Вісник 29/2016

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ ТА ФОРМИ

 1. Shchurko U., Datsko O. Cultural paradigm of a state development in a globalized world
 2. Нікітенко К. Культура і суспільство: конфлікт між тоталітарним і особистісним (на прикладі доби сталінізму (Culture and society: the conflict between totalitarian and personal (Stalin period))
 3. Загайська Дз. Філософсько-естетичне розуміння символу в європейській культурі класичного періоду (Philosophical and aesthetic understanding of European culture character in the classical period)
 4. Костюк І. Культура ХХІ століття у полоні міфологій: причини та перспективи (Culture of the XXI century in the thrall of mythology: causes and prospects)
 5. Глушко М. Мистецькі журнали в сучасній Україні: особливості контенту (Art magazines in modern Ukraine: features of content)
 6. Маланчук-Рибак О. Культурологія і мистецтвознавство: наукові статуси та взаємовпливи (Cultural studies and the arts: scientific status and interaction)
 7. Гавеля О. Стан експертної діяльності та моніторингу культурних цінностей у сучасному українському суспільстві (Expert status and monitoring of cultural property in the modern ukrainian society)

КУЛЬТУРА В ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

 1. Hayuk I. The development of Armenian jewelry crafts in Ukraine: the historical and cultural discourse
 2. Фока М. Сугестія підтекстових символів у кіноповісні "Земля" та в однойменному фільмі Олександра Довженка (Suggestion of the implied meanings in the screenplay «Earth» and in the film of the same name by Oleksandr Dovzhenko)
 3. Демідко О. Шляхи розвитку театральної культури Маріуполя (1964-1960-ті рр.) (Future development of theatrical culture Mariupol (1946-1960))
 4. Кюнцлі Р. Громадський центр як культурно-духовний осередок українського села (Public cultural center as spiritual core of Ukrainian village and its historical development)
 5. Покуль О. Еволюція образу жінки-берегині у вимірі української постмодерної культури (Evolution of the image of women-guardians in the measuring of ukrainian postmodern culture)

ПЕРСОНАЛІЯ В КУЛЬТУРІ

 1. Левкович Н. Культура євреїв Львова в працях Маєра Самуеля Балабана (The culture of the Jews of Lviv in the works Mar Samuel Balaban)
 2. Бричка А. Паїсій Величковський - творець морально-етичних засад чернецтва XVIII століття (Paisius Velichkovsky – creator of the moral and ethical foundations of monasticism XVIII century)
 3. Холодинська Світлана Олег Ільницький як інтерпретатор українського футуризму: "за" і "проти" теоретичної моделі (Oleh Il’nitskiy as an interpreter of ukrainian futurism: «for» and «against» of theoretical model

 

Повернутись назад

Важливі події академії