАКОВИЧ О. БІЧНІ ПРИСТІННІ ВІВТАРІ ЯК СКЛАДОВІ ПЛАСТИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ХРАМІВ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ (ДРУГА ПОЛ. XVIII СТ.)
 2. СТУДНИЦЬКИЙ Р. ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ У КОМПОЗИЦІЇ ГОРНОГО МІСЦЯ ЦЕРКОВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІН. ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
 3. ОДРЕХІВСЬКИЙ Р. ОРНАМЕНТАЛЬНО-КОМПОЗИЦІЙНІ СИСТЕМИ ТРАДИЦІЙНОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА У ДЕКОРАТИВНОМУ РІЗЬБЛЕННІ ПО ДЕРЕВУ В ІНТЕР’ЄРАХ ЦЕРКОВ У ГАЛИЧИНІ ПОЧ. ХХ СТ.
 4. КРАВЧЕНКО О. ПОЛІПТИХ “ЧУДЕСА СВ. ЯНА З ДУКЛІ” У ЦЕРКВІ СВ. АНДРІЯ У ЛЬВОВІ: ПРОБЛЕМА АТРИБУТУВАННЯ
 5. ЯКИМОВА О. ОБРАЗИ ДІЯЧІВ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В ХРАМОВИХСТІНОПИСАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.:МИСТЕЦЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
 6. ДЕЩУК А. ЯВОРІВСЬКА ДЕРЕВ’ЯНА ІГРАШКА КІН. ХІХ – ХХ СТ.:КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОРНАМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ
 7. КОТЛЯР Є. АМЕРИКА VS ЄВРОПА: ЕВОЛЮЦІЯ МОТИВУГЕРАЛЬДИЧНОГО ОРЛА В ЄВРЕЙСЬКІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ТРАДИЦІЇ
 8. ДМИТРЕНКO А. КОСТЮМ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ:ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
 9. ДЯДЮХ-БОГАТЬКО Н. ТРАДИЦІЇ ЕТНОДИЗАЙНУ В ГУЦУЛЬСЬКОМУ ЗБРОЯРСТВІ
 10. ЛУПІЙ С. УКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА КЕРАМІКА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
 11. ТИТАРЕНКО Н. ХАРКІВСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО АВАНҐАРДУ
 12. ЄФІМОВА А. ТРАНСФОРМАЦІЇ ХУДОЖНІХ ПРАКТИК В УРБАНІСТИЧНИХ ПРОСТОРАХ КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.:ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ  ДО АКТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ

Мистецькі постаті

 1. МОЛИНЬ В. ВИЗНАЧНИЙ МАЙСТЕР МАРКО МЕГЕДИНЮК
 2. БЕРЕГОВСЬКА Х. МОНУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО СВЯТОСЛАВА ГОРДИНСЬКОГО: ДО ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
 3. СУСАК К. ХУДОЖНИК-ЖИВОПИСЕЦЬ, ПЕДАГОГ АНАТОЛІЙ КАЛИТКО
 4. НИКОРАК О. ДОСЯГНЕННЯ КАТЕРИНИ СУСАК
 5. БОКОТЕЙ М. ДИЗАЙН УЖИТКОВОГО СКЛА ТА ПЛАСТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ ІРЖІ ШУГАЄКА
 6. ВОЛОШИН Л. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРАДИЦІЙ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ТВОРЧОСТІ КОСТЯ МАРКОВИЧА

Культурна спадщина

 1. ГАРБУЗ Р. ЧИ ВМІЛИ МАЛЮВАТИ ХУДОЖНИКИ АЛЬТАМІРИ?
 2. РОСЛЯКОВ С. СИНТЕЗ СКУЛЬПТУРИ ТА АРХІТЕКТУРИ В ІНТЕР’ЄРАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ДОБИ ЕЛЛІНІЗМУ
 3. МИХАЙЛЮК Н. ІСТОРИКО – МИСТЕЦЬКІ ПАМ’ЯТКИ МОНАСТИРЯ СЕСТЕР ВАСИЛІЯНОК У СЕЛІ СМІЛЬНИЦЯ
 4. КОЗУРАК М. РУКОТВОРИ РАХІВЩИНИ: ФОРМОТВОРЧІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК НАРОДНОГО ЗОДЧЕСТВА
 5. ЩЕРБАНЬ О. ГЛИНЯНИЙ ЧАЙНИК В КУЛЬТУРІ ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНЦІВ
 6. СЕРЕДА Н. “ТУТ ПОХОВАНИЙ КОШОВИЙ ОТАМАН ІВАН СІРКО” (ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ МЕМОРІАЛУ)
 7. ПРОКОПЧУК І. МИСТЕЦТВО ВАСИЛЯ ЄРМИЛОВА У КОНТЕКСТІ “РАДЯНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ”
 8. НЕСТАЙКО М. РУКОПИСНА СПАДЩИНА ХРИСТИНИ САНОЦЬКОЇ
 9. МИСЬКО Я. МЕМОРІАЛЬНА СКУЛЬПТУРА ЕММАНУЇЛА МИСЬКА: СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНИХ ВИРІШЕНЬ
 10. КОСТЮК І. МІФОЛОГІЧНИЙ ГЕРОЙ: ПОХОДЖЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ

Менеджмент мистецтва

 1. ШПИРАЛО-ЗАПОТОЧНА Л. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬОГО ПРОЦЕСУ
 2. АНДРУШКО Л. ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ

Огляди, рецензії, критика

 1. ХОРУНЖА Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРНАМЕНТИКИ АРХІТЕКТУРИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ XVI – XVIII СТ. В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 2. ШУМСЬКА М. ВІТРАЖІ В АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ. (ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПИТАННЯ)

До літопису академії

 1. БАДЯК В. ЕПІЗОД З ІСТОРІЇ МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 1961 РОКУ

ДОБРОЧИННІСТЬ, РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ, ЗАХИСТИЛИ КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ, АКЦІЇ, ПОДОРОЖНІ НОТАТКИ

ДАНИЛО ДАНИЛОВИЧ ДОВБОШИНСЬКИЙ

Повернутись назад

Важливі події академії

31  Травень Понеділок
14  Травень П'ятниця
22  Квітень Четвер
20  Квітень Вівторок
15  Квітень Четвер
05  Квітень Понеділок
05  Квітень Понеділок