Вісник 30/2016

Зміст Вісника № 30

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ. СТОРІНКИ ІСТОРІЇ, ПРОВІДНІ ПЕДАГОГИ

 1. Бадяк В. До історії відзначення ювілею та видатних постатей у ЛНАМ (To the history of celebrating anniversaries and prominent figures of the Lviv National art Academy)
 2. Стельмащук Г., Лупій С. 70-літній ювілей кафедри історії і теорії мистецтва: історія, досягнення, перспективи (70-th anniversary of the department of history and theory of art history, achievements, prospects) 
 3. Маланчук-Рибак О. Український вимір медієвістики Якима Запаска (Ukrainian dimension medieval studies Yakima Zapaska)
 4. Стеф’юк Р. Сакральне дереворізьблення у косівській мистецькій школі: методика викладання спецдисциплін (Sacral Woodcarving in Training Methods of Specialized Subjects at Kosiv Art School)
 5. Кушнір О. Роль відділу художньої кераміки КДІПДМ ЛНАМ у збереженні традицій виготовлення та декорування народної кераміки Гуцульщини (The role of the Department of Art Ceramics of Kosiv Institute of Applied and Decorative Arts in the preservation and development of traditions of making and decorating ceramics Hutsul folk)
 6. Крохмалюк П. Вплив суспільно-політичних трансформацій у Закарпатті на творчість Йосипа Бокшая (The impact of socio-political transformations in Transcarpathia on the work of Joseph Bokshay)
 7. Іванців М. Кафедра реставрації творів мистецтва ЛНАМ — історія та специфіка навчального процесу (Department of restoration of works of art of the Lviv national Academy of arts — the history and specifics of educational process)
 8. Дундяк І. Сучасний львівський осередок навчання у галузі церковного мистецтва (Modern Lviv center of the training of expersts in the field of Church art)
 9. Гелитович А. Монументалістика Альфреда Максименка: першопочатки художнього поступу (Alfred Maksymenko`s monumental art: first principles оf artistic progress)
 10. Гончарук О., Гончарук В. Портрет у творчості майстра. Світлій пам’яті Івана Самотоса присвячується (Portrait in his work: the blessed memory of Ivan Samotos dedicated)

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ МИСТЕЦТВА

 1. Кравченко Я. Створення майстерні «ікони і фрески» УАМ в період української державності (1917-1919 рр.) на основі «паризького» та «львівського» експериментів «неовізантизму» Михайла Бойчука (The creation of the «Icons and murals» work-shop in the Ukrainian Academy of Art in the period of Ukrainian state (1917-1918) on the basis of Mykhaylo Boychuk’s «Paris» and «Lviv» experiments of «neo- Byzantine» style)
 2. Луценко І. Інтеграційні процеси у живописі Закарпаття пер. пол. ХХ ст. (The integration processes in Trans-Carpathian painting of the first half of the XX-th century)
 3. Sikorski Т. Intermedia – wolność w sztuce

ПРОБЛЕМИ ПЛАСТИЧНОГО ТА УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

 1. Вольський С. Мистецтво художньої емалі: роздуми майстра та авторські напрацювання методів накладання гарячої емалі на рельєфні поверхні (The enamel art: the ideas of the master and the author’s practical methods of enameling relief surfaces)
 2. Качковська Н. Ковальські цехи та майстерні Cтаніславова кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (Smith shops and workshops of Stanislaviv sity late XIX – early XX centuries)
 3. Іваниш А. Декоративно-художня особливість та варіативність орнаментального народного костюму румунів Закарпаття міжвоєнного періоду ХХ ст. (The decorative art feature and the variability of ornamentation of the folk costume of Romanians in Trans-Carpathian region of the interwar period)
 4. Левкович Н. Torah Shields in Jewish ritual culture of Halychyna in the XVIII – the first third of the XX centuries: a synthesis of text and decoration

ДИЗАЙН

 1. Світлична О. Етнографічні інтерпретації у творчості молодих вітчизняних фахівців графічного дизайну (The interpretation of the ethnic motifs in creative works of young Ukrainian graphic designers)
 2. Опалєв М., Вакуленко О. Закономірності формування сучасного тренду веб-дизайну – «плаский» дизайн (Regularities of formation of modern web design trend — «flat» design. Background)
 3. Чупріна Н. Роль кітчу у формуванні сучасної вуличної моди (Determination of role of kitch in forming of modern street fashion)
 4. Соболєв О. Інформаційний дизайн як комунікативний інструмент: методика проектування (Information design as a communicative tool: method of projecting)
 5. Бокотей М. Провідні дизайнери українського гутного скла др. пол. ХХ ст. (Leading designers of Ukrainian blow glass of the second half of the XX-th. century)
 6. Дядюх-Богатько Н. Дизайн-реалізація, або чого не вчать, а хочеться знати дизайнерові (Design — Implementation or did not to learn but want to know the designer)
 7. Позняк Г. Особливості формування художнього образу в дизайні інтер’єру магазину (The features of forming of the artistic image in the shop interior design)
 8. Маковецька М. Дизайн меблів Галичини 1920–1930-х рр: світові тенденції та пошук власної ідентичності (Furniture design in Halychyna in 1920-1930's: world trends and search for own identity)
 9. Кюнцлі Р. Деградація архітектурного середовища сільських громадських центрів др. пол. ХХ ст. як крах комуністичних експерементів перебудови українського села (Degradation of architectural environment in rural community centres at the end of XX century as the collapse of the communist experiment in the restructuring of Ukrainian village)

МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ПОШУК

 1. Ткачук І. Духовно-моральні цінності сучасної епохи у формуванні цілісної творчої особистості: на основі аналізу монографії Kevin Hart «Postmodernism» (Spiritual and moral values of the modern era in forming the holistic personality)
 2. Ковальський А. Сакральна архітектура Поділля XVII – XVIII ст. Єврейська спадщина (Sacred architecture of Podillya region of the XVII-XVIII-th centuries. Jewish heritage)
 3. Бобош Я. Мистецьке життя Львова кінця XIX – початку ХХ століття: теоретичні концепції та творча практика (Artistic life in Lviv at the end of the XIX-th and at the beginning of the XX-th centuries: theoretic conceptions and creative practice)
 4. Приймак Х. Комплекс народного одягу Сокальщини др. пол. XIX — по. XX ст. у порубіжній зоні в контексті соціально-економічних і суспільно політичних чинників (Deals with artistic features of folk clothes of Sokal region II floor. XIX – beg. XX century

МИСТЕЦЬКІ ПОСТАТІ

 1. Дутка В. «Гуцульський імпресіонізм» Леона Вичулковського («Hutsul impressionism» of Leon Vychulkovsky)
 2. Молинь В., Молинь Н. Гуцульщина в акварелях Геннадія Малявського (Hutsulschyna in Henadiy Maliavskyi's watercolour paintings)
 3. Zhmurko О. Creative heritage of Leopold Levytskyy: dedicated to the 110-th anniversary of birth of the artist
 4. Гончарук О. Портрет у творчості Василя Одрехівського: специфіка художньо-образних вирішень (Portrait in the Vasily Odrekhivsky creative work: artistic peculiarities of the images)
 5. Андрійовська А. Літопис українського народу в графіці Олени Кульчицької (The chronicle of the Ukrainian people in Olena Kulchytska graphic art)

Рецензія на монографію З. Тканко. Мода в Україні XX століття

Рецензія на монографію Є. Шимчук. Ярослава Музика. Призначення природне як небо

Слово про друга. Пам’яті Василя Федорука

 

Повернутись назад