Вісник 24/2013

 
 1. БОКОТЕЙ А. НАШІ ЗДОБУТКИ ПРОБЛЕМИ Й ЗАВДАННЯ
 2. ЛИТВИНЮК Л. ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІРМОВОГО СТИЛЮ
 3. КАБЛОВА Т. ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН ЯК КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПРИНЦИП ХУДОЖНЬОЇ ФОРМИ
 4. КРИЛАТОВА О. ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ЕТНОСТИЛЮ В CУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕР’ЄРІВ УКРАЇНИ
 5. КОСТЕЛЬНА М. ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ БУДИНКІВ МОДЕЛЕЙ ОДЯГУ В 60-80-х рр. ХХ ст.: КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ МОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
 6. ЛУЦЬ С. ВЗАЄМОДІЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНО-ТЕХНІЧНОЇ СКЛАДОВИХ У ФОРМУВАННІ ФІРМОВОЇ СТИЛІСТИКИ КЛАСИЧНОГО ЮВЕЛІРНОГО ДОМУ “ЛОБОРТАС”
 7. БОКОТЕЙ М. 9 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові: результати та перспективи
 8. ЄФІМОВА А. ТРАДИЦІЙНІ ХУДОЖНІ ПРАКТИКИ В УРБАНІСТИЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 1990 – 2000-Х РОКІВ: ДОСВІД ЛЬВОВА
 9. СМОЛЯР О. ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО СТИЛЮ АР-ДЕКО У СТВОРЕННІ ЯСКРАВИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ПРОЕКТІВ ІНТЕР’ЄРІВ
 10. ДЕЛЕНКЕВИЧ П. РАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СТРУКТУРИ ІКОНОСТАСА ЦЕРКВИ СВЯТОГО ЮРА В ДРОГОБИЧІ
 11. СЛОБОДЯН  О. РОЛЬ КОСІВСЬКОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ У РОЗВИТКУ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА НА ГУЦУЛЬЩИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
 12. КИЯНКА В., ШАПОВАЛ Т. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК СКЛАДОВА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 13. ТКАНКО З. НОВА РЕАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОДИ 1990-х рр.
 14. КРОТОВА Т. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ В КОСТЮМІ НА МЕЖІ XVIII – XIX ст.
 15. ШУМСЬКА Я. СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО МОЛОДИХ МИТЦІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
 16. ПРИЙМИЧ М. ЖИВОПИС ЦЕРКВИ СВ. МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ С. ДОБРОБРАТОВЕ ЙОСИПА БОКШАЯ
 17. ПІСКЛОВА І. СТАН ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРУ СЛОБОЖАНЩИНИ
 18. БОДНАРЧУК В. КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ ЛЬВІВСЬКОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФАБРИКИ 1970-х – 1980-х років
 19. БОЯРКО-ДОЛЖЕНКО В. СИМВОЛІЧНА ПЕРСПЕКТИВА ТА ПРОБЛЕМИ ОДНОРІДНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ (на матеріалі українського живопису ХІІІ – ХV ст.)
 20. СОПКО О. ОЗДОБИ КОРОЛІВСЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ 1401 РОКУ
 21. ПОПЕНЮК Ю. ІКОНОГРАФІЯ СЮЖЕТУ РІЗДВА ХРИСТОВОГО З ПОКЛОНІННЯМ ПАСТУХІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ЖИВОПИСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИН ХVІІ – ХVІІІ СТ.
 22. МОСКАЛЮК М. МОРСЬКИЙ ПЕЙЗАЖ У ТВОРЧОСТІ РОМАНА СЕЛЬСЬКОГО
 23. ЯНКОВСЬА Д. СХІДНІ ВПЛИВИ В СУЧАСНІЙ МОДІ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)
 24. ЛЕВКОВИЧ Н. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕМОРІАЛЬНОЇ ПЛАСТИКИ ЄВРЕЙСЬКИХ КЛАДОВИЩ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ XVIII – ХІХ СТ.
 25. СТУДНИЦЬКИЙ І. РЕТРОСПЕКТИВІЗМ У АРХІТЕКТУРІ ВОКЗАЛІВ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст.: СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ
 26. ЯКУБЯК М. ЖОРЖ САНД ЯК МИСТЕЦТВОЗНАВЕЦЬ І ЇЇ СТАТТЯ "ДЖОКОНДА ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ"
 27. ВОЛЯНЮК Н. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИШИВКИ В ОЗДОБЛЕННІ СОРОЧОК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
 28. ЯЦІВ Р. ІВАН САМОТОС: ЧИННИКИ КОНСОЛІДОВАНОГО ТАЛАНТУ (До 80-річчя з дня народження митця і педагога)
 29. ШМАГАЛО Р. ЮВІЛЕЙ “ЛЬВІВСЬКОГО ГЕФЕСТА”: ПАНОРАМА ТВОРЧОСТІ ОЛЕГА БОНЬКОВСЬКОГО
 30. КУШНІР О. ХУДОЖНІ ОБРАЗИ АНІМАЛІСТИКИ У ТВОРЧОСТІ ГАННИ ХРОМ’ЯК
 31. ВАЩЕНКО М. ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ХУДОЖНИКА-МОНУМЕНТАЛІСТА АНАТОЛІЯ ЧЕРНОВА
 32. МОЛИНЬ В. ВАСИЛЬ ДЕВДЮК В ІСТОРІЇ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ГУЦУЛЬЩИНИ
 33. ГРИНЮК М. ФЕНОМЕН ТВОРЧОСТІ ВАЛЕНТИНИ ДЖУРАНЮК
 34. ЛУПІЙ С. МИСТЕЦЬКИЙ ХИСТ ЛІКАРЯ БОГДАНА БІЛІНЧУКА
 35. БІЛАН І. ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНОГО ЖИВОПИСУ ЮРІЯ МАГАЛЕВСЬКОГО
 36. БАДЯК В. ДО ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ОБ"ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ФАХОВОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ
 37. ГАМАЛІЯ К. СИНТЕТИЧНИЙ ХАРАКТЕР САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА
 38. ЦЕБЕНКО О. МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА ГЕРБУРТІВ У ГАЛИЧИНІ ХVІ – ПОЧАТКУ XVII СТ.
 39. КРАЙЛЮК Л. СПАДЩИНА НІЛА ХАСЕВИЧА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА
 40. САФОНОВА Т. ЕКСПОНУВАННЯ В УРБАНІСТИЧНОМУ ДИЗАЙНІ ФРАГМЕНТІВ АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ’ЯТОК
 41. ЛИТОВКО Т. МИСТЕЦТВО СХОДУ В ЕТНОГРАФІЧНИХ ЗІБРАННЯХ ХАРКОВА ХІХ-ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 42. ОЛІНКЕВИЧ В.  ПУБЛІЧНЕ VERSUS ПРИВАТНЕ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ РІЧАРДА СЕННЕТА
 43. АНДРУШКО Л., ЛИЛЬО-ОТКОВИЧ З. ЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНИ

ВИЗНАННЯ
РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ
ПОНАД ЧАС І ПРОСТІР
ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ

Повернутись назад